Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Thâm dụng vốn

Thâm dụng vốn là gì?

Vốn thâm dụng là các quy trình kinh doanh hoặc các ngành đòi hỏi đầu tư lớn để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó có tỷ lệ tài sản cố định cao, còn được gọi là tài sản nhà máy và thiết bị. Các công ty trong các ngành thâm dụng vốn thường có mức khấu hao cao.

thâm dụng vốn là gì.jpg

Các ngành thâm dụng vốn có xu hướng có mức đòn bẩy hoạt động cao, đó là tỷ lệ chi phí cố định so với chi phí biến đổi. Do đó, các ngành thâm dụng vốn cần một khối lượng sản xuất lớn để mang lại lợi tức đầu tư tương xứng. Điều này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong doanh số có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và thu hồi vốn đầu tư.

Đòn bẩy hoạt động cao của họ làm cho các ngành công nghiệp thâm dụng vốn dễ bị suy thoái kinh tế hơn nhiều so với các doanh nghiệp thâm dụng lao động vì họ vẫn phải trả các chi phí cố định như chi phí cho các nhà máy đặt thiết bị, khấu hao thiết bị và các chi phí cố định khác liên quan đến một doanh nghiệp thâm dụng vốn, ngay cả khi ngành công nghiệp đang suy thoái.

Ví dụ về các ngành công nghiệp thâm dụng vốn bao gồm sản xuất ô tô, sản xuất và lọc dầu, sản xuất thép, viễn thông và vận tải, như đường sắt và hàng không. Tất cả các ngành công nghiệp đòi hỏi số lượng lớn chi tiêu vốn.

Đo lường cường độ vốn

Bên cạnh đòn bẩy hoạt động, cường độ vốn của một công ty có thể được đo bằng cách tính toán có bao nhiêu tài sản cần thiết để tạo ra một đô la doanh số, đó là tổng tài sản chia cho doanh số. Đây là tỷ lệ nghịch của tỷ lệ vòng quay tài sản, một chỉ số về hiệu quả mà một công ty đang triển khai tài sản của mình trong việc tạo ra doanh thu.

Một cách khác để đo cường độ vốn của một công ty là so sánh chi phí vốn với chi phí lao động. Ví dụ: nếu một công ty chi 100.000 đô la cho chi tiêu vốn và 30.000 đô la cho lao động, điều đó có nghĩa là công ty rất có thể đang thâm dụng vốn. Tương tự như vậy, nếu một công ty chi 300.000 đô la cho lao động và chỉ 10.000 đô la cho chi tiêu vốn, có nghĩa là công ty có định hướng dịch vụ hoặc lao động nhiều hơn.

Tác động của cường độ vốn đến thu nhập

Các công ty thâm dụng vốn thường sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, vì họ có thể sử dụng nhà máy và thiết bị làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, có cả đòn bẩy hoạt động cao và đòn bẩy tài chính là rất rủi ro.

Nhưng vì các ngành thâm dụng vốn có chi phí khấu hao cao, các nhà phân tích bao gồm các ngành thâm dụng vốn thường thêm khấu hao vào thu nhập ròng bằng cách sử dụng một số liệu gọi là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao. Bằng cách sử dụng khấu hao, chi phí không dùng tiền mặt thay vì thu nhập ròng trong tỷ lệ hiệu suất, việc so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng ngành sẽ dễ dàng hơn.

Cách đánh giá bảng cân đối kế toán của công ty

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính quan trọng cần được giải thích khi xem xét đầu tư vào một công ty. Bảng cân đối kế toán là sự phản ánh của các tài sản và nợ phải trả thuộc sở hữu của công ty tại một thời điểm nhất định. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán của một công ty có thể được đánh giá bằng ba loại đo lường chất lượng đầu tư: mức độ an toàn vốn lưu động, hiệu suất tài sản và cơ cấu vốn hóa.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt là một chỉ số chính về sự đầy đủ của vị trí vốn lưu động của công ty. Ngoài ra, CCC là một chỉ số về khả năng quản lý hiệu quả hai tài sản quan trọng nhất của công ty – các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tính theo ngày, CCC phản ánh thời gian cần thiết để thu thập doanh số và thời gian cần thiết để bán hàng tồn kho. Chu kỳ càng ngắn càng tốt. Tiền mặt là vua và các nhà quản lý thông minh biết rằng vốn lưu động nhanh có lợi nhận cao hơn vốn lưu động không hiệu quả được gắn trong tài sản.

Không có số liệu tối ưu duy nhất cho CCC, cũng được gọi là chu kỳ hoạt động của công ty. Theo quy định, CCC sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp và đặc điểm của ngành.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm chất lượng đầu tư trong lĩnh vực này trong bảng cân đối của côn gty phải theo dõi CCC trong một khoảng thời gian dài và so sánh hiệu suất của nó đối với đối thủ cạnh tranh. Tính nhất quán trong chu kỳ hoạt động là những tín hiệu tích cực. Ngược lại, thời gian thu thập bất thường, thời gian tồn kho bất thường là các chỉ số tiêu cực.

