Công ty Coca-Cola
Khi Roberto Goizueta tiếp quản công ty với tư cách là CEO, ông thực hiện chiến lược củng cố Coca-Cola chủ yếu là nhằm vào các cổ đông. Ông viết: “Trong suốt thập kỷ tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn toàn tận tâm với các cổ đông của chúng tôi cũng như đối với việc bảo vệ và tăng cường đầu tư của họ. Để mang lại cho các cổ đông của chúng tôi mức lợi nhuận trên vốn đầu tư trên trung bình, chúng tôi phải lựa chọn những doanh nghiệp tạo lợi nhuận vượt quá mức lạm phát”.

Buffett

Goizueta không chỉ phát triển các doanh nghiệp đòi hỏi đầu tư vốn, mà ông còn giúp làm tăng giá trị cổ đông. Thông qua việc tăng mức lợi nhuận biên và mức lợi nhuận trên vốn cổ phần, Coca-Cola vừa có thể tăng cổ tức đồng thời lại giảm tỉ lệ cổ tức phải chi. Trong những năm 1980, phần cổ tức dành cho các cổ đông tăng 10% một năm trong khi tỉ lệ cổ tức phải chi lại giảm từ 65% xuống còn 40%. Điều này cho phép Coca-Cola tái đầu tư một tỉ lệ phần trăm trong số tiền lãi lớn hơn nhằm duy trì tỉ lệ tăng trưởng mà không hề lừa bịp các cổ đông.

Không thể phủ nhận rằng Coca-Cola là một công ty có đẳng cấp cao hơn với một lịch sử hoạt động kinh tế nổi trội. Tuy vậy, trong những năm gần đây, mức độ tăng trưởng lại có phần khiêm tốn. Trong khi một số các cổ đông hoảng sợ thì Buffett không hề. Thực tế thì, ông không hề làm bất cứ điều gì cả, ông đã không bán dù là một cổ phiếu. Đó rõ ràng là một bằng chứng về niềm tin của ông dành cho công ty, và cũng là một minh chứng rõ ràng về sự đúng đắn trong những nguyên tắc của ông.

Tính cưỡng chế tổ chức

Nếu ban quản lý có được sự khôn ngoan và lòng tín nhiệm bằng cách sẵn sàng đối mặt với các sai lầm, vậy tại sao lại có quá nhiều các bản báo cáo thường niên chỉ để cập đến sự thành công? Nếu phân bổ nguồn vốn quá đơn giản và hợp lý, thì tại sao nguồn vốn lại được phân bổ quá nghèo nàn? Buffett đã biết rằng câu trả lời là một lực lượng vô hình mà ông gọi là “institutional imperative” cưỡng chế tổ chức – khuynh hướng trong đó các nhà quản lý bắt chước hành vi của những nhà quản lý khác mà không cần biết rằng hành vi đó có thể ngu ngốc hoặc bất hợp lý như thế nào.

Xem thêm: Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến