Đó chính là điều đã xảy ra với GenRe, mặc dù lúc đầu không hẳn là như vậy. Ngay đầu năm 1999, Buffett đã nhận ra rằng các hợp đồng bảo hiểm được bán với giá thấp hơn quy định, và ông bắt đầu chỉnh sửa lại sai lầm này. Tuy vậy, những ảnh hưởng của sự thay đổi này không thể một sớm một chiều mà có được. Năm 2000, General Re đã trải qua một vụ thua lỗ bảo hiểm trị giá 1,6 tỉ đô la, tạo ra chi phí thả nổi lên tới 6%. Tuy vậy, Buffett cảm thấy có thể báo cáo trong thư gửi cổ đông năm 2000 rằng tình thế đang dần được cải thiện và ông mong đợi xu hướng phát triển sẽ xảy ra, Sau đó, trong một khoảnh khắc khủng khiếp, ông thêm vào một câu mà không hề có ý định trước: “Trừ khi không có thảm hoạ khủng khiếp nào, chúng ta kỳ vọng chi phí thả nổi sẽ giảm trong năm 2001”.

Khoảng sáu tháng sau, vào ngày 11 tháng Chín, nước Mỹ đã trải qua một thảm hoạ khủng khiếp mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng được.

Trong thư gửi cổ đông gửi kèm báo cáo quý III năm 2001, Buffett viết: “Một thảm hoạ khủng khiếp không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Đôi khi nó xảy ra, và lần này không phải là lần cuối cùng của chúng ta”.

Buffett ước tính thiệt hại phải bồi thường của Berkshire từ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín lên tới 2.275 tỉ đô la, trong đó 1,7 tỉ đô la là của General Re. Mức độ thiệt hại đã châm ngòi một sự thay đổi cho GenRe. Họ đã nỗ lực hơn để đảm bảo những hợp đồng bảo hiểm được định giá chuẩn xác, và số tiền dự trữ được giữ lại đủ để thanh toán các vụ bồi thường. Sự thay đổi, sửa đổi này đã thành công. Năm 2002, sau năm năm thua lỗ, GenRe đã báo cáo khoản lợi nhuận bảo hiểm đầu tiên của công ty, là động lực để Buffett thông báo trong cuộc họp Hội đồng Quản trị thường niên năm 2002: “Chúng ta đã trở lại”.