Tỷ lệ doanh thu tài sản cố định

Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) hoặc tài sản cố định là một chỉ số quan trọng khác trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị này thường đại diện cho thành phần lớn nhất trong tổng tài sản của công ty. Bạn đọc cần lưu ý rằng thuật ngữ tài sản cố định làcách viết tắt của chuyên gia tài chính đối với PP&E mặc dù tài liệu đầu tư đôi khi đề cập đến tổng tài sản phi hiện tại của một công ty là tài sản cố định.

Đầu tư của một công ty vào tài sản cố đinh phụ thuộc phần lớn vào ngành nghề kinh doanh của nó. Một số doanh nghiệp thâm dụng vốn hơn những doanh nghiệp khác. Các nhà sản xuất thiết bị vốn lớn, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp, đòi hỏi một lượng lớn đầu tư tài sản cố định. Các công ty dịch vụ và nhà sản xuất phần mềm máy tính cần một lượng tài sản cố định tương đối nhỏ. Các nhà sản xuất chính thống thường có 30% đến 40% tài sản của họ trong PP&E. Theo đó, tỷ lệ vòng quay tài sản cố định sẽ khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau.

Tỷ lệ hoàn vốn của tài sản

Lợi nhuận trên tài sản (ROA) được coi là tỷ suất sinh lời – nó cho thấy công ty đang kiếm được bao nhiêu trên tổng tài sản của mình. Tuy nhiên, đáng để xem tỷ lệ ROA là một chỉ số về hiệu suất tài sản.

Tỷ lệ ROA được tính như sau:

ROA = Net Income/Average Total Assets

Tổng tài sản trung bình được tính bằng cách chia tổng tài sản cuối năm của hai kỳ tài chính.

Tỷ lệ ROA được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bằng cách so sánh thu nhập ròng, điểm mấu chốt của báo cáo thu nhập, với tổng tài sản trung bình. Tỷ lệ hoàn vốn cao ngụ ý các tài sản được quản lý tốt. Một lần nữa, tỷ lệ ROA được sử dụng tốt nhất như là một phân tích so sánh về hiệu suất lịch sử của chính công ty với các công ty trong một ngành kinh doanh tương tự.

Tác động của tài sản vô hình

Nhiều tài sản phi vật chất được coi là tài sản vô hình, được phân loại thành ba loại khác nhau: tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên thương hiệu,v.v), phí trả chậm (chi phí vốn hóa) và mua thiện chí (chi phí của một nhà đầu tư vượt quá giá trị sổ sách).

Thật không may, có rất ít tính đồng nhất trong các bản trình bày bảng cân đối cho các tài sản vô hình hoặc thuật ngữ được sử dụng trong chú thích tài khoản. Thông thường, tài sản vô hình được chôn trong các tài sản khác và chỉ được tiết lộ trong một ghi chú tài chính.

Các nhà phân tích bảo thủ sẽ khấu trừ số tiền thiện chí đã mua từ vốn cổ đông để đến với giá trị ròng hữu hình của một công ty. Trong trường hợp không có bất kỳ phép đo phân tích chính xác nào để đưa ra đánh giá về tác động của khoản khấu trừ này, các nhà đầu tư sử dụng lẽ thường. Nếu việc khấu trừ thiện chí đã mua có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến vị thế vốn chủ sở hữu của công ty, thì đó là vấn đề cần quan tâm. Ví dụ, bảng cân đối đòn bẩy vừa phải có thể không hấp dẫn nếu các khoản nợ của nó vượt qua mức nghiêm trọng của vị thế vốn chủ sở hữu.

Các công ty mua lại các công ty khác, vì vậy thiện chí mua là một thực tế của cuộc sống trong kế toán tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ một lực lượng thiện chí mua tương đối lớn trên  bảng cân ddoois kế toán. Tác động của tài khoản này đến chất lượng đầu tư của bảng cân đối cần được phải đánh giá theo quy mô so sánh với vốn chủ sở hữu của cổ đông và tỷ lệ thành công của công ty với việc mua lại. Đây thực sự là một lời kêu gọi phán xét, nhưng cần phải được xem xét chu đáo.

Điểm mấu chốt

Tài sản đại diện cho các mặt hàng có giá trị mà một công ty sở hữu, có trong sở hữu của nó. Trong số các loại mặt hàng khác nhau mà công ty sở hữu, các khoản phải thu, hàng tồn kho, PP&E và tài sản vô hình thường là bốn tài sản lớn nhất ở phần tài sản của bảng cân đối kế toán. Do đó, bảng cân đối kế toán mạnh được xây dựng dựa trên việc quản lý hiệu quả các loại tài sản chính này và danh mục đầu tư mạnh được xây dựng dựa trên việc biết cách đọc và phân tích báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài sản nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể vào tạo cơ sở cho việc tính toán tỷ lệ hoàn vốn và đáng giá cấu trúc vốn của công ty. Đó là một báo cáo tài chính cung cấp một bức chân dung về những gì một công ty sở hữu và nợ, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông.

bảng cân đối kế toán.jpeg

Bảng cân đối tuân thủ phương trình sau, trong đó tài sản ở một bên và nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu của cổ đông, cân đối ra:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Điều này là trực quan: Một công ty phải trả cho tất cả những thứ mà họ sở hữu bằng cách vay tiền hoặc lấy nó từ các nhà đầu tư.

