Các công cụ phái sinh tiền điện tử giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro và khuếch đại lợi nhuận của họ. Dưới đây là những nơi tốt nhất để giao dịch chúng.

Công cụ phái sinh là công cụ giao dịch hiệu quả có thể cung cấp cho các nhà giao dịch một lợi thế trong việc quản lý rủi ro và nhân lợi nhuận. Dưới đây là bốn trao đổi phái sinh tiền điện tử hàng đầu mà chúng tôi khuyên dùng.

Tại sao nên sử dụng công cụ phái sinh?
Mục tiêu chính của đầu tư và giao dịch là kiếm lợi nhuận bằng cách giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa phần thưởng. Các công cụ phái sinh cung cấp cho các nhà giao dịch một cách hiệu quả về vốn để tiếp xúc với tiền điện tử

Nếu một nhà giao dịch muốn mở một vị trí dài trị giá một BTC trên thị trường giao ngay, họ sẽ phải bỏ ra chi phí để trả trước toàn bộ BTC. Nhưng nếu nhà đầu tư này thay vì quyết định sử dụng hợp đồng quyền chọn, thì phí bảo hiểm cho quyền chọn tiền thường thấp hơn 10% chi phí ban đầu cho một vị trí giao ngay cho một mức đòn bẩy tương tự.

Một lợi ích quan trọng khác được cung cấp bởi các công cụ phái sinh là bảo hiểm rủi ro. Để bù đắp rủi ro của một vị trí dài một BTC trên thị trường giao ngay, một nhà giao dịch có thể đạt được một BTC tiếp xúc ngắn với một phần chi phí với hợp đồng quyền chọn hoặc tương lai.

Đối với một chi phí tối thiểu, một nhà giao dịch có thể tạo ra sự tiếp xúc với một bên của thị trường hoặc phòng ngừa sự tiếp xúc hiện tại của họ với thị trường. Tuy nhiên, các công cụ phái sinh, cụ thể là việc sử dụng đòn bẩy, có thể nguy hiểm nếu không được sử dụng cẩn thận.

Bốn nền tảng phái sinh tốt nhất
Chọn trao đổi phái sinh phù hợp phụ thuộc vào những gì một nhà giao dịch cần từ thị trường. Không giống như các thị trường kế thừa, nơi mỗi nhà môi giới có cùng các công cụ phái sinh giao dịch trên một trao đổi, mỗi trao đổi phái sinh tiền điện tử có các sản phẩm riêng.

Do đó, cần phải hiểu các tính năng của các trao đổi phái sinh khác nhau trước khi đưa ra quyết định.