LONDON (Reuters) – Các cơ quan thương mại ngân hàng và thị trường đã yêu cầu các cơ quan quản lý hoãn quy định yêu cầu họ phải trả thêm tiền đối với các giao dịch phái sinhkhông rõ ràng của họ khi coronavirus phá vỡ ngành công nghiệp.

Yêu cầu đối với một khoản ký quỹ ban đầu khi bắt đầu giao dịch phái sinh đang được thực hiện dần dần trong vài năm với hai mốc cuối cùng là vào tháng Chín và một năm sau đó.

Những nỗ lực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 toàn cầu, các cơ quan công nghiệp cho biết trong một lá thư chung được công bố vào thứ năm. Các thành viên của họ không tin rằng đó là khả năng hoặc có thể thực hiện được để đáp ứng các yêu cầu cho những ngày tuân thủ đó và kêu gọi đình chỉ.

Với tác động đầy đủ của COVID-19 vẫn chưa rõ ràng, các quyết định về dòng thời gian mới sẽ bị trì hoãn và xem xét lại khi biết được các sự kiện và hoàn cảnh liên quan.

Nguồn: Reuter