Ví dụ: nếu một công ty nhận khoản vay 4000 đô la trong năm năm từ ngân hàng, tài sản của công ty, cụ thể là khoản tiền mặt sẽ tăng thêm 4000 đô la; các khoản nợ của nó – cụ thể là khoản tiền mặt cũng sẽ tăng thêm 4000 đô la, cân bằng hai mặt của phương trình trên. Nếu câu ty lấy 8000 đô la từ các nhà đầu tư, tài sản của công ty sẽ tăng theo số tiền đó, cũng như vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Tất cả các khoản thu mà công ty tạo ra vượt quá các khoản nợ của nó sẽ đi vào tài khoản vốn cổ đông, đại diện cho tài sản ròng mà các chủ sở hữu nắm giữ. Các khoản thu này sx được cân đối về phía tài sản, xuất hiện dưới dạng tiền mặt, đầu tư, hàng tồn kho hoặc một số tài sản khác.

Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của mỗi cổ đông bao gồm một số tài khoản nhỏ hơn phá vỡ các chi tiết cụ thể về tài chính của công ty. Các tài khoản này rất khác nhau tùy theo ngành và các thuật ngữ tương tự có thể có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp.

Tài sản

Trong phân khúc tài sản, các tài sản được liệt kê từ trên xuống dưới theo thứ tự, nghĩa là chúng có thể dễ dàng chuyển dổi thành tiền mặt. Chúng được chia thành các tài sản hiện tại, những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm hoặc ít hơn; và tài sản dài hạn.

Dưới đây là thứ tự chung của các tài sản trong tài sản hiện tại:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, chúng có thể bao gồm tín phiếu kho bạc và chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, cũng như tiền mặt.
 • Chứng khoán có thể bán được: chứng khoán vốn và chứng khoán nợ có thanh khoản
 • Các khoản phải thu: tiền mà khách hàng nợ công ty, có thể bao gồm cả trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ, vì một tỷ lệ khách hàng nhất định có thể không trả được.
 • Hàng tồn kho: hàng sẵn có để bán, có giá trị thấp hơn giá gốc hoặc giá thị trường.
 • Chi phí trả trước: thể hiện được giá trị đã thanh toán, chẳng hạn như bảo hiểm, hợp đồng quảng cáo hoặc tiền thuê.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là một khoản mà công ty nợ bên ngoài, từ các hóa đơn phải trả cho nhà cung cấp đến lãi cho trái phiếu mà công ty đã phát hành cho các chủ nợ để thuê, tiện ích và tiền lương. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ đến hạn trong vòng một năm và được liệt kê theo thứ tự ngày đáo hạn của chúng. Nợ dài hạn là khoản phải trả trong hơn 1 năm.

Các khoản nợ ngắn hạn có thể bao gồm:

 • Tỷ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
 • Nợ ngân hàng
 • Tiền lãi phải trả
 • Cho thuê, thuế, tiện ích
 • Tiện lương phải trả
 • Trả trước của khách hàng
 • Cổ tức phải trả

Nợ dài hạn có thể bao gồm:

 • Lãi gốc trên trái phiếu phát hành
 • Trách nhiệm quỹ hưu trí: số tiền mà một công ty bắt buộc phải trả vào tài khoản hưu trí của nhân viên
 • Thuế thu nhập hoãn lại: thuế đã được tích lũy nhưng sẽ không cần phải thanh toán trong vòng 1 năm nữa; bên cạnh thời gian, con số này điều hòa sự khác biệt giữa các yêu cầu về báo cáo tài chính và cách đánh giá thuế, chẳng hạn như tính toán khấu hao

Một số khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, có nghĩa là chúng sẽ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Vốn chủ sở hữu của cổ đông là tiền quy cho chủ sở hữu doanh nghiệp, nghĩa là cổ đông của công ty. Nó còn được gọi là tài sản ròng, vì nó tương đương với tổng tài sản của một công ty trừ đi các khoản nợ của nó, nghĩa là khoản nợ mà nó không nợ các cổ đông.

Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng mà một công ty tái đầu tư vào doanh nghiệp hoặc sử dụng để trả nợ; phần còn lại được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu mà một công ty đã mua lại hoặc không bao giờ phát hành ở nơi đầu tiên. Nó có thể được bán vào một ngày sau đó để tăng tiền mặt hoặc dành riêng để đẩy lùi sự tiếp quản thù địch.

