Phòng vệ rủi ro (hedging) là kỹ thuật mà mọi nhà đầu tư đều nên biết. Việc bảo vệ danh mục đầu tư thường quan trọng không kém việc phát triển danh mục đầu tư đó. Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể tìm hiểu về hedging, cơ chế hoạt động cũng như những chiến thuật rủi ro mà nhà đầu tư và các công ty sử dụng để bảo về danh mục đầu tư của mình.

phòng ngừa rủi ro phái sinh

Tại sao phải phòng hộ?

  • Để làm ổn định dòng tiền
  • Để xác định giá bán / mua hàng hóa / bảo đảm
  • Để giảm rủi ro tiềm ẩn
  • Để giảm chi phí giao dịch

Về bản chất, khi giao dịch ở thị trường tương lai, nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận với kỹ thuật Hedge. Giao dịch phòng vệ rủi ro ngược lại với giao dịch đầu cơ – những người phòng ngừa rủi ro không cố gắng “giành chiến thắng” và kiếm tiền dựa trên biến động giá thực tế. Khóa giá hôm nay cho phép tập trung tốt hơn vào việc lập kế hoạch và phát triển kinh doanh với mức rủi ro tối thiểu đối với rủi ro thị trường không mong muốn. Bảo hiểm danh mục đầu tư có thể khác nhau về độ phức tạp từ “giao dịch ngoài thiết lập” tương đối đơn giản cho đến các cấu trúc phái sinh phức tạp.

Nguyên tắc chính đằng sau kỹ thuật phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa (hedge) khi thực hiện vị thế bán là một chiến lược đầu tư nhằm mục tiêu giảm bớt rủi ro có thể gặp phải. Short trong thuật ngữ trên “short- hedge” là muốn đề cập đến hành động bán khống một chứng khoán, thường là một hợp động tương lai, để có thể phòng ngừa rủi ro tránh các khoản lỗ tiềm ẩn trong một khoản đầu tư được nắm giữ suốt thời gian dài.

Nếu chiến lược phòng ngừa vị thế bán được thực hiện tốt, các khoản lời từ vị thế mua sẽ bù lại các khoản lỗ trong vị thế phái sinh và ngược lại.

Lợi ích so với chi phí cơ hội

Lợi ích:

Khả năng quản lý rủi ro giá ở một mức độ cần thiết, lập kế hoạch tốt hơn, phát triển kinh doanh và linh hoạt hơn đối với các chính sách giá.

Chi phí:

Có khả năng bỏ lỡ bất kỳ lợi nhuận tiềm năng từ biến động thị trường, tiền mặt tạm thời và phí môi giới.

Ví dụ: Nhà đầu tư có danh mục gồm 2 mã cổ phiếu với trị giá 10 triệu đồng. Do lo lắng thị trường giảm điểm, nhà đầu tư đã thực hiện Short (bán khống) 01 hợp đồng tương lai.

Giả sử thị trường thật sự giảm điểm. Danh mục của nhà đầu tư giảm còn 8 triệu. Tuy nhiên, vị thế Short tại hợp đồng tương lai đã lời 1 triệu. Do vậy, nhà đầu tư chỉ còn lỗ 1 triệu, ít hơn so với việc không phòng ngừa rủi ro.

Bảo hiểm rủi ro tương lai của nhà sản xuất – ví dụ niken

làm quen với hedging

Nếu giá niken giảm – tổn thất vật chất được bù đắp bằng lợi nhuận tương lai.

Nếu giá niken tăng – lợi nhuận trên thị trường vật chất được bù đắp bằng thua lỗ trên thị trường tương lai.

Giá được cố định ở mức 30 nghìn đô la Mỹ / tấn bất kể biến động giá niken trong tương lai.

Xem thêm: Phòng ngừa rủi ro với hợp đồng tương lai như thế nào?