Candor

Buffett đánh giá cao những nhà quản lý báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình tài chính của công ty, biết thừa nhận sai lầm cũng như chia sẻ thành công, và luôn ngay thẳng với các cổ đông. Cụ thể là, ông tôn trọng những nhà quản lý có thể truyền thông tin hoạt động của công ty họ mà không hề che giấu đằng sau Các Nguyên tắc Kế toán được thừa nhận (GAAP).

chứng quyền có bảo đảm

Các tiêu chuẩn kế toán tài chính chỉ yêu cầu bảo mật những thông tin được phân loại theo phân đoạn ngành. Một số nhà quản lý đã khai thác yêu cầu tối thiểu hoá này và gộp tất cả các ngành kinh doanh của công ty thành một phân đoạn ngành, gây khó khăn cho các cho các chủ sở hữu trong việc hiểu và đánh giá tính năng động của ngành kinh doanh khác nhau mà họ quan tâm.

Buffett cho rằng: “Cái cần phải được báo cáo là dữ liệu – cho dù là Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP), không GAAP, hay vượt cả GAAP – bởi vì nó giúp người đọc bản báo cáo tài chính trả lời được ba câu hỏi quan trọng:

(1) Ước tính giá trị của công ty là vào khoảng bao nhiêu?

(2) Điều gì có thể xảy ra mà có thể đáp ứng được các nghĩa vụ trong tương lai?

Và (3) các nhà quản lý làm tốt công việc như thế nào, căn cứ vào quyền kiểm soát trong tay họ?”

Các bản báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway là một ví dụ điển hình. Chúng đều đáp ứng các yêu cầu Nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP), và còn hơn cả thế. Buffett thêm phần báo cáo lợi nhuận riêng rẽ trong mỗi công ty con của Berkshire và bất kỳ thông tin phụ nào khác mà ông cảm thấy các cổ đông sẽ thấy cần thiết để đánh giá chính xác tình hình kinh tế của một công ty. Buffett thán phục những CEO có thể báo cáo cho các cổ đông theo lối thẳng thắn như vậy.

Ông cũng thán phục những ai có lòng dũng cảm nói chuyện cởi mở về khuyết điểm. Ông tin rằng các nhà quản lý mà dám công khai thừa nhận những sai lầm của mình sẽ dễ dàng sửa chữa chúng hơn. Theo Buffett, hầu hết những bản báo cáo thường niên là không chân thật. Theo thời gian, chắc chắn công ty nào cũng sẽ mắc phải sai lầm, cả nghiêm trọng và không nghiêm trọng. Ông tin rằng có quá nhiều nhà quản lý báo cáo với sự lạc quan thái quá thay vì giải thích chân thật, có lẽ chỉ là để phục vụ cho lợi ích của họ trong ngắn hạn, nhưng nếu xét về dài hạn thì không ai được lợicả.