Nếu ban quản lý có được sự khôn ngoan và lòng tín nhiệm bằng cách sẵn sàng đối mặt với các sai lầm, vậy tại sao lại có quá nhiều các bản báo cáo thường niên chỉ để cập đến sự thành công? Nếu phân bổ nguồn vốn quá đơn giản và hợp lý, thì tại sao nguồn vốn lại được phân bổ quá nghèo nàn? Buffett đã biết rằng câu trả lời là một lực lượng vô hình mà ông gọi là “institutional imperative” cưỡng chế tổ chức – khuynh hướng trong đó các nhà quản lý bắt chước hành vi của những nhà quản lý khác mà không cần biết rằng hành vi đó có thể ngu ngốc hoặc bất hợp lý như thế nào.

_103202187_warrenbuffet

Ông nói rằng đó là một phát hiện của sự nghiệp kinh doanh đáng ngạc nhiên nhất. Tại trường, ông được dạy rằng những nhà quản lý có kinh nghiệm là những người chân thật, thông minh và tự động đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý. Trong khi ở bên ngoài thế giới kinh doanh, ông lại học được rằng “sự hợp lý thường bị hao mòn đi khi tính cưỡng chế tổ chức phát huy tác dụng”.

Buffett đã học bài học này từ lâu. Jack Ringwalt, Giám đốc Công ty Bồi thường Quốc gia (National Indemnity), mà Berkshire mua lại hồi năm 1967, giúp Buffett khám phá ra sức mạnh của tính cưỡng chế. Trong khi phần lớn các công ty bảo hiểm đều ký các hợp đồng bảo hiểm dựa trên điều khoản bảo đảm cho trường hợp lợi nhuận của công ty không đủ hoặc tệ hơn là trong trường hợp bị thua lỗ, thì Ringwalt đã bước ra khỏi thị trường và từ chối ký các hợp đồng bảo hiểm mới. (Bạn có thể tham khảo câu chuyện đầy đủ trong Chương 3). Buffett đã nhận ra sự thông thái trong các quyết định của Ringwatl và làm theo chúng. Ngày nay, các công ty bảo hiểm của Berkshire vẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc này.

Vậy đằng sau tính cưỡng chế tổ chức đã thúc đẩy rất nhiều doanh nghiệp là gì? Đó chính là bản chất con người. Hầu hết các nhà quản lý không sẵn lòng để phơi bày sự thua lỗ trầm trọng quý vừa rồi của công ty cho công chúng, trong khi những công ty khác quý vừa qua vẫn tạo được lợi nhuận, mặc dù chắc chắn họ đang đâm đầu xuống biển. Chuyển dịch phương hướng không bao giờ đơn giản. Đi theo con đường dẫn tới thất bại mà các công ty khác đã đi qua thường dễ dàng hơn thay đổi đường hướng của công ty.
Phải thừa nhận là, Buffett và Munger cùng được hưởng vị trí được bảo vệ giống nhau trong khuôn khổ tự do của họ để sẵn sàng ngay thật với tin xấu: Họ không phải lo lắng sẽ bị sa thải, và điều này làm họ tự do đưa ra những quyết định trái với lệ thường. Tuy vậy, một nhà quản lý với kỹ năng giao tiếp tốt nên thuyết phục các cổ đông chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn và thay đổi phương hướng của công ty nếu nó mang lại kết quả vượt trội theo thời gian.

Buffett đã học được rằng không thể chống lại tính cưỡng chế tổ
chức, thường thì sẽ có ít việc để làm với các cổ đông của công ty hơn các nhà quản lý sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi căn bản.