Một số công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi, sẽ được liệt kê tách biệt với cổ phiếu phổ thông theo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Cổ phiếu ưu đãi được gán một mệnh giá tùy ý – như là cổ phiếu phổ thông, trong một số trường hợp, không làm ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Tài khoản cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi được tính bằng cách nhân mệnh giá với số lượng cổ phiếu phát hành.

Vốn thanh toán bổ sung hoặc thặng dư vốn đại diện cho số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vượt quá tài khoản cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, dựa trên mệnh giá thay vì giá thị trường. Vốn chủ sở hữu của cổ đông không liên quan trực tiếp đến vốn hóa thị trường của công ty: giá trị này dựa trên giá hiện tại của cổ phiếu, trong khi vốn thanh toán là tổng vốn chủ sở hữu đã mua được ở bất kỳ giá nào.

Làm thế nào để hiểu một bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bức chân dung, thể hiện trạng thái tài chính của công ty tại một thời điểm. Chính nó, nó không thể cho một cảm giác về các xu hướng đang diễn ra trong một thời gian dài hơn. Vì lý do này, bảng cân đối kế toán nên được so sánh với các giai đoạn trước. Nó cũng nên được so sánh với những doanh nghiệp khác nhau của cùng ngành, vì các ngành khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.

Một số tỷ lệ được lấy từ bảng cân đối kế toán giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ lành mạnh của một công ty. Chúng bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cùng với nhiều tỷ lệ khác. Báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá tài chính của công ty, cũng như bất kỳ ghi chú hoặc phụ lục nào trong báo cáo thu nhập có thể tham khảo lại bảng cân đối.

10 cuốn sách hàng đầu mà mọi nhà đầu tư nên đọc

Khi nói đến việc đầu tư, internet là cách nhanh nhất, cập nhật nhất để tìm đường đi qua những cạm bẫy trên thị trường. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một viễn cảnh lịch sử về đầu tư hoặc phân tích chi tiết hơn về một chủ đề nhất định, có một số cuốn sách kinh điển về đầu tư. Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những cuốn sách đầu tư yêu thích của chúng tôi mọi thời đại và đưa bạn vào con đường dẫn đến sự giác ngộ trong đầu tư.

sách dạy đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư thông minh (1949) của Benjamin Graham

Không thể chối cãi, Benjamin Graham là cha đẻ của đầu tư giá trị. Ý tưởng của ông về phân tích chứng khoán đã đặt nền tảng cho một thế hệ các nhà đầu tư, bao gồm cả học sinh nổi tiếng nhất của ông, Warren Buffett. Được xuất bản vào năm 1949, nhà đầu tư thông minh dễ đọc hơn nhiều tác phẩm năm 1934 của Graham mang tên Phân tích chứng khoán, có lẽ là cuốn sách đầu tư được trích dẫn nhiều nhất, nhưng ít đọc nhất. Nhà đầu tư thông minh sẽ không co bạn biết cách chọn cổ phiếu, nhưng nó dạy các nguyên tắc kiểm tra thời gian hợp lý mà mọi nhà đầu tư có thể sử dụng. Thêm vào đó, nó đáng để đọc chỉ dựa trên lời chứng thực của Warren Buffett: Cho đến nay là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết.

Cổ phiếu thường và lợi nhuận phi thường (1958) của Philip Fisher

Một nhà tiên phong khác trong thế giới phân tích tài chính, Philip Fisher đã có ảnh hưởng lớn đến lý thuyết đầu tư hiện đại. Ý tưởng cơ bản về phân tích một cổ phiếu dựa trên tiềm năng tăng trưởng phần lớn là do Fisher. Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường dạy cho các nhà đầu tư phân tích chất lượng của một doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi nhuận của nó. Xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1950, những bài học của Fisher chỉ được áp dụng nửa thế kỷ sau.

Cổ phiếu cho cuộc chạy dài(1994) của Jeremy Siegel

Một giáo sư tại trường kinh doanh Wharton, Jeremy Siegel đưa ra trường hợp cho bạn, bạn đoán đã đầu tư cổ phiếu trong thời gian dài. Ông rút ra nghiên cứu sâu rộng trong hai thế kỳ qua để tranh luận rằng không chỉ cổ phiếu vượt qua tất cả các loại tài sản khác khi nói về lợi nhuận, mà còn là lợi nhuận chứng khoán an toàn hơn và có thể dự đoán được hơn khi đối mặt với lạm phát.

Học cách kiếm tiền (1995), “One up on Wall Street” (1989) hoặc “Beating the Street” (1994) của Peter Lynch.

