Năm 2002, Berkshire mua phần còn lại của Shaw. Tới năm 2003, Shaw thu về 4,6 tỉ đô la doanh thu bán hàng. Ngoại trừ các công ty bảo hiểm bảo hiểm ra thì đây là công ty lớn nhất của Berkshire.

warrenbuffett

Theo lối suy nghĩ của Buffett, quyết định làm gì với lợi nhuận của công ty – tái đầu tư, hay trả lại tiền cho các cổ đông – là một bài toán logic và hợp lý. “Sự hợp lý là phẩm chất tạo ra sự khác biệt trong phong cách của ông và trong cách ông điều hành Berkshire – và là phẩm chất ông thường thấy thiếu ở các công ty khác”, Carol Loomis viết trong tạp chí Fortune.

Vấn đề này thường trở nên quan trọng khi một công ty đạt tới một mức độ chín muồi nhất định, khi tỉ lệ tăng trưởng chậm lại và bắt đầu tạo ra nhiều tiền mặt hơn nhu cầu phát triển và chi phí điều hành. Ở điểm này, một câu hỏi được đặt ra: “Nên phân bổ số lợi nhuận này như thế nào?”.

Nếu số tiền mặt dư thừa tái đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư trên mức trung bình, tức là lợi nhuận cao hơn chi phí vốn – thì công ty nên giữ lại toàn bộ lợi nhuận và tái đầu tư. Đó là đường lối hợp lý duy nhất. Giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư ở mức thấp hơn chi phí vốn trung bình là hoàn toàn bất hợp lý. Cách làm này cũng khá phổ biến.

Một công ty có lợi nhuận đầu tư trung bình, hoặc dưới mức trung bình nhưng tạo ra tiền mặt vượt nhu cầu có ba sự lựa chọn: (1) Công ty có thể phớt lờ vấn đề và tiếp tục tái đầu tư ở tỉ lệ dưới mức trung bình, (2) Công ty có thể mua sự tăng trưởng, hoặc (3) Công ty có thể trả lại tiền mặt cho các cổ đông. Quyết định làm theo lựa chọn nào là điều Buffett rất chú trọng tới cách quản lý. Đây chính là lúc các nhà quản lý hành động hợp lý hay không hợp lý.

Nói chung, có những nhà quản lý vẫn tiếp tục tái đầu tư bất chấp lợi nhuận dưới mức trung bình vì họ tin rằng tình huống đó chỉ là tạm thời. Họ cho rằng, với năng lực quản lý của mình, họ sẽ cải thiện được khả năng lợi nhuận của công ty. Các cổ đông bị thôi miên trước dự báo về khả năng cải thiện tình hình của ban quản lý.

Nếu một công ty tiếp tục phớt lờ vấn đề này, tiền mặt sẽ ngày trở thành một nguồn vốn nhàn rỗi hơn và giá cổ phiếu sẽ suy giảm. Một công ty với lợi nhuận kinh tế nghèo nàn, quá nhiều tiền mặt, và giá cổ phiếu thấp sẽ thu hút những kẻ đột kích tập thể, thường là sự khởi đầu cho sự kết thúc nhiệm kỳ của ban quản lý hiện tại. Để bảo vệ bản thân mình, các nhà quản lý cấp cao thường lựa chọn cách thứ hai: Mua sự tăng trưởng thông qua việc mua lại một công ty khác.

Thông báo những kế hoạch mua lại sẽ làm phấn chấn tinh thần các cổ đông và đánh bại mưu đồ mua lại của những công ty khác. Tuy vậy, Buffett lại hoài nghi những công ty cần phải mua sự tăng trưởng. Lý do thứ nhất, công ty đó thường được định giá quá cao. Thứ hai là, một công ty phải hợp nhất và quản lý một ngành kinh doanh mới rất dễ vấp phải những sai lầm tai hại đối với các cổ đông.