Trong năm 1980, báo cáo thường niên đã chỉ ra những tín hiệu xấu cho tương lai của công ty dệt may. Năm đó, ngành mất vị trí dẫn đầu uy tín trong Bức thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trong năm tiếp theo, ngành dệt may đã hoàn toàn không xuất hiện trong bức thư nữa. Tiếp theo, một sự thật không thể tránh khỏi: Tháng Bảy năm 1985, Bufffett đã gấp những cuốn sách về ngành dệt may, vì vậy chấm dứt hoạt động của một ngành kinh doanh được bắt đầu vào khoảng một trăm năm trước đây.

Trải nghiệm đó không phải chỉ là một sự thất bại hoàn toàn. Trước hết, Buffett học được một bài học quý giá về sự thay đổi của công ty: Họ hiếm khi thành công. Thứ hai, tập đoàn dệt may đã tạo ra đủ vốn trong những năm đầu tiên để mua một công ty bảo hiểm và đó là một câu chuyện tươi sáng hơn rất nhiều.

Ngành kinh doanh bảo hiểm

Tháng Ba năm 1967, Berkshire Hathaway mua cổ phiếu hiện hành của hai công ty bảo hiểm có trụ sở chính tại Omaha với giá 8,6 triệu đô la: National Indemnity Company (Công ty Bồi thường Quốc gia) và National Fire & Marine Insurance Company (Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Hoả hoạn Quốc gia). Đó là sự khởi đầu cho một câu chuyện thành công phi thường. Công ty Dệt may Berkshire Hathaway không tồn tại lâu dài, nhưng Berkshire Hathaway sẽ trở thành công ty đầu tư đầy triển vọng.
Để đánh giá sự phi thường, chúng ta phải nhận ra giá trị thực sự của việc sở hữu một công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm đôi khi là những vụ đầu tư béo bở, đôi khi lại không. Tuy vậy, các công ty này luôn là những phương tiện đầu tư tuyệt vời. Những người giữ hợp đồng bảo hiểm, thông qua thanh toán phí bảo hiểm, cung cấp dòng tiền mặt thường xuyên, gọi là bong bóng.

Các công ty bảo hiểm đặt dòng tiền mặt này sang một bên (gọi là dự trữ) để trả tiền số tiền bảo hiểm mỗi năm, dựa trên khả năng ước tính tốt nhất của họ, và đầu tư phần còn lại. Để chính bản thân chúng có khả năng thanh khoản cao, vì rất khó để xác định chính xác khi cần phải thanh toán tiền bồi thường, hầu hết mọi người lựa chọn cách đầu tư vào những chứng khoán đang chào bán trên thị trường – những cổ phiếu và trái phiếu ban
đầu. Vì vậy Warren Buffett đã mua lại không chỉ hai công ty có tiềm lực khiêm tốn mà còn cả một phương tiện cứng cỏi để quản lý các vụ đầu tư.