Các nguyên lý tài chính mà qua đó Buffett coi trọng cả khả năng quản lý vượt trội và kết quả kinh tế đều có nền tảng ở một số nguyên tắc điển hình “kiểu Buffett”. Lý do thứ nhất, ông không quá coi trọng kết quả hoạt động một năm. Thay vào đó, ông tập trung vào kết quả hoạt động trung bình của bốn đến năm năm. Ông viết, thường thì doanh thu kinh doanh sinh lợi có thể không xảy ra đồng thời với thời gian hành tinh xoay quanh mặttrời
Ông cũng không kiên nhẫn với những mưu mẹo tài chính cho ra những con số tổng kết năm đầy ấn tượng nhưng chẳng có mấy phần sự thật. Những nguyên lý tài chính “còn bền mãi với thời gian”:
• Tập trung vào tỉ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần, không phải là lợi nhuận trên một cổ phiếu.
• Tính toán “lợi nhuận chủ sở hữu” để giá trị được phản ánh xác thực.
• Tìm kiếm những công ty với lợi nhuận biêncao.
• Đối với mỗi đô la giữ lại, công ty có tạo ra được ít nhất một đô la giá trị thị trường không?
Lợi nhuận trên vốn cổ phần
Thông thường, các nhà phân tích đánh giá kết quả hoạt động của công ty bằng cách xem xét lợi nhuận trên một cổ phiếu. So với năm trước, lợi nhuận trên một cổ phiếu có tăng không, có đủ cao không? Về phần mình, Buffett coi lợi nhuận trên cổ phiếu là một bức màn mờ ảo. Do hầu hết các công ty đều giữ lại một tỉ lệ lợi nhuận của năm trước đó để tăng vốn cổ phần cơ bản, nên ông không thấy có lý do gì để vui mừng về kết quả lợi nhuận trên cổ phiếu. Không có gì đáng chú ý khi một công ty tăng lợi nhuận trên cổ phần lên 10% nếu cùng lúc đó vốn cổ phần cơ bản cũng tăng 10%. Ông giải thích, vậy thì chẳng có gì khác khi gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm và cộng dồn lãi suất rồi rút ra.
Buffett tin tưởng rằng, kiểm tra kết quả kinh tế rõ nhất khi một công ty đạt được tỉ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần cao, chứ không phải là khi công ty có mức thu nhập ổn định từ lợi nhuận trên cổ phiếu. Để đánh giá kết quả hoạt động thường niên của một công ty, Buffett thích dùng mức lợi nhuận trên vốn cổ phần hơn – đó là tỉ lệ lợi nhuận hoạt động trên cổ phần của cổ đông.