eurex

Trao đổi phái sinh châu Âu, Eurex đã công bố vào ngày 6 tháng 4 rằng họ đã bổ sung thêm 14 hợp đồng tương lai và 2 tùy chọn vào việc cung cấp MSCI.

Với 122 hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số MSCI được liệt kê, 20 tùy chọn dựa trên chỉ số của MSCI và lợi ích mở của khoảng 2,5 triệu hợp đồng, Eurex đã trở thành sàn giao dịch với dịch vụ cung cấp liên kết chỉ số rộng nhất của MSCI trên một nền tảng. Nó cũng có lợi ích mở cao nhất trên toàn cầu đối với các sản phẩm có nguồn gốc của MSCI.

Khán giả đa dạng nhất cho đến nay tại FMLS 2020 – Nơi cải tiến tài chính

Các sản phẩm mới đã được thêm vào bộ hiện tại của nó ngày hôm qua.

Điều này bao gồm hợp đồng tương lai trên MSCI Kuwait, sẽ tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi vào cuối tháng 5, cũng như tương lai của các nước châu Âu ở Hà Lan, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu, các quốc gia của Eurex.