Ngày: Tháng Mười Hai 27, 2018

Thâm dụng vốn

Thâm dụng vốn là gì?

Vốn thâm dụng là các quy trình kinh doanh hoặc các ngành đòi hỏi đầu tư lớn để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó có tỷ lệ tài sản cố định cao, còn được gọi là tài sản nhà máy và thiết bị. Các công ty trong các ngành thâm dụng vốn thường có mức khấu hao cao.

thâm dụng vốn là gì.jpg

Các ngành thâm dụng vốn có xu hướng có mức đòn bẩy hoạt động cao, đó là tỷ lệ chi phí cố định so với chi phí biến đổi. Do đó, các ngành thâm dụng vốn cần một khối lượng sản xuất lớn để mang lại lợi tức đầu tư tương xứng. Điều này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong doanh số có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và thu hồi vốn đầu tư.

Đòn bẩy hoạt động cao của họ làm cho các ngành công nghiệp thâm dụng vốn dễ bị suy thoái kinh tế hơn nhiều so với các doanh nghiệp thâm dụng lao động vì họ vẫn phải trả các chi phí cố định như chi phí cho các nhà máy đặt thiết bị, khấu hao thiết bị và các chi phí cố định khác liên quan đến một doanh nghiệp thâm dụng vốn, ngay cả khi ngành công nghiệp đang suy thoái.

Ví dụ về các ngành công nghiệp thâm dụng vốn bao gồm sản xuất ô tô, sản xuất và lọc dầu, sản xuất thép, viễn thông và vận tải, như đường sắt và hàng không. Tất cả các ngành công nghiệp đòi hỏi số lượng lớn chi tiêu vốn.

Đo lường cường độ vốn

Bên cạnh đòn bẩy hoạt động, cường độ vốn của một công ty có thể được đo bằng cách tính toán có bao nhiêu tài sản cần thiết để tạo ra một đô la doanh số, đó là tổng tài sản chia cho doanh số. Đây là tỷ lệ nghịch của tỷ lệ vòng quay tài sản, một chỉ số về hiệu quả mà một công ty đang triển khai tài sản của mình trong việc tạo ra doanh thu.

Một cách khác để đo cường độ vốn của một công ty là so sánh chi phí vốn với chi phí lao động. Ví dụ: nếu một công ty chi 100.000 đô la cho chi tiêu vốn và 30.000 đô la cho lao động, điều đó có nghĩa là công ty rất có thể đang thâm dụng vốn. Tương tự như vậy, nếu một công ty chi 300.000 đô la cho lao động và chỉ 10.000 đô la cho chi tiêu vốn, có nghĩa là công ty có định hướng dịch vụ hoặc lao động nhiều hơn.

Tác động của cường độ vốn đến thu nhập

Các công ty thâm dụng vốn thường sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, vì họ có thể sử dụng nhà máy và thiết bị làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, có cả đòn bẩy hoạt động cao và đòn bẩy tài chính là rất rủi ro.

Nhưng vì các ngành thâm dụng vốn có chi phí khấu hao cao, các nhà phân tích bao gồm các ngành thâm dụng vốn thường thêm khấu hao vào thu nhập ròng bằng cách sử dụng một số liệu gọi là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao. Bằng cách sử dụng khấu hao, chi phí không dùng tiền mặt thay vì thu nhập ròng trong tỷ lệ hiệu suất, việc so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng ngành sẽ dễ dàng hơn.

Cách đánh giá bảng cân đối kế toán của công ty

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính quan trọng cần được giải thích khi xem xét đầu tư vào một công ty. Bảng cân đối kế toán là sự phản ánh của các tài sản và nợ phải trả thuộc sở hữu của công ty tại một thời điểm nhất định. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán của một công ty có thể được đánh giá bằng ba loại đo lường chất lượng đầu tư: mức độ an toàn vốn lưu động, hiệu suất tài sản và cơ cấu vốn hóa.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là một chỉ số chính về sự đầy đủ của vị trí vốn lưu động của công ty. Ngoài ra, CCC là một chỉ số về khả năng quản lý hiệu quả hai tài sản quan trọng nhất của công ty – các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tính theo ngày, CCC phản ánh thời gian cần thiết để thu thập doanh số và thời gian cần thiết để bán hàng tồn kho. Chu kỳ càng ngắn càng tốt. Tiền mặt là vua và các nhà quản lý thông minh biết rằng vốn lưu động nhanh có lợi nhận cao hơn vốn lưu động không hiệu quả được gắn trong tài sản.

