Báo cáo của nhà xuất bản về SBC vàthị trường phái sinh của nó ở Bắc Mỹ ước tính thị trường sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,36% và 6,53% về khối lượng và doanh thu tương ứng trong giai đoạn ước tính 2019-2027.

Hoa Kỳ và Canada cùng nhau tạo thành SBC Bắc Mỹ và thị trường phái sinh.

Sự tăng trưởng trong ngành xây dựng đang thúc đẩy thị trường cho SBC ở Bắc Mỹ. Sự gia tăng phổ biến của bitum biến đổi polymer trong việc làm mặt đường và lợp nhà đã tăng sinh SBC và tăng trưởng thị trường phái sinh của nó. Có sự gia tăng nhu cầu từ ngành công nghiệp giày dép, đó là một lĩnh vực khác mà SBC có ứng dụng của nó. Bên cạnh đó, với những công nghệ và sự phát triển mới, khu vực này là một thị trường sinh lợi cho các nhà sản xuất.

Canada là nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu trên thế giới. Nhu cầu ô tô ngày càng tăng trong nước sẽ làm tăng thị trường của SBC và các công cụ phái sinh của nó. Một số lượng lớn các dự án xây dựng được phê duyệt và thực hiện ở Canada thông qua hỗ trợ tài chính công, tư nhân và chính phủ. Những phát triển này mang lại ưu thế cho thị trường SBC trong nước.

Sự cạnh tranh to lớn giữa những người chơi của thị trường SBC đã gây ra nhiều áp lực trong việc phát triển các tính năng giá trị gia tăng cao hơn cho các sản phẩm cuối thông qua nghiên cứu và phát triển không ngừng. Điều này đã dẫn đến các vật liệu SBC sáng tạo có hiệu quả hơn về chi phí, độ bền và chức năng.