Peter Lynch nổi tiếng vao những năm 1980 với tư cách là người quản lý của Quỹ Fidelity Magellan hoạt động ngoạn mục. Học cách kiếm tiền nhắm đến đối tượng trẻ hơn và giải thích nhiều vấn đề cơ bản trong kinh doanh, One up on Wall Street đưa ra trường hợp vì lợi ích của nhà đầu tư định hướng và Beating The Street tập trung vào cách Peter Lynch chọn chiến thắng cổ phiếu trong khi điều hành quỹ Magellan nổi tiếng. Tất cả ba cuốn sách của Lynch đều tuân theo cách tiếp cận thông thường của ông, trong đó khẳng định rằng các nhà đầu tư cá nhân, nếu họ dành thời gian để làm bài tập về nhà, có thể thực hiện tốt hoặc thậm chí tốt hơn các chuyên gia.

Lối đi ngẫu nhiên xuống phố Wall (1973) của Burton G. Malkiel

Cuốn sách này phổ biến các ý tưởng rằng thị trường chứng khoán là hiệu quả và giá của nó đi theo một bước ngẫu nhiên. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn không thể đánh bại thị trường. Điều đó đúng theo Malkiel, không có lượng nghiên cứu nào, dù cơ bản hay kỹ thuật, sẽ giúp bạn. Malkiel ủng hộ lập luận của mình với hàng đống nghiên cứu và thống kê. Sẽ là thiếu căn cứ để nói rằng những ý tưởng này đang gây tranh cãi, và nhiều người coi chúng chỉ là sự báng bổ. Nhưng cho dù bạn có đồng ý với ý tưởng của Malkiel hay không, thì cũng không phải là ý kiến tồi khi xem các ông ấy đến với lý thuyết của mình.

Những tiểu luận của Warren Buffett: Bài học cho doanh nghiệp nước Mỹ (2001) của Warren Buffett và Lawrence Cickyham

Mặc dù Buffett hiếm khi nhận xét về những nắm giữ hiện tại của mình, ông thích thảo luận về các nguyên tắc đằng sau các khoản đầu tư của mình. Cuốn sách này thực sự là một tập hợp các bức thư mà Buffett đã viết cho các cổ đông trong vài thập kỷ qua. Đó là những tóm tắt các kỹ thuật của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Một cuốn sách tuyệt vời khác của Buffett là “The Warren Buffett way” của Robert Hagstrom.

Cách kiếm tiền bằng cổ phiếu (2009) của William J. O’Neil

Bill O’neil là người sáng lập Investor’s Bussiness Daily, một doanh nghiệp quốc gia về báo cáo tài chính hằng ngày và là người tạo ra hệ thống CANSLIM. Nếu bạn quan tâm đến việc chọn cổ phiếu, đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nhiều cuốn sách khác rất hay về những điều chung chung chất lượng thấp, nhưng Cách kiếm tiền bằng cổ phiếu không mắc phải sai lầm tương tự. Đọc cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống hữu hình mà bạn có thể thực hiện ngay trong nghiên cứu của mình.

Rich dad Poor dad (1997) của Robert T. Kiyosaki

Cuốn sách này là tất cả về những bài học mà người giàu dạy cho con cái của họ về tiền bạc, mà theo tác giả, cha mẹ nghèo và trung lưu bỏ bê. Thông điệp của Robert rất đơn giản, nhưng nó chứa đựng một bài học tài chính quan trọng có thể thúc đẩy bạn bắt đầu đầu tư: người nghèo kiếm tiền bằng cách làm việc cho tiền, người giàu kiếm tiền bằng cách bắt tài sản của họ làm việc. Chúng tôi không thể nghĩ ra một cuốn sách tài chính tốt hơn để mua cho con của bạn.

Ý thức chung về quỹ tương hỗ (1999) của John Bogle

John Bogle, người sáng lập tập đoàn Vanguard, là một động lực đằng sau vụ kiện cho các quỹ chỉ số và chống lại các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực. Trong cuốn sách này, ông bắt đầu về chiến lược đầu tư trước khi làm nổ tung ngành công nghiệp quỹ tương hỗ cho các khoản phí cắt cổ mà nó thu phí các nhà đầu tư. Nếu bạn sở hữu quỹ tương hỗ, bạn nên đọc cuốn sách này.

Kích thích thủy lực (2000) của Robert J. Shiller

Được đặt theo tên bình luận khét tiếng năm 1996 của Alan Greenspan về sự vô lý của định giá thị trường chứng khoán, cuốn sách của Shiller, phát hành vào tháng 3 năm 2000, đưa ra một cảnh báo lạnh lùng về vụ nổ bong bóng dot-com. Nhà kinh tế học Yale xua tan huyền thoại rằng thị trường là hợp lý và thay vào đó giải thích nó về cảm xúc, hành vi bầy đàn và đầu cơ. Trong một khuynh hướng mỉa mai, kích thích thủy lực đã được phát hành gần như chính xác ở đỉnh cao của thị trường.

Bạn càng biết nhiều, bạn sẽ càng có thể kết hợp lời khuyên của một số chuyên gia này vào chiến lược đầu tư của riêng bạn.

Xem thêm: Khóa học chứng khoán

Chi phí vốn bình quân gia quyền WACC

Chi phí vốn bình quân gia quyền là gì?