Không có số liệu tối ưu duy nhất cho CCC, cũng được gọi là chu kỳ hoạt động của công ty. Theo quy định, CCC sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp và đặc điểm của ngành.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm chất lượng đầu tư trong lĩnh vực này trong bảng cân đối của côn gty phải theo dõi CCC trong một khoảng thời gian dài và so sánh hiệu suất của nó đối với đối thủ cạnh tranh. Tính nhất quán trong chu kỳ hoạt động là những tín hiệu tích cực. Ngược lại, thời gian thu thập bất thường, thời gian tồn kho bất thường là các chỉ số tiêu cực.

Tỷ lệ doanh thu tài sản cố định

Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) hoặc tài sản cố định là một chỉ số quan trọng khác trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị này thường đại diện cho thành phần lớn nhất trong tổng tài sản của công ty. Bạn đọc cần lưu ý rằng thuật ngữ tài sản cố định làcách viết tắt của chuyên gia tài chính đối với PP&E mặc dù tài liệu đầu tư đôi khi đề cập đến tổng tài sản phi hiện tại của một công ty là tài sản cố định.

Đầu tư của một công ty vào tài sản cố đinh phụ thuộc phần lớn vào ngành nghề kinh doanh của nó. Một số doanh nghiệp thâm dụng vốn hơn những doanh nghiệp khác. Các nhà sản xuất thiết bị vốn lớn, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp, đòi hỏi một lượng lớn đầu tư tài sản cố định. Các công ty dịch vụ và nhà sản xuất phần mềm máy tính cần một lượng tài sản cố định tương đối nhỏ. Các nhà sản xuất chính thống thường có 30% đến 40% tài sản của họ trong PP&E. Theo đó, tỷ lệ vòng quay tài sản cố định sẽ khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau.

Tỷ lệ hoàn vốn của tài sản

Lợi nhuận trên tài sản (ROA) được coi là tỷ suất sinh lời – nó cho thấy công ty đang kiếm được bao nhiêu trên tổng tài sản của mình. Tuy nhiên, đáng để xem tỷ lệ ROA là một chỉ số về hiệu suất tài sản.

Tỷ lệ ROA được tính như sau:

ROA = Net Income/Average Total Assets

Tổng tài sản trung bình được tính bằng cách chia tổng tài sản cuối năm của hai kỳ tài chính.

Tỷ lệ ROA được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bằng cách so sánh thu nhập ròng, điểm mấu chốt của báo cáo thu nhập, với tổng tài sản trung bình. Tỷ lệ hoàn vốn cao ngụ ý các tài sản được quản lý tốt. Một lần nữa, tỷ lệ ROA được sử dụng tốt nhất như là một phân tích so sánh về hiệu suất lịch sử của chính công ty với các công ty trong một ngành kinh doanh tương tự.

Tác động của tài sản vô hình

Nhiều tài sản phi vật chất được coi là tài sản vô hình, được phân loại thành ba loại khác nhau: tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên thương hiệu,v.v), phí trả chậm (chi phí vốn hóa) và mua thiện chí (chi phí của một nhà đầu tư vượt quá giá trị sổ sách).

Thật không may, có rất ít tính đồng nhất trong các bản trình bày bảng cân đối cho các tài sản vô hình hoặc thuật ngữ được sử dụng trong chú thích tài khoản. Thông thường, tài sản vô hình được chôn trong các tài sản khác và chỉ được tiết lộ trong một ghi chú tài chính.

