Công ty Washington Post
Buffett nói với chúng tôi rằng thậm chí báo chí hạng ba cũng có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Do thị trường không yêu cầu những tiêu chuẩn cao dành cho một tờ báo, nên đó chính là trách nhiệm ban quản lý phải tự đặt ra. Đó chính là những tiêu chuẩn cao và những khả năng của ban quản lý có thể làm khác biệt phần lợi nhuận của công ty khi so sánh với những nhóm công ty cùng ngành. Năm 1973, nếu Buffett đầu tư vào Gannett, Knight – Ridder, New York Times Mirror số tiền 10 triệu đô la mà ông đã đầu tư vào Washington Post thì lợi nhuận đầu tư của ông sẽ trên mức trung bình, phản ánh tính kinh tế đặc biệt của ngành kinh doanh báo chí trong suốt giai đoạn này. Nhưng số tiền 200 -300 triệu đô la dư thừa theo giá trị thị trường mà Washington Post thu được đã qua mặt các công ty cùng ngành. Buffett nói: “Trong phạm vi rất rộng, điều này xuất từ bản chất vượt trội của những quyết định quản lý do Kay (Katherine Graham) đưa ra khi so sánh với những quyết định do các nhà quản lý của những công ty truyền thông khác”.

Katherine Graham có khả năng mua số lượng lớn chứng khoán của Washington Post với mức giá hời. Buffett nói, Kay cũng rất dũng cảm đương đầu với công đoàn lao động, giảm thiểu chi phí, và tăng giá trị kinh doanh báo chí. Các cổ đông của Washington Post thật may mắn vì Katherine Graham đã đặt công ty vào vị trí quá thuận lợi.
Việc đánh giá con người cần dựa trên ba phẩm chất: liêm chính, thông minh và nghị lực. Và nếu bạn không có phẩm chất thứ nhất thì hai phẩm chất còn lại sẽ đẩy bạn xuống vực sâu.