Biện pháp tạo sự khác biệt thứ hai liên quan tới triết lý bảo hiểm của Buffett. Mục tiêu của ông thật đơn giản: Luôn luôn thảo số lượng hợp đồng lớn nhưng chỉ với những mức giá có thể chấp nhận được. Nếu giá thấp, ông bằng lòng hạn chế việc kinh doanh. Triết lý này được thấm nhuần tại Công ty Bồi thường Quốc gia từ thời của người sáng lập ra nó là Jack Ringwalt. Buffett nói, kể từ đó Berkshire không bao giờ có ý định bỏ qua phương pháp này. Ngoại lệ duy nhất là General Re, và vụ định giá thấp của công ty gây ảnh hưởng lớn tới toàn bộ kết quả hoạt động của Berkshire trong vài năm. Ngày nay, tình trạng khó khăn đó đã được khắc phục.

warrenbuffett

Sức mạnh tài chính của Berkshire tạo sự khác biệt cho tập đoàn bảo hiểm so với phần còn lại của ngành. Khi các đối thủ cạnh tranh biến mất trên thương trường bởi lo sợ trước những thảm hoạ gần đây, Berkshire vẫn luôn ở vị thế là một một nhà cung cấp bảo hiểm chuyên nghiệp. Nói tóm lại, sự hợp nhất tài chính mà Buffett áp dụng đối với các công ty bảo hiểm của Berkshire đã tạo ra một hệ thống cấp quyền kinh doanh trong đó không gì khác là một ngành kinh doanh sản phẩm tiện nghi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Buffett viết, theo cách thẳng thắn thường thấy ở ông: “Ngành kinh doanh chính của chúng ta là bảo hiểm”.

Luồng tiền mặt do tập đoàn bảo hiểm Berkshire tạo ra quả là khó tin: Khoảng 44,2 tỉ đô la trong năm 2003. Điều Buffett làm với số tiền đó thể hiện bản chất công ty của ông và cá nhân ông. Và điều đó đưa chúng ta đến chương tiếp theo của cuốn sách.