Các nhà phân tích bảo thủ sẽ khấu trừ số tiền thiện chí đã mua từ vốn cổ đông để đến với giá trị ròng hữu hình của một công ty. Trong trường hợp không có bất kỳ phép đo phân tích chính xác nào để đưa ra đánh giá về tác động của khoản khấu trừ này, các nhà đầu tư sử dụng lẽ thường. Nếu việc khấu trừ thiện chí đã mua có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến vị thế vốn chủ sở hữu của công ty, thì đó là vấn đề cần quan tâm. Ví dụ, bảng cân đối đòn bẩy vừa phải có thể không hấp dẫn nếu các khoản nợ của nó vượt qua mức nghiêm trọng của vị thế vốn chủ sở hữu.

Các công ty mua lại các công ty khác, vì vậy thiện chí mua là một thực tế của cuộc sống trong kế toán tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ một lực lượng thiện chí mua tương đối lớn trên  bảng cân ddoois kế toán. Tác động của tài khoản này đến chất lượng đầu tư của bảng cân đối cần được phải đánh giá theo quy mô so sánh với vốn chủ sở hữu của cổ đông và tỷ lệ thành công của công ty với việc mua lại. Đây thực sự là một lời kêu gọi phán xét, nhưng cần phải được xem xét chu đáo.

Điểm mấu chốt

Tài sản đại diện cho các mặt hàng có giá trị mà một công ty sở hữu, có trong sở hữu của nó. Trong số các loại mặt hàng khác nhau mà công ty sở hữu, các khoản phải thu, hàng tồn kho, PP&E và tài sản vô hình thường là bốn tài sản lớn nhất ở phần tài sản của bảng cân đối kế toán. Do đó, bảng cân đối kế toán mạnh được xây dựng dựa trên việc quản lý hiệu quả các loại tài sản chính này và danh mục đầu tư mạnh được xây dựng dựa trên việc biết cách đọc và phân tích báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài sản nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể vào tạo cơ sở cho việc tính toán tỷ lệ hoàn vốn và đáng giá cấu trúc vốn của công ty. Đó là một báo cáo tài chính cung cấp một bức chân dung về những gì một công ty sở hữu và nợ, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông.

bảng cân đối kế toán.jpeg

Bảng cân đối tuân thủ phương trình sau, trong đó tài sản ở một bên và nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu của cổ đông, cân đối ra:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Điều này là trực quan: Một công ty phải trả cho tất cả những thứ mà họ sở hữu bằng cách vay tiền hoặc lấy nó từ các nhà đầu tư.

Ví dụ: nếu một công ty nhận khoản vay 4000 đô la trong năm năm từ ngân hàng, tài sản của công ty, cụ thể là khoản tiền mặt sẽ tăng thêm 4000 đô la; các khoản nợ của nó – cụ thể là khoản tiền mặt cũng sẽ tăng thêm 4000 đô la, cân bằng hai mặt của phương trình trên. Nếu câu ty lấy 8000 đô la từ các nhà đầu tư, tài sản của công ty sẽ tăng theo số tiền đó, cũng như vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Tất cả các khoản thu mà công ty tạo ra vượt quá các khoản nợ của nó sẽ đi vào tài khoản vốn cổ đông, đại diện cho tài sản ròng mà các chủ sở hữu nắm giữ. Các khoản thu này sx được cân đối về phía tài sản, xuất hiện dưới dạng tiền mặt, đầu tư, hàng tồn kho hoặc một số tài sản khác.

Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của mỗi cổ đông bao gồm một số tài khoản nhỏ hơn phá vỡ các chi tiết cụ thể về tài chính của công ty. Các tài khoản này rất khác nhau tùy theo ngành và các thuật ngữ tương tự có thể có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp.

Tài sản

Trong phân khúc tài sản, các tài sản được liệt kê từ trên xuống dưới theo thứ tự, nghĩa là chúng có thể dễ dàng chuyển dổi thành tiền mặt. Chúng được chia thành các tài sản hiện tại, những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm hoặc ít hơn; và tài sản dài hạn.

Dưới đây là thứ tự chung của các tài sản trong tài sản hiện tại:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, chúng có thể bao gồm tín phiếu kho bạc và chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, cũng như tiền mặt.
 • Chứng khoán có thể bán được: chứng khoán vốn và chứng khoán nợ có thanh khoản
 • Các khoản phải thu: tiền mà khách hàng nợ công ty, có thể bao gồm cả trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ, vì một tỷ lệ khách hàng nhất định có thể không trả được.
 • Hàng tồn kho: hàng sẵn có để bán, có giá trị thấp hơn giá gốc hoặc giá thị trường.
 • Chi phí trả trước: thể hiện được giá trị đã thanh toán, chẳng hạn như bảo hiểm, hợp đồng quảng cáo hoặc tiền thuê.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là một khoản mà công ty nợ bên ngoài, từ các hóa đơn phải trả cho nhà cung cấp đến lãi cho trái phiếu mà công ty đã phát hành cho các chủ nợ để thuê, tiện ích và tiền lương. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ đến hạn trong vòng một năm và được liệt kê theo thứ tự ngày đáo hạn của chúng. Nợ dài hạn là khoản phải trả trong hơn 1 năm.

Các khoản nợ ngắn hạn có thể bao gồm:

 • Tỷ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
 • Nợ ngân hàng
 • Tiền lãi phải trả
 • Cho thuê, thuế, tiện ích
 • Tiện lương phải trả
 • Trả trước của khách hàng
 • Cổ tức phải trả

Nợ dài hạn có thể bao gồm:

 • Lãi gốc trên trái phiếu phát hành
 • Trách nhiệm quỹ hưu trí: số tiền mà một công ty bắt buộc phải trả vào tài khoản hưu trí của nhân viên
 • Thuế thu nhập hoãn lại: thuế đã được tích lũy nhưng sẽ không cần phải thanh toán trong vòng 1 năm nữa; bên cạnh thời gian, con số này điều hòa sự khác biệt giữa các yêu cầu về báo cáo tài chính và cách đánh giá thuế, chẳng hạn như tính toán khấu hao

Một số khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, có nghĩa là chúng sẽ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Vốn chủ sở hữu của cổ đông là tiền quy cho chủ sở hữu doanh nghiệp, nghĩa là cổ đông của công ty. Nó còn được gọi là tài sản ròng, vì nó tương đương với tổng tài sản của một công ty trừ đi các khoản nợ của nó, nghĩa là khoản nợ mà nó không nợ các cổ đông.

Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng mà một công ty tái đầu tư vào doanh nghiệp hoặc sử dụng để trả nợ; phần còn lại được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu mà một công ty đã mua lại hoặc không bao giờ phát hành ở nơi đầu tiên. Nó có thể được bán vào một ngày sau đó để tăng tiền mặt hoặc dành riêng để đẩy lùi sự tiếp quản thù địch.

Một số công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi, sẽ được liệt kê tách biệt với cổ phiếu phổ thông theo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Cổ phiếu ưu đãi được gán một mệnh giá tùy ý – như là cổ phiếu phổ thông, trong một số trường hợp, không làm ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Tài khoản cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi được tính bằng cách nhân mệnh giá với số lượng cổ phiếu phát hành.

Vốn thanh toán bổ sung hoặc thặng dư vốn đại diện cho số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vượt quá tài khoản cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, dựa trên mệnh giá thay vì giá thị trường. Vốn chủ sở hữu của cổ đông không liên quan trực tiếp đến vốn hóa thị trường của công ty: giá trị này dựa trên giá hiện tại của cổ phiếu, trong khi vốn thanh toán là tổng vốn chủ sở hữu đã mua được ở bất kỳ giá nào.

Làm thế nào để hiểu một bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bức chân dung, thể hiện trạng thái tài chính của công ty tại một thời điểm. Chính nó, nó không thể cho một cảm giác về các xu hướng đang diễn ra trong một thời gian dài hơn. Vì lý do này, bảng cân đối kế toán nên được so sánh với các giai đoạn trước. Nó cũng nên được so sánh với những doanh nghiệp khác nhau của cùng ngành, vì các ngành khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.

Một số tỷ lệ được lấy từ bảng cân đối kế toán giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ lành mạnh của một công ty. Chúng bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cùng với nhiều tỷ lệ khác. Báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá tài chính của công ty, cũng như bất kỳ ghi chú hoặc phụ lục nào trong báo cáo thu nhập có thể tham khảo lại bảng cân đối.