Phương pháp đầu tư chứng khoán

Tìm hiểu phương pháp đầu tư chứng khoán từ những nhà đầu tư nổi tiếng thế giới

Chứng quyền có bảo đảm

Trong tài chính, chứng quyền có bảo đảm là một loại chứng quyền đã được ban hành mà không có trái phiếu hoặc vốn chủ sở hữu đi kèm. Giống như chứng quyền có bảo đảm thông thường, nó cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một số tiền cụ thể của chứng khoán, tiền tệ hoặc các công cụ tài chính khác từ nhà phát hành ở một mức giá cụ thể tại một ngày được xác định trước.

> Xem video chứng quyền có bảo đảm là gì

Không giống như chứng quyền có bảo đảm thông thường, chúng thường được các tổ chức phát hành thay vì các công ty phát hành cổ phiếu và được liệt kê là chứng khoán có thể giao dịch đầy đủ trên một số sàn chứng khoán. Chứng quyền có thể có nhiều công cụ cơ bản, không chỉ cổ phần, và có thể cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản cơ bản. Các thuộc tính này làm cho chứng quyền có thể sử dụng như một công cụ để suy đoán về các thị trường tài chính.

Chứng quyền có bảo đảm là gì

Cấu trúc và tính năng của chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm cung cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ để mua (call) hoặc bán (put) tài sản cơ bản ở mức giá cụ thể được xác định trước. Giá thanh toán cho chứng quyền này là phí bảo hiểm với các bảo đảm được bảo hiểm, bạn không thể mất nhiều hơn số tiền phí bảo đảm ban đầu này. Chúng là các công cụ trách nhiệm hữu hạn nên không cần có thêm các khoản thanh toán hoặc ký quỹ để duy trì. Chứng quyền có bảo đảm được cung cấp thay thế linh hoạt cho các nhà đầu tư tư nhân, những người muốn đạt được lợi ích đòn bẩy của chứng khoán phái sinh, nhưng muốn hạn chế rủi ro.

Khi tổ chức phát hành chứng quyền cho nhà đầu tư, họ thường bảo đảm tài sản bằng cách mua công cụ cơ bản trên thị trường. Cổ phiếu cơ bản của cổ phiếu phổ thông thường được sở hữu bởi nhà phát hành chứng quyền, chẳng hạn như sở hữu chứng quyền cho cổ phiếu cơ bả, qua đó, họ có thể nhận được cổ phần.

Chứng quyền có bảo hiểm sẽ là một công cụ tài chính phổ biến do có các điểm ưu việt sau:

  • Giá thấp
  • Linh hoạt
  • Trách nhiệm hữu hạn
  • Tùy chọn đa chiến lược

So sánh chứng quyền với quyền chọn

Chứng quyền có bảo hiểm rất giống với quyền chọn, nhưng nó rộng hơn. Điều này là do chứng quyền có bảo đảm được bảo hiểm, giống như các quyền chọn, có thể được tạo ra để cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ giá cả tăng hoặc giảm giá, bằng cách đặt cả lệnh mua và bán. Chúng cũng có thể được tạo ra trên nhiều công cụ cơ bản khác nhau không chỉ là chứng khoán và chúng được tiêu chuẩn hóa và chủ yếu được giao dịch trên sàn giao dịch.

Chứng quyền phổ biến như thế nào?

Chứng quyền được giao dịch trên một số thị trường lớn. Chúng phổ biến với các nhà đầu tư cá nhân và trader đặc biệt là ở Hongkong, Trung quốc và các nước Châu Âu. Chúng được xem như là một công cụ linh hoạt cung cấp đòn bẩy, các lợi ích của tính minh bạch và tính thanh khoản.

Các chỉ số phổ biến như: FTSE100 tại Vương quốc Anh hoặc DAX của Đức và các mặt hàng phổ biến như dầu, vàng, lúa mì.

Rủi ro khi đầu tư vào chứng quyền

Rủi ro thị trường là rủi ro chính của chứng quyền có bảo đảm. Hiệu ứng đòn bẩy vốn có của chứng quyền làm tăng đáng kể rủi ro và các trader đang sử dụng chứng quyền để đầu cơ. Tuy nhiên, rủi ro được giới hanjowr mức giá đã thanh toán cộng với khoản phí giao dịch. Như vậy, mặc dù chứng quyền bảo hiểm được xếp vào loại rủi ro cao nhưng chúng không rủi ro như các sản phẩm đầu tư khác.

Một khía cạnh khác của rủi ro là một nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình nếu công ty phát hành chứng quyền phá sản.

Nguồn: Wiki, online.hsc.com.vn

%d bloggers like this: