Thâm dụng vốn là gì?

Vốn thâm dụng là các quy trình kinh doanh hoặc các ngành đòi hỏi đầu tư lớn để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó có tỷ lệ tài sản cố định cao, còn được gọi là tài sản nhà máy và thiết bị. Các công ty trong các ngành thâm dụng vốn thường có mức khấu hao cao.

thâm dụng vốn là gì.jpg

Các ngành thâm dụng vốn có xu hướng có mức đòn bẩy hoạt động cao, đó là tỷ lệ chi phí cố định so với chi phí biến đổi. Do đó, các ngành thâm dụng vốn cần một khối lượng sản xuất lớn để mang lại lợi tức đầu tư tương xứng. Điều này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong doanh số có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và thu hồi vốn đầu tư.

Đòn bẩy hoạt động cao của họ làm cho các ngành công nghiệp thâm dụng vốn dễ bị suy thoái kinh tế hơn nhiều so với các doanh nghiệp thâm dụng lao động vì họ vẫn phải trả các chi phí cố định như chi phí cho các nhà máy đặt thiết bị, khấu hao thiết bị và các chi phí cố định khác liên quan đến một doanh nghiệp thâm dụng vốn, ngay cả khi ngành công nghiệp đang suy thoái.

Ví dụ về các ngành công nghiệp thâm dụng vốn bao gồm sản xuất ô tô, sản xuất và lọc dầu, sản xuất thép, viễn thông và vận tải, như đường sắt và hàng không. Tất cả các ngành công nghiệp đòi hỏi số lượng lớn chi tiêu vốn.

Đo lường cường độ vốn

Bên cạnh đòn bẩy hoạt động, cường độ vốn của một công ty có thể được đo bằng cách tính toán có bao nhiêu tài sản cần thiết để tạo ra một đô la doanh số, đó là tổng tài sản chia cho doanh số. Đây là tỷ lệ nghịch của tỷ lệ vòng quay tài sản, một chỉ số về hiệu quả mà một công ty đang triển khai tài sản của mình trong việc tạo ra doanh thu.

Một cách khác để đo cường độ vốn của một công ty là so sánh chi phí vốn với chi phí lao động. Ví dụ: nếu một công ty chi 100.000 đô la cho chi tiêu vốn và 30.000 đô la cho lao động, điều đó có nghĩa là công ty rất có thể đang thâm dụng vốn. Tương tự như vậy, nếu một công ty chi 300.000 đô la cho lao động và chỉ 10.000 đô la cho chi tiêu vốn, có nghĩa là công ty có định hướng dịch vụ hoặc lao động nhiều hơn.

Tác động của cường độ vốn đến thu nhập

Các công ty thâm dụng vốn thường sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, vì họ có thể sử dụng nhà máy và thiết bị làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, có cả đòn bẩy hoạt động cao và đòn bẩy tài chính là rất rủi ro.

Nhưng vì các ngành thâm dụng vốn có chi phí khấu hao cao, các nhà phân tích bao gồm các ngành thâm dụng vốn thường thêm khấu hao vào thu nhập ròng bằng cách sử dụng một số liệu gọi là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao. Bằng cách sử dụng khấu hao, chi phí không dùng tiền mặt thay vì thu nhập ròng trong tỷ lệ hiệu suất, việc so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng ngành sẽ dễ dàng hơn.