Vốn hóa thị trường là gì

Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường bằng đô la của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Thường được gọi là giới hạn thị trường, nó được tính bằng cách nhân số cổ phiếu của công ty đang lưu hành với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu. Cộng đồng đầu tư sử dụng con số này để xác định quy mô của công ty, trái ngược với việc sử dụng doanh số hoặc tổng số liệu tài sản.

vốn hóa thị trường

Sử dụng vốn hóa thị trường để hiển thị quy mô của một công ty rất quan trọng vì quy mô công ty là yếu tố quyết định cơ bản của các đặc điểm khách nhau mà các nhà đầu tư quan tâm, bao gồm cả rủi ro. Nó cũng dễ dàng để tính toán. Một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán được 100 đô la một cổ phiếu sẽ có mức vốn hóa thị trường 2 tỷ đô la.

Với sự đơn giản và hiệu quả của nó để đánh giá rủi ro, nó có thể là một thước đo hữu ích trong việc xác định cổ phiếu nào bạn quan tâm và làm thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với các công ty có quy mô khác nhau.

Các công ty vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường từ 10 tỷ đô trở lên. Những công ty lớn này thường xuất hiện từ lâu và họ là những công ty nổi bật trong các ngành công nghiệp được thành lập tốt. Đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn không nhất thiết mang lại lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, các công ty này thường thưởng có các nhà đầu tư một sự gia tăng nhất quán về giá trị cổ phiếu và thanh toán cổ tức. Một ví dụ về một công ty vốn hóa lớn là Internationnal Business Machines Corp.

Các công ty trung cấp thường có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Các công t trung cấp là các công ty được thành lập hoạt động trong một ngành công nghiệp dự kiến sẽ có sự tăng trưởng nhanh chóng. Các công ty mid-cap đang trong quá trình mở rộng. Họ mang rủi ro cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn vị họ không được thành lập lâu đời, nhưng họ hấp dẫn vì tiềm năng phát triển của họ. Một ví dụ về một công ty cấp trùng là Vật liệu Đại Bàng Inc.

Các công ty có vốn hóa thị trường từ 300 triệu đến 2 tỷ đô la thường được phân loại là các công ty có vốn hóa nhỏ. Những công ty nhỏ này có thể trẻ trong độ tuổi và họ có thể phục vụ thị trường thích hợp và các ngành công nghiệp mới. Các công ty này được coi là đầu tư rủi ro cao hơn do tuổi tác, thị trường mà họ phục vụ và quy mô của họ. Các công ty nhỏ hơn với ít tài nguyên hơn nhạy cảm hơn với suy thoái kinh tế.

Để đưa ra quyết định đầu tư, bạn có thể cần phải tính đến giới hạn thị trường của một số khoản đầu tư.

Những quan niệm sai lầm về vốn hóa thị trường

Mặc dù nó được sử dụng thường xuyên để mô tả một công ty, nhưng giới hạn thị trường không đo lường giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty. Chỉ có một phân tích kỹ lưỡng về các nguyên tắc cơ bản của một công ty có thể làm điều đó. Không đủ giá trị để đính giá một công ty bởi vì giá thị trường mà nó dựa trên không nhất thiết phản ánh giá trị của một phần doanh nghiệp. Cổ phiếu thường bị đánh giá quá cao hoặc bị định giá quá thấp bởi thị trường, có nghĩa là giá thị trường chỉ xác định thị trường sẵ sàng trả bao nhiêu cho cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

Mặc dù nó đo lường chi phí mua tất cả cổ phiếu của công ty, nhưng giới hạn thị trường không xác định số tiền mà công ty sẽ chi phí để có được trong một giao dịch sáp nhập. Một phương pháp tố hơn để tính giá mua lại một doanh nghiệp hoàn toàn là giá trị doanh nghiệp.

Thay đổi trong vốn hóa thị trường

Hai yếu tố chính có thể thay đổi giới hạn thị trường của công ty: thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu hoặc khi công ty phát hành hoặc mua lại cổ phiếu. Một nhà đầu tư thực hiện một số lượng lớn chứng quyền có bảo đảm (xem thêm: Chứng quyền là gì) cũng có thể tăng lượng cổ phiếu trên thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông trong một quá trình gọi là pha loãng.