Warren Buffett vốn nổi tiếng là người luôn giữ vững lập trường. Với “thương hiệu” là người ngay thẳng, ông là người đầu tiên thừa nhận rằng ông không hề thấy GenRe có vấn đề gì cả. Đối với những người quan sát Warren Buffett, bản thân nhận định đó là một sự thú vị kỳ lạ. Đó là trường hợp mà một người lão luyện như Buffett có thể bỏ qua những vấn đề phức tạp của ngành bảo hiểm. Nếu những vấn đề đó rõ ràng, tôi chắc chắn rằng Buffett sẽ không trả cái giá mà ông đã dành cho GenRe. Tuy vậy, tôi cũng khá chắc chắn rằng ông sẽ tiếp tục bởi vì tầm nhìn của ông luôn hướng về dài hạn.

Ngành tái bảo hiểm mở ra tiềm năng khổng lồ, và một công ty tái bảo hiểm hoạt động tốt sẽ tạo ra giá trị khổng lồ cho các cổ đông. Buffett hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Vì vậy, mặc dù sai lầm khi định giá của GenRe gây ra những vấn đề trong ngắn hạn, và mặc dù ông đã “mua” những vấn đề này cùng với công ty, điều này không phủ nhận kết luận cơ bản của ông rằng một công ty tái bảo hiểm được quản lý tốt tạo giá trị lớn cho Berkshire. Trong một tình huống như thế này, bản năng của Buffett là sẽ khắc phục vấn đề, chứ không từ bỏ công ty đi.

Như vẫn thường làm, Buffett tin tưởng những nhà quản lý của công ty với bảo hiểm đang dần được khôi phục thông qua định giá hợp lý những hợp đồng bảo hiểm và đặt ra mức dự trữ tương đối đủ. Dưới sự quản lý của họ, ông đã viết trong thư gửi cổ đông năm 2003, General Re “sẽ là một phương tiện mạnh mẽ thúc đẩy khả năng lợi nhuận trong tương lai của Berkshire”.

Trong bức thư này, General Re là một trong hai công ty tái bảo hiểm toàn cầu quan trọng duy nhất được xếp hạng AAA (hạng cao nhất). Công ty còn lại cũng là một công ty của Berkshire: The National Indemnity Reinsurance Operation (Công ty tái Bảo hiểm Bồi thường Quốc gia)

Tập đoàn tái bảo hiểm Berkshire Hathaway

Công ty tái bảo hiểm Bồi thường Quốc gia thuộc Berkshire ngày nay rất khác biệt so với công ty mà Buffett mua lại năm 1967. Điểm khác biệt đó là cách tổ chức hoạt động và quy mô chứ không chỉ khác biệt trong triết lý kinh doanh cơ bản.

Một bộ phận của Công ty Bồi thường Quốc gia trước đây không tồn tại dưới thời của người sáng lập ra nó – Jack Ringwalt – là bộ phận tái bảo hiểm. Ngày nay, bộ phận này, được điều hành từ văn phòng của Công ty Bồi thường Quốc gia tại Stamford, Connecticut, đóng góp tích cực vào tổng doanh thu của Berkshire.