“Lợi nhuận chủ sở hữu”
Buffett cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên nhận ra việc tính toán lợi nhuận trên cổ phiếu chỉ là điểm bắt đầu để xác định giá trị kinh tế của một công ty, chứ không phải là điểm kết thúc. Ông nói: “Điểm đầu tiên cần phải hiểu đó là không phải tất cả các khoản lợi nhuận đều được tạo ra giống nhau”. Ông chỉ ra rằng những công ty có tỉ lệ tài sản trên lợi nhuận cao có xu hướng báo cáo khoản lợi nhuận thay thế, nên thường không phản ánh đúng bản chất. Bởi vì lạm phát khiến những công ty có nhiều tài sản cố định mất một khoản phí, nên lợi nhuận của những công ty này thường là con số ảo. Vì vậy, tính toán lợi nhuận chỉ hữu ích cho phân tích nếu chúng xấp xỉ bằng dòng tiền mặt kỳ vọng của công ty.
Nhưng Buffett cảnh báo, thậm chí dòng tiền mặt cũng không phải là một công cụ hoàn hảo để xác định giá trị mà nó thường đánh lạc hướng các nhà

đầu tư. Dòng tiền mặt là hợp lý khi đánh giá những công ty có quy mô vốn đầu tư lớn ban đầu và về sau thì nhỏ hơn, như các công ty bất động sản, gas, và cáp. Nói cách khác, sẽ không thể đánh giá chính xác những công ty đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn như những công ty sản xuất chẳng hạn, khi chỉ xem xét dòng tiền mặt của chúng.
Dòng tiền mặt của một công ty thông thường được xác định là thu nhập ròng sau thuế trừ sự sụt giá, giảm giá diện rộng, trả dần, và những chi phí phi tiền mặt khác. Buffett giải thích rằng vấn đề với định nghĩa chính là nó đã vứt bỏ một nhân tố kinh tế quan trọng: chi phí vốn. Lợi nhuận hàng năm của công ty phải trích ra cho trang thiết bị mới, nâng cấp nhà máy, và những cải tổ khác để duy trì vị thế và khoản này là bao nhiêu? Theo Buffett, xấp xỉ 95% doanh nghiệp Mỹ đòi hỏi chi phí vốn gần bằng với tỉ lệ khấu hao của họ. Ông nói, bạn có thể trì hoãn chi phí vốn trong một hoặc hai năm, nhưng trong dài hạn, bạn sẽ không thể tạo ra được những cải tổ cần thiết và doanh nghiệp của bạn chắc chắn sẽ suy sụp. Những chi phí vốn này cũng nhiều bằng chi phí lao động và chi phí tiện ích của một công ty.
Những con số dòng tiền mặt phổ biến hơn trong thời kỳ bùng nổ tình trạng mua lại suốt những năm 1980 bởi vì giá cao ngất ngưởng trả cho những công ty được xác định chỉ bằng dòng tiền mặt. Buffett tin rằng những con số dòng tiền mặt “thường được các chuyên viên marketing sử dụng để thanh minh cho sự vô lý và vì thế bán được thứ không dễ bán. Khi lợi nhuận có vẻ như không đủ để bù cho khoản nợ của một trái phiếu hoặc bào chữa cho giá chứng khoán ngớ ngẩn, thì tập trung vào dòng tiền mặt sẽ trở nên tiện lợi. Buffett cảnh báo rằng bạn không thể tập trung vào dòng tiền mặt trừ khi bạn sẵn sàng trừ chi phi vốn cần thiết.
Thay vì quan tâm tới dòng tiền mặt, Buffett thích sử dụng thứ ông gọi là “lợi nhuận chủ sở hữu” – là khoản thu nhập ròng của một công ty cộng với khấu hao, trả dần nợ, ít hơn chi phí vốn và bất kỳ nguồn vốn lưu động thêm vào nào cần thiết. Buffett thừa nhận, đó không phải là một biện pháp chính xác về mặt toán học vì một lý do đơn giản là tính toán chi phí vốn tương lai thường đòi hỏi sự ước lượng gần đúng. Vẫn vậy, trích lời của Keynes – ông nói: “Tôi thích gần đúng hơn là hoàn toàn sai”.
Coca-Cola
Năm 1973, “lợi nhuận chủ sở hữu” (thu nhập ròng cộng với khấu hao rồi trừ đi chi phí vốn) là 152 triệu đô la. Tới năm 1980, lợi nhuận chủ sở hữu là 262

triệu đô la, bằng 8% tỉ lệ tăng trưởng cộng gộp hàng năm. Sau đó, từ năm 1981 tới năm 1988, lợi nhuận chủ sở hữu tăng từ 262 triệu đô la lên 828 triệu đô la, bằng 17,8% tỉ lệ tăng trưởng cộng gộp thường niên trung bình (xem hình 7.3).
Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận sở hữu phản ánh trong giá cổ phiếu của Coca- Cola. Trong giai đoạn 10 năm từ năm 1973 tới năm 1982, tổng lợi nhuận của Coca-Cola tăng ở tỉ lệ trung bình thường niên là 6,3%. 10 năm sau, từ năm 1983 tới năm 1992, tổng lợi nhuận tăng trưởng đạt tỉ lệ trung bình hàng năm là 31,1%.