Chi phí vốn bình quân gia quyền là một tính toán của một công ty về chi phí vốn, trong đó tính toán mỗi chủng loại vốn theo tỷ trọng.

Tất cả các nguồn vốn, bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và bất kỳ khoản nợ dài hạn nào khác, đều được đưa vào tính toán của WACC. WACC của một công ty tăng khi beta và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng, bởi vì mức tăng của WACC biểu thị sự giảm giá trị và tăng rủi ro.

chi phí vốn bình quân gia quyền là gì.jpg

Để tính toánh WACC, nhân chi phí của từng thành phần vốn với trọng số tỷ lệ của nó và lấy tổng kết quả. Phương pháp tính toán WACC có thể được biểu thị theo công thức sau:

công thức tính chi phí vốn bình quân gia quyền

Trong đó:

Re = chi phí vốn cổ phần

Rd = chi phí nợ

E = giá thị trường của vốn chủ sở hữu của công ty

D = giá trị thị trường của khoản nợ của công ty

V = E + D = tổng giá trị thị trường của tài chính ( vốn và nợ) của công ty.

E/V = tỷ lệ tài chính là vốn chủ sở hữu

D/V = tỷ lệ tài chính là nợ

Tc = thuế suất của doanh nghiệp

Giải thích về ác yếu tố công thức tính chi phí vốn bình quân gia quyền

Chi phí vốn cổ phần (Re) có thể hơi khó tính, vì vốn cổ phần không có giá trị rõ ràng. Khi các công ty trả nợ, số tiền họ phải trả có một mức lãi suất liên quan được xác định trước rằng nợ phụ thuộc vào quy mô và thời gian của khoản nợ, mặc dù giá trị tương đối cố định. Mặt khác, không giống như nợ, vốn chủ sở hữu không có giá trị cụ thể mà công ty phải trả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có chi phí vốn.

Vì các cổ đông sẽ nhận được một khoản lãi nhất định từ các khoản đầu tư của họ vào một công ty, tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của chủ sở hữu là một chi phí theo quan điểm của công ty, bởi vì nếu công ty không thực hiện được khoản lãi dự kiến này, các cổ đông sẽ bán hết cổ phần của họ, dẫn đến giảm giá cổ phiếu và giá trị của công ty. Do đó, chi phí vốn cổ phần về cơ bản là số tiền mà một công ty phải bỏ ra để duy trì giá cổ phiếu sẽ làm hài lòng các nhà đầu tư.

Tính toán chi phí nợ, mặt khác là một quá trình tương đối đơn giản. Để xác định chi phí nợ, bạn sử dụng tỷ giá thị trường mà một công ty hiện đang trả cho khoản nợ của mình. Nếu công ty đang trả một tỷ lệ khác với tỷ giá thị trường, bạn có thể ước tính tỷ lệ thị trường phù hợp và thay thế nó trong tính toán của bạn.

Các khoản khẩu trừ thuế có sẵn trên tiền lãi phải trả, thường là vì lợi ích của các công ty. Bởi vì điều này, chi phí ròng của khoản nợ của công ty là số tiền lãi mà họ phải trả, trừ đi số tiền đã tiết kiệm được do thuế do các khoản thanh toán lãi được khấu trừ thuế. Đây là lý do taiij sao chi phí nợ sau thế là Rd (1- thuế suất thuế doanh nghiệp)

Theo nghĩa rộng, một công ty tài trợ tài sản của mình thông qua nợ hoặc bằng vốn chủ sở hữu. WACC là trung bình chi phí của các loại tài chính này, mỗi loại được tính theo tỷ lệ sử dụng tương ứng trong một tình huống nhất định. Bằng cách lấy bình quân gia quyền theo cách này, chúng ta có thể xác định số tiền lãi mà một công ty nợ cho mỗi đô la mà nó tài trợ.

Nợ và vốn chủ sở hữu là hai thành phần cấu thành nên nguồn vốn của công ty. Người cho vay và chủ sở hữu vốn sẽ mong đợi nhận được lợi nhuận nhất định trên số tiền hoặc vốn mà họ đã cung cấp. Vì chi phí vốn là lợi nhuận mà chủ sở hữu vốn ( hoặc cổ đông) và chủ nợ sẽ mong đợi, WACC chỉ ra rằng lợi nhuận mà cả hai loại cổ đông ( chủ sở hữu vốn và người cho vay) có thể mong đợi nhận được. Nói cách khác, WACC là chi phí cơ hội của nhà đầu tư khi chấp nhận rủi ro khi đầu tư tiền vào một công ty.

WACC của một công ty là lợi nhuận tổng thể cần thiết cho một công ty. Do đó, các giám đốc công ty thường sẽ sử dụng WACC trong nội bộ để đưa ra quyết định, như xác định tính khả thi về kinh tế của việc sát nhập và các cơ hội mở rộng khác. WACC là tỷ lệ chiết khấu nên được sử dụng cho các dòng tiền có rủi ro tương tự như của công ty nói chung.

