Trong chương này, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, bản chất của lối suy nghĩ về đầu tư của Warren Buffett. Warren Buffett gắn bó quá chặt chẽ với thị trường chứng khoán, đến nỗi thậm chí những người không quan tâm gì tới thị trường chứng khoán cũng biết tên ông và uy tín của ông. Những người khác chỉ tình cờ đọc các bài viết về tài chính trên các báo cũng biết ông là người đứng đầu một công ty đáng chú ý có chứng khoán đang bán với giá trên 90 nghìn đô la một cổ phiếu. Thậm chí nhiều nhà đầu tư mới – những người vô cùng quan tâm tin tức thị trường thì nghĩ tới ông trước tiên như một “người lựa chọn” cổ phiếu xuất chúng.

thâm dụng vốn là gì

Một số người phủ nhận rằng nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất thế giới phải thực sự là một người hái cổ phiếu xuất chúng. Nhưng điều đó quả thực sự thật. Tài năng bẩm sinh thực sự của Buffett là biết cách lựa chọn các công ty. Tôi muốn đề cập đến điều này theo hai nghĩa: Thứ nhất, Berkshire Hathaway cùng với những danh mục đầu tư chứng khoán nổi tiếng trực tiếp sở hữu nhiều công ty. Thứ hai, khi xem xét việc mua chứng khoán mới, Buffett xem xét cẩn thận bản chất bên trong của công ty. Trong trường hợp quyết định mua toàn bộ công ty, ông sử dụng một loạt các nguyên lý cơ bản đã được phát triển qua nhiều năm. Ông nói: “Khi đầu tư, chúng tôi coi bản thân mình là những nhà phân tích kinh doanh, không phải là nhà phân tích thị trường, nhà phân tích kinh tế vĩ mô, và thậm chí không phải là nhà phân tích chứng khoán”.

Nếu quay ngược thời gian và xem xét lại tất cả các vụ mua bán của Buffett, tìm kiếm điểm tương đồng trong các vụ mua bán đó, chúng ta sẽ thấy một loạt các nguyên lý cơ bản hoặc các nguyên tắc đã dẫn đường cho các quyết định của ông. Nếu chúng ta trích dẫn những nguyên lý này và phân tích chúng để có một cái nhìn sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, bản thân chúng tự chia thành bốn nhóm:

1. Nguyên lý kinh doanh: Những đặc điểm cơ bản của bản thân doanh nghiệp.
2. Nguyên lý quản lý: Phẩm chất quan trọng mà các nhà quản lý cấp cao phải thể hiện.
3. Nguyên lý tài chính: Bốn quyết định tài chính then chốt mà một công ty phải duy trì.
4. Nguyên lý giá trị: Hai hướng dẫn có quan hệ mật thiết với nhau về giá mua.
Không phải tất cả các vụ mua lại của Buffett đều thể hiện tất cả những nguyên lý này, nhưng các nguyên lý này cấu thành bản chất phương pháp đầu tư của ông. Chúng cũng đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi nhà đầu tư. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét nhóm nguyên lý thứ nhất – những đặc điểm của doanh nghiệp – và nguyên cứu xem một số quyết định đầu tư của Buffett phản ánh những nguyên lý này như thế nào.

Tôi muốn có những thương vụ tốt đến mức thậm chí một kẻ ngốc cũng có thể kiếm được tiền.