Khối lượng trung bình hàng ngày của Sở giao dịch Singapore (DDAV) đạt mức cao kỷ lục trong tháng trước với 1,2 triệu hợp đồng.

DDVA bao gồm cổ phiếu, ngoại hối (FX) và hàng hóa. Tổng khối lượng trong tháng đã tăng 32% mỗi năm lên tới 24 triệu hợp đồng, gần với mức cao trong tháng 5 năm 2019 trong giai đoạn căng thẳng thương mại tăng cao, theo báo cáo thống kê thị trường mới nhất.

Hợp đồng tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu tăng 26% lên 17,8 triệu so với một năm trước, trong khi hợp đồng tương lai ngoại hối tăng 52% so với năm trước lên 2,4 triệu. Khối lượng phái sinh hàng hóa tăng 64% lên 2,4 triệu.
Tại Singapore, tổng doanh thu thị trường chứng khoán tăng 44% mỗi năm lên 27,5 tỷ USD vào tháng trước. Giá trị trung bình hàng ngày của chứng khoán đã tăng 30% lên 1,4 tỷ đô la mỗi năm.

Chỉ số Straits Times chỉ tiêu cực 4,4 phần trăm trong tổng lợi nhuận hoặc âm 6,5 phần trăm theo đồng đô la Mỹ.

Giá trị doanh thu thị trường của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trên SGX đã tăng lên $ 356 triệu, gấp ba lần so với 103 triệu đô la được ghi nhận một năm trước.

SGX cho biết, đa dạng hóa trên nhiều loại tài sản đã thúc đẩy thị trường ETF trong bối cảnh biến động. Doanh thu giao dịch kết hợp cho các tài sản “trú ẩn an toàn” như vàng và trái phiếu ETF là 169 triệu đô la, tăng sáu lần so với năm trước.

Tổng vốn đầu tư và gây quỹ đã tăng 75% lên 75,6 tỷ đô la vào tháng trước so với một năm trước.