Để giúp hiểu WACC, hãy thử nghĩ về một công ty như một nhóm tiền. Tiền vào từ hai nguồn riêng biệt: nợ và vốn chủ sở hữu. Tiền thu được từ hoạt động kinh doanh không được coi là nguồn thứ ba bởi vì, sau khi một công ty trả hết nợ, công ty giữ lại bất kỳ khoản tiền còn lại nào không được trả lại cho các cổ đông thay cho ác cổ đông đó.

Giả sử rằng người cho vay yêu cầu hoàn vốn 10% cho số tiền họ đã cho một công ty vay và giả sử rằng các cổ đông yêu cầu tối thiểu 20% tiền lãi cho các khoản đầu tư của họ để giữ cổ phần của họ trong công ty. Trung bình, sau đó, các dự án được tài trợ từ nhóm tiền của công ty sẽ phải trả lại 15% để đáp ứng các khoản nợ và vốn chủ sở hữu. 15% là WACC. Nếu số tiền duy nhất trong nhóm là 50 đô la đóng góp của chủ nợ và 50 đô la đầu tư của cổ đông và công ty đã đầu tư 100 đô la vào một dự án, để đáp ứng kỳ vọng hoàn trả của người cho vay và cổ đông, dự án sẽ cần tạo ra lợi nhuận là 5 đô la mỗi năm cho các công ty cho vay  và 10 đô la 1 năm cho các cổ đông của công ty. Điều này đòi hỏi tổng lợi nhuận 15 đô la một năm, hoặc 15% WACC.

Sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền như thế nào?

Các nhà phân tích chứng khoán thường sử dụng WACC khi đánh giá giá trị của các khoản đầu tư và khi xác định nên theo đuổi công ty nào. Ví dụ: trong phân tích dòng tiền chiết khấu, người ta có thể áp dụng WACC làm tỷ lệ chiế khấu cho các luồng tiền trong tương lai để lấy giá trị hiện tại ròng của doanh nghiệp. WACC cũng có thể được sử dụng như một tỷ lệ vượt rào mà các công ty và nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất ROIC. WACC cũng rất cần thiết để thực hiện các tính toán giá trị gia tăng kinh tế (EVA).

Các nhà đầu tư thường có thế sử dụng WACC như một chỉ báo về việc liệu một khoản đầu tư có đáng để theo đuổi hay không. Nói một cách đơn giản, WACC là tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được mà tại đó một công ty mang lại lợi nhuận cho các nhà đau tư. Để xác định lợi nhuận cá nhân của nhà đầu tư đối với khoản đầu tư vào công ty, chỉ cần trừ WACC khỏi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty.

Ví dụ, giá sử rằng một công ty mang lại lợi nhuận 20% và có WACC là 11%. Điều này có nghĩa là công ty mang lại lợi nhuận 9% cho mỗi đô la mà công ty đầu tư. Nói cách khác, với mỗi đo la chi tiêu, công ty đang tạo ra chín xu giá trị. Mặt khác, nếu lợi nhuận của công ty thấp hơn WACC, công ty sẽ mất giá trị. Nếu một công ty có lợi nhuận 11% và WACC là 17%, công ty sẽ mất sáu xu cho mỗi đô la chi tiêu, tốt nhất là tránh xa công ty này và đặt tiền vào một công ty khác.

WACC có thể phục vụ như một kiểm tra thực tế hữu ích cho các nhà đầu tư; tuy nhiên, nhà đầu tư trung bình thường gặp rắc rối khi tính WACC, vì đây là một phép đo phức tạp đòi hỏi nhiều thông tin chi tiết về công ty. Tuy nhiên, việc có thể tính toán WACC có thể giúp các nhà đầu tư hiểu WACC và tầm quan trọng của nó khi họ nhienf thấy nó trong các báo cáo của các nhà phân tích môi giới.

Hạn chế của chi phí vốn bình quân gia quyền

Công thức WACC có vẻ dễ tính toán hơn thực tế. Vì các yếu tố nhất định của công thức, như chi phí vốn cổ phần, không phải là giá trị nhất quán, các bên khác nhau có thể báo cáo giúp chúng khác nhau vì những lý do khác nhau. Do đó, trong khi WACC thường có thể giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc về giá trị công ty, thì người ta phải luôn sử dụng nó cùng với các số liệu khác khi xác định có nên đầu tư vào công ty hay không.

Giá của chứng khoán phái sinh được xác định như thế nào?

Các loại sản phẩm phái sinh khác nhau có cơ chế giá khác nhau. Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. Các loại phái sinh phổ biến nhất là hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Các loại chứng khoán phái sinh kỳ lạ hơn có thể dựa trên các yếu tố như thời tiết hoặc khí thải carbon.

