Khi các công ty cần tiền, phát hành trái phiếu là một cách để làm điều đó. Một trái phiếu có chức năng như một khoản vay giữa một nhà đầu tư và một công ty. Nhà đầu tư đồng ý cung cấp cho công ty một số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể để đổi lấy các khoản thanh toán lãi định kỳ theo các khoảng thời gian được chỉ định. Khi khoản vay đến ngày đáo hạn, khoản vay của nhà đầu tư được hoàn trả.

Quyết định phát hành trái phiếu thay vì lựa chọn các phương thức huy động tiền khác có thể được điều khiển bởi nhiều yếu tố. So sánh các tính năng và lợi ích của trái phiếu so với các phương thức huy động tiền mặt phổ biến khác cung cấp một số hiểu biết về lý do tại sao các công ty thường tìm đến phát hành trái phiếu khi họ cần huy động tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động của công ty.

tại sao các công ty phát hành trái phiếu

Trái phiếu so với ngân hàng

Vay từ ngân hàng có lẽ là phương pháp xuất hiện đầu tiên đối với nhiều người cần tiền. Điều này dẫn đến câu hỏi, tại sao một công ty sẽ phát hành trái phiếu thay vì chỉ vay từ ngân hàng?

Giống như mọi người, các công ty có thể vay từ ngân hàng, nhưng phát hành trái phiếu thường là một đề xuất hấp dẫn hơn. Lãi suất công ty trả cho nhà đầu tư trái phiếu thường thấp hơn lãi suất vay ngân hàng. Tiền trả lãi làm giảm lợi nhuận của công ty nên giảm thiểu số tiền lãi phải khi vay tiền là một cân nhắc quan trọng. Đó là một trong những lý do mà các công ty lành mạnh dường như không cần tiền thường phát hành trái phiếu khi lãi suất ở mức thấp. Khả năng vay một khoản tiền lớn với lãi suất thấp mang lại cho các tập đoàn khả năng đầu tư vào tăng trưởng, cơ sở hạ tầng và các dự án khác.

Phát hành trái phiếu cũng mang lại cho các công ty sự tự do hoạt động lớn hơn đáng kể khi họ thấy phù hợp bởi vì nó giải phóng họ khỏi những hạn chế thường gắn liền với các khoản vay ngân hàng. Ví dụ, xem xét rằng người cho vay thường yêu cầu các công ty đồng ý với một loạt các hạn chế, chẳng hạn như không phát hành thêm nợ hoặc không thực hiện mua lại cho đến khi khoản vay của họ được hoàn trả đầy đủ.

Những hạn chế như vậy có thể cản trở khả năng kinh doanh của công ty và hạn chế các lựa chọn hoạt động của công ty về việc phát hành trái phiếu cho phép các công ty huy động tiền mà không có sự ràng buộc nào như vậy.

Trái phiếu so với cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu, có nghĩa là trao quyền sở hữu theo tỷ lệ trong công ty cho các nhà đầu tư để đổi lấy tiền, là một cách phổ biến để các tập đoàn huy động tiền. Từ góc độ doanh nghiệp, có lẽ tính năng hấp dẫn nhất của phát hành cổ phiếu là tiền được tạo ra từ việc bán cổ phiếu không cần phải trả. Tuy nhiên, có những nhược điểm với việc phát hành cổ phiếu có thể khiến trái phiếu trở thành đề xuất hấp dẫn hơn.

Với trái phiếu, các công ty cần huy động tiền có thể tiếp tục phát hành trái phiếu mới, miễn là họ có thể tìm thấy các nhà đầu tư sẵn sàng  đóng vai trò là người cho vay. Việc phát hành trái phiếu mới không ảnh hưởng đến quyền sở hữu công ty hoặc cách thức hoạt động của công ty. Mặt khác, phát hành cổ phiếu, đưa cổ phiếu chứng khoán bổ sung vào lưu thông, điều đó có nghĩa là thu nhập trong tương lai phải được chia sẻ giữa một nhóm các nhà đầu tư lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến giảm thu nhập trên mỗi cổ phần, đặt ít tiền hơn vào túi chủ sở hữu.

EPS cũng là một trong những số liệu mà các nhà đầu tư nhìn vào khi đánh giá sức khỏe của một công ty. Số lượng EPS giảm thường không được xem là một sự phát triển thuận lợi.

