Mục tiêu của Buffett là lựa chọn những công ty mà mỗi đô la của lợi nhuận giữ lại được chuyển thành ít nhất một đô la giá trị thị trường. Đây là bài kiểm tra để nhanh chóng xác định được những công ty có nhà quản lý có thể đầu tư vốn của công ty tối ưu. Nếu lợi nhuận giữ lại được đầu tư vào nội bộ công ty và tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình, thì bằng chứng sẽ là sự gia tăng tương ứng giá trị thị trường của công ty.
Vào thời điểm nhất định, điều đó đã diễn ra. Mặc dù thị trường chứng khoán theo dõi giá trị của công ty trong một thời gian dài, trong một năm nào đó, giá cả sẽ xoay chuyển vì những lý do khác ngoài giá trị. Buffett giải thích điều tương tự cũng xảy ra đối với phần lợi nhuận được giữ lại. Nếu một công ty sử dụng lợi nhuận giữ lại không hiệu quả trong một thời gian dài, thì cuối cùng, thị trường sẽ định giá cổ phiếu của công ty đó một cách đáng thất vọng. Ngược lại, nếu công ty dành được lợi nhuận trên nguồn vốn tăng thêm trên trung bình, thì giá chứng khoán tăng sẽ cho thấy sự thành công.
Buffett tin rằng nếu ông lựa chọn một công ty có triển vọng kinh tế trong dài hạn tương đối khả quan do những nhà quản lý có khả năng và luôn hướng về cổ đông, thì minh chứng sẽ phản ánh trong giá trị thị trường tăng của công ty. Ông sử dụng một bài kiểm tra nhanh: Giá trị thị trường của một công ty tăng nên ít nhất phù hợp với số lợi nhuận được giữ lại. Nếu giá trị tăng cao hơn lợi nhuận được giữ lại thì tình hình thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Tóm lại, Buffett giải thích rằng: “Nhiệm vụ của bạn là phải lựa chọn một doanh nghiệp có những đặc điểm cho phép một đô la lợi nhuận giữ lại được chuyển thành ít nhất một đô la giá trị thị trường”.
Công ty Coca-Cola
Kể từ năm 1988, khi Buffett bắt đầu mua chứng khoán, tình trạng giá của Coca-Cola quả là phi thường. Từ 10 đô la một cổ phiếu, giá chứng khoán đã tăng lên 45 đô la vào năm 1992. Trong suốt thời gian này, Coca-Cola đã đánh bại hoàn toàn chỉ số S&P 500.
Giữa những năm 1989 và 1999, giá thị trường của Coca-Cola tăng từ 25,8 tỉ đô la lên 143,9 tỉ đô la. Đặt tỉ lệ tăng trưởng này vào một hoàn cảnh khác, hãy xem xét điều này: Một vụ đầu tư 100 đô la vào cổ phiếu thường vào ngày 31 tháng 12 năm 1989, với cổ tức tái đầu tư, thì 10 năm sau mức tăng trưởng theo giá trị trước thuế lên tới 681 đô la, đạt mức lợi nhuận gộp trung bình hàng năm là 21%. Trong cùng giai đoạn 10 năm này, công ty tạo ra 26,9 tỉ đô la lợi nhuận, thanh toán 10,5 tỉ đô la cổ tức cho cổ đông, và giữ lại 16,4 tỉ đô la để tái đầu tư. Mỗi đô la công ty giữ lại đã tạo ra 7,2 đô la theo giá trị thị trường.
Năm 2003, vụ đầu tư trị giá 1.023 tỉ đô la ban đầu của Berkshire vào Coca- Cola đáng giá hơn 10 tỉ đô la.
Công ty Gillette
Từ năm 1998, khi Buffett lần đầu tiên tham gia vào công ty, tới năm 1992, giá trị thị trường của Gillette tăng lên 9,3 tỉ đô la. Trong suốt thời gian này, công ty thu được 1,6 tỉ đô la, phân phối 582 triệu đô la cho các cổ đông, và giữ lại 1,011 tỉ đô la để tái đầu tư. Với mỗi đô la giữ lại, giá trị thị trường của công ty tăng lên 9,21 đô la.

***

Nghiên cứu sâu cơ cấu tài chính của một công ty không phải là nhiệm vụ giản đơn, và đối với bất kỳ ai không phải là Warren Buffett, nghiên cứu tất cả những số liệu này khi công ty là công ty tư nhân rõ ràng là điều không thể. Tuy vậy, như Buffett nói với chúng ta, nỗ lực luôn luôn đem lại kết quả, bởi vì nó gợi mở nguồn thông tin quan trọng.
Như chúng ta biết, các vụ scandal kế toán nối tiếp nhau ngày càng trở nên quan trọng đối với những nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu lĩnh vực tài chính. Không có gì đảm bảo rằng bằng nỗ lực này bạn sẽ khám phá được đầy đủ sự thật, nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội phát hiện ra những con số giả mạo hơn là bạn không làm gì cả. Như Buffett nhận xét: “Các nhà quản lý luôn luôn mong muốn thu được những con số, thì ở một điểm nào đó sẽ tạo ra những con số”. Mục tiêu của bạn là bắt đầu học cách tìm ra sự chênh lệch.