Trong tất cả các cuộc tiếp xúc của ông với cổ đông Berkshire, và thực sự với thế giới nói chung, Buffett luôn luôn nhấn mạnh quá trình tìm kiếm những nhà quản lý thật thà và ngay thẳng. Ông tin rằng điều đó không chỉ là những giá trị liên kết trên thế giới ngày nay, mà còn là vấn đề nòng cốt quyết định sự thành công cuối cùng của một công ty và khả năng lợi nhuận trong dài hạn.
Thù lao điều hành, quyền chọn chứng khoán, sự độc lập của giám đốc, thủ đoạn kế toán – những vấn đề này đã chạm vào nỗi niềm của Buffett, và ông không ngần ngại cho chúng ta biết ông cảm thấy như thế nào.
CEO hám lợi và tính cưỡng chế tổ chức
Trong thư gửi cổ đông năm 2001, Buffett viết: “Charlie và tôi lấy làm phẫn nộ với tình trạng phổ biến trong vài năm trước đây, cổ đông bị thua lỗ hàng tỉ đô la còn các CEO, những người sáng lập và những vị quan chức chóp bu khác – cha đẻ của những thảm hoạ này – lại đang hối thúc các nhà đầu tư mua cổ phiếu trong khi cùng lúc đó bán tống bán tháo số cổ phiếu của chính họ, đôi khi còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành động của họ. Những vị lãnh đạo này coi các cổ đông là những kẻ khờ khạo, chứ không phải là đối tác…
Những bê bối kế toán đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn nước Mỹ. Các cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi và băn khoăn không biết các công ty của họ có quản lý các vấn đề trung thực và minh bạch hay không. Tất cả chúng ta ngày càng nhận thức rõ ràng hơn rằng trong hệ thống quản lý thường tồn tại nhiều vấn đề bất cập: Các CEO nhận được khoản lương thưởng khổng lồ trong khi vẫn sử dụng tiền của công ty để mua máy bay riêng và phung phí vào những bữa tiệc linh đình, và các giám đốc thì thường ký tên đóng dấu vào bất kỳ quyết định quản lý nào được quyết định sẽ thực hiện. Dường như không có một CEO nào có thể cưỡng lại cám dỗ có được những khoản lương không lồ và phong cách sống phung phí mà những CEO khác đang được hưởng. Đó chính là điểm tiêu cực nhất của tính cưỡng chế tổ chức.
Theo Buffett, tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể. Trong thư gửi
cổ đông năm 2003, ông cảnh báo, “bệnh hám lợi” dường như không hề suy giảm. Ông viết: “Tình trạng phung phí của các CEO tăng mạnh hơn trong những năm 1990. Để phán xét xem liệu Corporate America có nghiêm túc cải tổ chính bản thân họ hay không, việc thanh toán của CEO vẫn là thử nghiệm. Cho tới ngày hôm nay, các kết quả thu được vẫn không đáng khích lệ”.