Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính quan trọng cần được giải thích khi xem xét đầu tư vào một công ty. Bảng cân đối kế toán là sự phản ánh của các tài sản và nợ phải trả thuộc sở hữu của công ty tại một thời điểm nhất định. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán của một công ty có thể được đánh giá bằng ba loại đo lường chất lượng đầu tư: mức độ an toàn vốn lưu động, hiệu suất tài sản và cơ cấu vốn hóa.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là một chỉ số chính về sự đầy đủ của vị trí vốn lưu động của công ty. Ngoài ra, CCC là một chỉ số về khả năng quản lý hiệu quả hai tài sản quan trọng nhất của công ty – các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tính theo ngày, CCC phản ánh thời gian cần thiết để thu thập doanh số và thời gian cần thiết để bán hàng tồn kho. Chu kỳ càng ngắn càng tốt. Tiền mặt là vua và các nhà quản lý thông minh biết rằng vốn lưu động nhanh có lợi nhận cao hơn vốn lưu động không hiệu quả được gắn trong tài sản.

Không có số liệu tối ưu duy nhất cho CCC, cũng được gọi là chu kỳ hoạt động của công ty. Theo quy định, CCC sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp và đặc điểm của ngành.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm chất lượng đầu tư trong lĩnh vực này trong bảng cân đối của côn gty phải theo dõi CCC trong một khoảng thời gian dài và so sánh hiệu suất của nó đối với đối thủ cạnh tranh. Tính nhất quán trong chu kỳ hoạt động là những tín hiệu tích cực. Ngược lại, thời gian thu thập bất thường, thời gian tồn kho bất thường là các chỉ số tiêu cực.

Tỷ lệ doanh thu tài sản cố định

Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) hoặc tài sản cố định là một chỉ số quan trọng khác trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị này thường đại diện cho thành phần lớn nhất trong tổng tài sản của công ty. Bạn đọc cần lưu ý rằng thuật ngữ tài sản cố định làcách viết tắt của chuyên gia tài chính đối với PP&E mặc dù tài liệu đầu tư đôi khi đề cập đến tổng tài sản phi hiện tại của một công ty là tài sản cố định.

Đầu tư của một công ty vào tài sản cố đinh phụ thuộc phần lớn vào ngành nghề kinh doanh của nó. Một số doanh nghiệp thâm dụng vốn hơn những doanh nghiệp khác. Các nhà sản xuất thiết bị vốn lớn, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp, đòi hỏi một lượng lớn đầu tư tài sản cố định. Các công ty dịch vụ và nhà sản xuất phần mềm máy tính cần một lượng tài sản cố định tương đối nhỏ. Các nhà sản xuất chính thống thường có 30% đến 40% tài sản của họ trong PP&E. Theo đó, tỷ lệ vòng quay tài sản cố định sẽ khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau.

Tỷ lệ hoàn vốn của tài sản

Lợi nhuận trên tài sản (ROA) được coi là tỷ suất sinh lời – nó cho thấy công ty đang kiếm được bao nhiêu trên tổng tài sản của mình. Tuy nhiên, đáng để xem tỷ lệ ROA là một chỉ số về hiệu suất tài sản.

Tỷ lệ ROA được tính như sau:

ROA = Net Income/Average Total Assets

Tổng tài sản trung bình được tính bằng cách chia tổng tài sản cuối năm của hai kỳ tài chính.

Tỷ lệ ROA được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bằng cách so sánh thu nhập ròng, điểm mấu chốt của báo cáo thu nhập, với tổng tài sản trung bình. Tỷ lệ hoàn vốn cao ngụ ý các tài sản được quản lý tốt. Một lần nữa, tỷ lệ ROA được sử dụng tốt nhất như là một phân tích so sánh về hiệu suất lịch sử của chính công ty với các công ty trong một ngành kinh doanh tương tự.

Tác động của tài sản vô hình

Nhiều tài sản phi vật chất được coi là tài sản vô hình, được phân loại thành ba loại khác nhau: tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên thương hiệu,v.v), phí trả chậm (chi phí vốn hóa) và mua thiện chí (chi phí của một nhà đầu tư vượt quá giá trị sổ sách).

Thật không may, có rất ít tính đồng nhất trong các bản trình bày bảng cân đối cho các tài sản vô hình hoặc thuật ngữ được sử dụng trong chú thích tài khoản. Thông thường, tài sản vô hình được chôn trong các tài sản khác và chỉ được tiết lộ trong một ghi chú tài chính.

Các nhà phân tích bảo thủ sẽ khấu trừ số tiền thiện chí đã mua từ vốn cổ đông để đến với giá trị ròng hữu hình của một công ty. Trong trường hợp không có bất kỳ phép đo phân tích chính xác nào để đưa ra đánh giá về tác động của khoản khấu trừ này, các nhà đầu tư sử dụng lẽ thường. Nếu việc khấu trừ thiện chí đã mua có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến vị thế vốn chủ sở hữu của công ty, thì đó là vấn đề cần quan tâm. Ví dụ, bảng cân đối đòn bẩy vừa phải có thể không hấp dẫn nếu các khoản nợ của nó vượt qua mức nghiêm trọng của vị thế vốn chủ sở hữu.

Các công ty mua lại các công ty khác, vì vậy thiện chí mua là một thực tế của cuộc sống trong kế toán tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ một lực lượng thiện chí mua tương đối lớn trên  bảng cân ddoois kế toán. Tác động của tài khoản này đến chất lượng đầu tư của bảng cân đối cần được phải đánh giá theo quy mô so sánh với vốn chủ sở hữu của cổ đông và tỷ lệ thành công của công ty với việc mua lại. Đây thực sự là một lời kêu gọi phán xét, nhưng cần phải được xem xét chu đáo.

Điểm mấu chốt

Tài sản đại diện cho các mặt hàng có giá trị mà một công ty sở hữu, có trong sở hữu của nó. Trong số các loại mặt hàng khác nhau mà công ty sở hữu, các khoản phải thu, hàng tồn kho, PP&E và tài sản vô hình thường là bốn tài sản lớn nhất ở phần tài sản của bảng cân đối kế toán. Do đó, bảng cân đối kế toán mạnh được xây dựng dựa trên việc quản lý hiệu quả các loại tài sản chính này và danh mục đầu tư mạnh được xây dựng dựa trên việc biết cách đọc và phân tích báo cáo tài chính.