General Re Corporation

Năm 1996, Buffett chi 2,3 tỉ đô la để mua một nửa còn lại của GEICO mà ông chưa sở hữu. Hai năm sau, ông đã chi gấp bảy lần số tiền đó, vào khoảng 16 tỉ đô la trị giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway để mua lại một công ty bảo hiểm mang tên General Re. Đó là vụ mua lại lớn nhất từ trước tới nay. Một số người gọi nó là sự kiện lớn nhất trong lịch sử Berkshire.

Tái bảo hiểm là một lĩnh vực của ngành bảo hiểm không được nhiều người biết  đến, do  nó không  liên quan đến những  sản phẩm quen thuộc  trong cuộc sống, sở hữu nhà cửa, hoặc bảo hiểm tự động. Theo cách hiểu đơn giản nhất, các công ty tái bảo hiểm bảo hiểm các công ty bảo hiểm khác. Mặc dù một bản hợp đồng không giải thích rõ ràng phí bảo hiểm và phần thua lỗ được chia như thế nào, một công ty tái bảo hiểm phải chịu trách nhiệm một tỉ lệ phần trăm nào đó phần rủi ro của công ty bảo hiểm. Điều này khiến nhà tái bảo hiểm ban đầu phải chịu mức độ rủi ro cao hơn, giảm thiểu nhu cầu vốn hoạt động, và giảm bớt tỉ lệ thua lỗ.

Về phần mình, nhà tái bảo hiểm nhận được một phần phí bảo hiểm, để đầu tư nếu công ty thấy hợp lý. General Re chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu. Thực tế điều này là một phần quan trọng trong chiến lược mua lại công ty của Buffett.

Khi Buffett mua lại công ty, General Re sở hữu gần 19 tỉ đô la trị giá trái phiếu, 5 tỉ đô la trị giá cổ phiếu, và 15 tỉ đô la tiền thả nổi. Bằng cách sử dụng cổ phiếu của Berkshire để mua lại công ty và danh mục trái phiếu nặng ký của nó, chỉ bằng thao tác đơn giản, Buffett đã chuyển cán cân toàn bộ số cổ phần của Berkshire từ 80% cổ phiếu xuống 60%. Cuối năm 1998, Sở Thuế vụ (IRS) đưa ra quy định sáp nhập không bao hàm phần lợi nhuận vốn, điều đó có nghĩa là ông đã cố gắng “bán” gần 20% cổ phần của Berkshire, vì vậy không tránh sự biến động giá cả tồi tệ nhất, về bản chất là miễn thuế.