Nét tiêu biểu trong triết lý đầu tư của Buffett đó là ông hiểu rõ ràng rằng khi sở hữu cổ phiếu, anh sẽ sở hữu công ty, không phải là một mẩu giấy. Theo Buffett, ý tưởng mua cổ phiếu mà không hiểu chức năng hoạt động của công ty sản phẩm và dịch vụ, mối quan hệ lao động, chi phí nguyên liệu thô, nhà máy và trang thiết bị, những yêu cầu tái đầu tư vốn, hàng tồn kho, những thứ có thể thu được và nhu cầu vốn lưu động là không hợp lý. Trạng thái tâm lý này phản ánh thái độ của một chủ doanh nghiệp trái ngược với chủ sở hữu chứng khoán, và là trạng thái tâm lý duy nhất một nhà đầu tư nên có. Tóm lược Nhà đầu tư thông minh, Benjamin Graham đã viết: “Công việc đầu tư là thông minh nhất khi nó thực dụng nhất”. Buffett nói: “Đó là những từ quan trọng nhất từng được viết ra về đầu tư”.

warrenbuffett

Một người nắm giữ cổ phiếu sẽ lựa chọn hoặc là trở thành người chủ doanh nghiệp, hoặc là người nắm giữ những cổ phiếu có thể bán được. Chủ sở hữu cổ phiếu thường hiểu rằng họ chỉ sở hữu một mẩu giấy từ lâu đã bị loại bỏ khỏi các bản báo cáo tài chính của công ty. Họ cư xử như thể giá thị trường luôn thay đổi phản ánh chính xác giá trị của họ hơn là bản cân đối tài sản và bản sao kê lợi nhuận. Họ rút hoặc loại bỏ cổ phiếu như chơi bài vậy. Đối với Buffett, các hoạt động của người nắm giữ cổ phiếu thường và người chủ sở hữu công ty có mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai đều nên xem xét quyền sở hữu một doanh nghiệp theo cách giống nhau. Buffett nói: “Tôi là một nhà đầu tư giỏi hơn bởi vì tôi là một doanh nhân, và tôi là một doanh nhân giỏi hơn bởi vì tôi là một nhà đầu tư”.

PHONG CÁCH ĐẦU TƯ CỦA WARREN BUFFETT
Nguyên lý kinh doanh
1. Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đơn giản và dễ hiểu không?
2. Doanh nghiệp có một lịch sử hoạt động hợp lýkhông?
3. Doanh nghiệp có triển vọng trong dài hạn không? Nguyên lý quản lý
4. Quản lý có hợp lý không?
5. Ban quản lý có công bằng với các cổ đông không?
6. Ban quản lý có chống lại được tính cưỡng chế tổ chức không? Nguyên lý tài chính
7. Lợi nhuận trên vốn cổ phần làgì?
8. Lợi nhuận chủ sở hữu của công ty làgì?
9. Lợi nhuận biên là gì?
10. Công ty có tạo ra được ít nhất một đô la giá trị thị trường cho mỗi đô la được giữ lại hay không?

Nguyên lý giá trị
11. Giá trị của một công ty là gì?
12. Công ty có được bán với giá chiết khấu đáng kể so với giá trị của nó không?