Phát hành thêm cổ phiếu cũng có nghĩa là quyền sở hữu hiện đang được trải rộng trên một số lượng lớn nhà đầu tư, điều này thường làm cho mỗi cổ phiếu của chủ sở hữu có giá trị tiền mặt ít hơn. Vì các nhà đầu tư mua cổ phiếu để kiếm tiền, làm loãng giá trị khoảng đầu tư của họ không phải là kết quả thuận lợi. Bằng cách phát hành trái phiếu, các công ty có thể tránh kết quả này.

Xem thêm: Cách đầu tư cổ phiếu

Thông tin thêm về trái phiếu

Phát hành trái phiếu cho phép các tập đoàn thu hút một số lượng lớn người cho vay một cách hiệu quả. Lưu trữ hồ sơ rất đơn giản, bởi vì tất cả các trái chủ đều có cùng một thỏa thuận với cùng mức lãi suất và ngày đáo hạn. Các công ty cũng được hưởng lợi từ sự linh hoạt trong sự đa dạng đáng kể của các dịch vụ trái phiếu sẵn cho họ. Một cái nhìn nhanh về một số biến thể làm nổi bật tính linh hoạt này.

Các tính năng cơ bản của trái phiếu – chất lượng tín dụng và thời hạn – là những yếu tố chính quyết định lãi suất của trái phiếu. Trong bộ phận thời hạn trái phiếu, các công ty cần tài trợ ngắn hạn có thể phát hành trái phiếu đáo hạn trong một khoảng thời gian gắn. Các công ty cần tài trợ dại hạn có thể kéo dài khoản vay của họ lên 10, 30, 100 năm hoặc thậm chí có thể hơn nữa. Cái gọi là trái phiếu vĩnh viễn không có ngày đáo hạn và trả lãi mãi mãi.

Chất lượng tín dụng bắt nguồn từ sự kết hợp giữa sức khỏe tài chính của công ty phát hành và thời gian cho vay. Sức khỏe tốt hơn và thời gian ngắn thường cho phếp các công ty trả lãi ít hơn. Điều ngược lại cũng đúng, với các công ty kém lành mạnh hơn và những công ty phát hành nợ dài hạn thường bị buộc phải trả lãi suất cao hơn để lôi kéo các nhà đầu tư.

Thêm tùy chọn trái phiếu

Một trong những lựa chọn thú vị hơn mà các công ty có là cung cấp trái phiếu được hỗ trợ bởi tài sản. Trái phiếu mang lại cho các nhà đầu tư quyền bồi thường đối với tài sản cơ bản của công ty, trong trường hợp công ty không thể thực hiện các khoản thanh toán lãi đã hữa hoặc trả nợ, được gọi là nợ thế chấp.

Trong tài chính tiêu dùng, các khoản vay mua ô tô và thế chấp nhà là những ví dụ về loại nợ này. Các công ty cũng có thể phát hành nợ không được hỗ trợ bởi các tài sản cơ bản. Trong tài chính tiêu dùng, nợ thẻ tín dụng và hóa đơn tiện ích là ví dụ về các khoản vay không được thế chấp. Các khoản vay thuộc loại này được gọi là nợ không có bản đảm của người dùng. Nợ không có bảo đảm mang lại rủi ro cao hơn cho nhà đầu tư, vì vậy nó thường trả lãi suất cao hơn nợ thế chấp.

Trái phiếu chuyển đổi cũng là một cân nhắc. Loại trái phiếu này bắt đầu hoạt động giống như các trái phiếu khác, nhưng cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội chuyển đổi cổ phần của họ thành một số lượng cổ phiếu được xác định trước. Trong một kịch bản hoàn hảo, các chuyển đổi như vậy cho phép các nhà đầu tư được hưởng lợi từ giá cổ phiếu tăng và cho các công ty một khoản vay mà họ không phải trả.

Điểm mấu chốt

Đối với các công ty, thị trường trái phiếu rõ ràng cung cấp nhiều cách để vay. Từ quan điểm của một nhà đầu tư, thị trường trái phiếu đến thời hạn và lãi suất cho phép các nhà đầu tư lựa chọn các khoản đầu tư phù hợp chặt chẽ với nhu cầu tài trợ cá nhân. Nhiều lựa chọn khác nhau cũng có nghĩa là các nhà đầu tư nên nghiên cứu nhiều hơn để đảm bảo họ hiểu họ đang đặt tiền vào đâu, số tiền họ sẽ kiếm được và khi nào họ có thể mong đợi lấy lại.

Đối với các nhà đầu tư không quen thuộc với thị trường trái phiếu, các cố vấn tài chính có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn cũng như các khuyến nghị và lời khuyên đầu tư cụ thể. Họ cũng có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, chẳng hạn như lãi suất tăng, khả năng phá sản doanh nghiệp