Theo lối suy nghĩ của Buffett, con đường hợp lý và có trách nhiệm cho những công ty có rất nhiều tiền mặt nhưng không thể tái đầu tư với tỉ lệ trên mức trung bình thì nên hoàn lại cho các cổ đông. Để thực hiện phương án này, có hai lựa chọn: Tăng cổ tức hoặc mua lại cổ phần.

moo06_6-copy

Với tiền cổ tức trong tay, các cổ đông có cơ hội tìm kiếm các vụ đầu tư mới để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Nhìn bên ngoài, điều này có vẻ như là một vụ làm ăn có lãi, và vì thế cổ tức tăng được coi như một dấu hiệu của các công ty đang làm ăn tốt. Buffett tin tưởng rằng điều này chỉ đúng khi các nhà đầu tư thu được nhiều tiền mặt hơn số mà công ty có thể tạo ra được, nếu công ty giữ lại lợi nhuận và tái đầu tư.

Qua nhiều năm, Berkshire Hathaway thu được mức lợi nhuận rất cao từ vốn của công ty và giữ lại toàn bộ lợi nhuận đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, Berkshire không trả cổ tức. Và điều đó chỉ tốt đối với các cổ đông. Bài kiểm tra lòng tin của người chủ sở hữu cuối cùng đang cho phép ban quản lý tái đầu tư 100% lợi nhuận của công ty. Những người chủ sở hữu của Berkshire đặt niềm tin rất lớn vào Buffett.

Nếu giá trị thực của cổ tức đôi khi gây nhầm lẫn, thì cơ chế thứ hai là hoàn lại lợi nhuận cho cổ đông – mua lại chứng khoán – thậm chí còn gây hiểu lầm hơn thế. Xét theo nhiều mặt, lợi nhuận dành cho chủ sở hữu còn không trực tiếp, không xác thực, và không nhanh chóng như dành cho cổ đông.

Khi ban quản lý mua lại chứng khoán, Buffett cảm thấy rằng phần thưởng được nhân đôi. Nếu chứng khoán đem bán dưới giá trị thực, thì việc mua chứng khoán quả là dễ hiểu. Nếu giá chứng khoán của một công ty là 50 đô la và giá trị thực của nó là 100 đô, thì mỗi lần ban quản lý mua chứng khoán, họ đã kiếm được 2 đô la giá trị thực cho mỗi 1 đô la bỏ ra. Việc trao đổi kiểu này mang lại mức lợi nhuận cao cho các cổ đông còn lại.

Buffett cho biết, khi các nhà quản lý cấp cao chủ động mua chứng khoán của công ty trên thị trường, tức là họ đang thể hiện rằng họ quan tâm nhất tới chủ sở hữu chứ không phải là một nhu cầu thiếu cẩn trọng để mở rộng cơ cấu công ty. Kiểu kinh doanh này mang đến những tín hiệu tốt lành cho thị trường, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm một công ty được quản lý tốt, làm tăng lợi nhuận cho cổ đông. Thường thì, các cổ đông được lợi gấp đôi; trước hết là từ việc mua bán trên thị trường cạnh tranh tự do ban đầu và thứ hai là hưởng lợi từ hiệu ứng tích cực của mối quan tâm tới giá cả của các nhà đầu tư.