Rõ ràng là rất ít người trong chúng ta sẽ mua toàn bộ công ty như Buffett đang làm. Những câu chuyện về các công ty được đề cập trong chương này bởi vì chúng giúp chúng ta hiểu biêt sâu sắc về lối suy nghĩ của Buffett.

warrenbuffett

Lối suy nghĩ tương tự như vậy cũng áp dụng cho những quyết định của ông khi mua cổ phiếu. Điều đó thể hiện một vài ví dụ mà những người bình thường có thể làm theo. Chúng ta không thể mua cổ phiếu theo quy mô giống như Warren Buffett, nhưng chúng ta có thể thu được lợi nhuận khi quan sát điều ông làm.

Cuối năm 2003, danh mục đầu tư cổ phiếu thường của Berkshire Hathaway đạt tổng giá trị thị trường là hơn 35 tỉ đô la, tăng gần 27 tỉ so với giá mua ban đầu. Trong danh mục đầu tư đó, Berkshire Hathaway sở hữu 200 triệu cổ phiếu của Coca-Cola, 96 triệu cổ phiếu của Công ty Gillette và hơn 56 triệu cổ phiếu của Wells Fargo & Company. Đồ uống có ga, dao cạo dâu, những ngân hàng lân cận đều là những sản phẩm và dịch vụ rất quen thuộc với chúng ta. Không có gì là bí mật, không có gì là công nghệ cao, không có gì khó hiểu cả. Đó là một trong những niềm tin kiên định nhất của Buffett: Sẽ vô ích khi bạn đầu tư vào một công ty, hay một ngành mà bạn không hiểu, bởi vì bạn sẽ không thể biết nó đáng giá bao nhiêu, hay theo dõi xem nó đang hoạt động thế nào.