“Chúng tôi thích những cổ phiếu có mức sinh lợi cao trên vốn đầu tư, để chắc chắn rằng nó sẽ còn tiếp tục như vậy”, Buffett nói điều này trong đại hội thường niên của Berkshire năm 1995. Sau đó, ông nói thêm: “Tôi xem xét lợi thế cạnh tranh trong dài hạn và xem liệu nó có kéo dài lâu không”. Điều đó có nghĩa là, ông tìm kiếm thứ ông gọi là nhượng quyền kinh doanh. Theo Buffett, thế giới kinh tế được chia ra thành một nhóm nhỏ và một nhóm lớn hơn gồm nhiều công ty kinh doanh hàng hoá, đa số không đáng để mua. Ông định nghĩa, nhượng quyền kinh doanh là một công ty có sản phẩm hay dịch vụ được người tiêu dùng (1) cần hay mong muốn có, (2) không có sản phẩm thay thế tương tự, và (3) không được điều chỉnh.

phòng ngừa rủi ro phái sinh

Những điều này tạo ra theo cách cá nhân hay tập thể điều mà Buffett gọi là lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh mang lại cho công ty một lợi thế rõ ràng hơn các công ty khác và bảo vệ công ty trước sự xâm nhập bất ngờ từ phía đối thủ cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh càng lớn, công ty càng có thể chống đỡ tốt hơn và ông càng quan tâm tới công ty đó hơn. Ông nói: “Chìa khoá cho đầu tư là xác định lợi thế cạnh tranh của công ty và quan trọng hơn cả là khả năng tồn tại lâu dài của lợi thế đó. Các sản phẩm hay dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh rộng lớn chính là những sản phẩm mang đến giải thưởng cho các nhà đầu tư”. (Nghiên cứu kỹ hơn về lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh, hãy đọc câu chuyện Larson -Juhl trong Chương 8).

Một công ty nhượng quyền kinh doanh là nguồn duy nhất của một sản phẩm mà mọi người muốn mua có thể tăng giá định kỳ mà không sợ mất thị phần hay sản lượng. Thường thì một công ty nhượng quyền kinh doanh có thể tăng giá thậm chí khi nhu cầu thăng bằng và khả năng sản xuất không được sử dụng triệt để. Tình trạng biến động giá cả này là một trong những đặc điểm xác định nên một công ty nhượng quyền kinh doanh, cho phép các công ty nhượng quyền kinh doanh thu được mức sinh lợi trên vốn đầu tư cao hơn mức trung bình.

Khi tìm kiếm khả năng tồn tại lâu dài của một công ty nhượng quyền kinh doanh, điều quan trọng nhất đối với tôi là khám phá xem lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp tới mức nào. Tất nhiên tôi vẫn yêu thích một lâu đài lớn có tường rào và hào sâu với cá piranhas và cá sấu.