Giá của chứng khoán phái sinh được xác định như thế nào.jpg

Tại Việt Nam, sản phẩm phái sinh đầu tiên ra mắt là Hợp đồng tương lai – Thỏa thuận mua bán giữa người mua và người bán tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được xác định trước. Hợp đồng tương lai thường được phân loại dựa vào tài sản cơ sở như: hàng hóa cơ bản, tiền tệ, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu…)

Ví dụ, hãy xem xét một hợp đồng tương lai ngô đại diện cho 5.000 giạ ngô. Nếu ngô được giao dịch ở mức 5 đô la mỗi giạ, giá trị của hợp đồng là 25.000 đô la. Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa, niêm yết bao gồm một số tiền nhất định và chất lượng của hàng hóa cơ bản, do đó có thể được giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung. Giá của một hợp đồng tương lai được xác định dựa trên cung và cầu thực tế của các giao dịch xảy ra trên thị trường đối với hợp đồng đó. Người mua và người bán sẽ đặt lệnh và lệnh sẽ được khớp thông qua đấu giá liên tục trên Sở giao dịch.

Tùy chọn về cổ phiếu và các quỹ giao dịch hoán đổi cũng là hợp đồng phái sinh phổ biến. Tùy chọn cung cấp cho người mua quyền, trái với nghĩa vụ, mua hoặc bán 100 cổ phiếu của một cổ phiếu với giá thực hiện trong một khoảng thời gian xác định trước.

Mô hình định giá nổi tiếng nhất cho các tùy chọn là phương pháp Black-Scholes. Phương pháp này xem xét giá cổ phiếu cơ bản, giá thực hiện quyền chọn, thời gian cho đến khi tùy chọn hết hạn, biến động cổ phiếu cơ bản và lãi suất không có rủi ro để cung cấp giá trị cho quyền chọn.

Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình Black-Scholes tại đây.

Tìm hiểu về vị thế long/short

Hợp đồng phái sinh dựa trên cơ sở của chứng khoán đầu tiên đã được phát hành và thị trường của những sản phẩm phái sinh đó ở Việt Nam được gọi là thị trường chứng khoán phái sinh. Hiện tại, mới chỉ có một sản phẩm duy nhất được thực hiện triển khai trên thị trường Việt Nam đó là hợp đồng tương lai (Future Contract). Hợp đồng tương lai cũng như hợp đồng kỳ hạn, khác với options (có quyền không cần thực hiện hợp đồng) ở chỗ là có sự bắt buộc phải thực hiện hợp đồng vào ngày giao hàng đã thỏa thuận trước.

Tìm hiểu về vị thế long short
Chứng khoán phái sinh

Có quy định về “position” mà ở Việt Nam gọi là “vị thế” có thể hiểu là tình trạng nắm giữ, sở hữu của một nhà đầu tư nào đó đối với một số lượng chứng khoán trong những điều kiện nhất định của thị trường, thường liên quan đến biến động giá chứng khoán.  

Có thể phân ra thành hai vị thế chính: vị thế mua (long position)vị thế bán (short position). Vị thế mua là tình trạng nhà đầu tư đã bỏ tiền mua một loại chứng khoán và hy vọng sẽ kiếm lời khi giá tăng. Và ngược lại, vị thế bán là tình trạng nhà đầu tư đã tham gia vào một thương vụ và sẽ kiếm lời khi giá giảm.

Vị thế muavị thế bán gắn chặt với các hoạt động đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống, thông qua việc sử dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn. Lãi/lỗ ở mỗi vị thế sẽ được tính toán dựa trên giá giao dịch đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với các hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đó.

Tương ứng với mỗi vị thế, các nhà đầu tư, đầu cơ có những kỹ thuật kiếm lời riêng. Khi nhà đầu tư cho rằng, giá cổ phiếu X nào đó sắp sửa tăng, bước thứ nhất, họ sẽ mua vào. Không phải lúc nào các nhà đầu tư cũng sử dụng toàn bộ số tiền đầu tư của mình để mua trực tiếp cổ phiếu, mà thường mua các công cụ phái sinh gắn với cổ phiếu, theo đó họ có thể sẽ nắm được quyền sở hữu với một số lượng cổ phiếu lớn hơn trong tương lai. Lúc giá tăng thực sự, nhà đầu tư sẽ tiến hành bước hai là bán số cổ phiếu mình đã mua trước đó, hoặc bán các quyền gắn với việc sở hữu những cổ phiếu đó để thu lợi.

Ngược lại, khi dự đoán giá giảm nhà đầu tư thường bán cổ phiếu ra ngay, trong trường hợp không có cổ phiếu đó trong tay họ thậm chí còn thể “vay” để bán (bán khống). Lúc cổ phiếu rớt giá thực sự, nhà đầu tư sẽ tung tiền ra mua ngược trở lại để khôi phục danh mục đầu tư của mình, hoặc để trả số chứng khoán đã vay. Tìm hiểu thêm: Bán khống chứng khoán phái sinh tại đây.