Warren Buffett hiểu biết về ngành bảo hiểm theo cách mà ít người có thể làm. Thành công của ông xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đó là từ sự thừa nhận bản chất hàng hoá thiết yếu của ngành và nâng tầm những công ty bảo hiểm của ông lên trở thành công ty có quyền kinh doanh độc lập.

Các công ty bảo hiểm bán sản phẩm mà không thể phân biệt được với những sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác. Các hợp đồng bảo hiểm được tiêu chuẩn hoá và bất kỳ ai cũng có thể sao chụp lại. Không hề có bất kỳ thương hiệu, bằng sáng chế, lợi thế nào. Có được giấy phép thật dễ dàng và tỉ lệ bảo hiểm là một cuốn sách công cộng. Nói cách khác, bảo hiểm là một sản phẩm tiện nghi.

Trong kinh doanh sản phẩm tiện nghi, cách thông thường để giành thị phần là giảm giá. Trong những giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, những công ty khác sẵn sàng bán hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị của hoạt động kinh doanh còn hơn là để mất thị phần. Buffett khẳng định Tập đoàn bảo hiểm Berkshire sẽ không rơi vào tình trạng không có lợi nhuận. Chỉ khi tại General Re điều này xảy ra mà Buffett đã không nhận ra.

Bạn có thể luôn thảo những hợp đồng bảo hiểm cố định. Có một thị trường không biên giới cho những hợp đồng bảo hiểm cố định. Chúng rất có vấn đề, bởi vì trong ngày đầu tiên thu được phí bảo hiểm, đó cũng là lần cuối cùng bạn nhìn thấy bất kỳ khoản tiền mới nào. Kể từ đó, tất cả mọi thứ đều chảy ra. Và đó không phải là mục đích trong cuộc sống của chúng ta.

Không sẵn sàng cạnh tranh về mặt giá cả, thay vào đó, Buffett cố gắng làm các công ty bảo hiểm của Berkshire trở nên khác biệt theo hai cách khác nhau. Trước hết, thông qua thế mạnh tài chính. Ngày nay, xét về lợi nhuận và doanh thu. Tập đoàn tái bảo hiểm Berkshire xếp thứ hai, chỉ sau AIG, trong ngành tổn thất bất động sản. Thêm vào đó, tỉ lệ danh mục đầu tư của Berkshire (35,2 tỉ đô la) so với tổng phí bảo hiểm (8,1 tỉ đô la) tương đối cao hơn mức trung bình của ngành.