Tại sao các quỹ tương hỗ phải chịu rủi ro thị trường? Điều này là do không có cách nào để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc liệu tài sản cụ thể sẽ tăng hay giảm về giá trị hay không. Bởi vì thị trường không thể được dự đoán chính xác hoặc kiểm soát hoàn toàn, không đầu tư nào không có rủi ro.

Rủi ro thị trường là gì?

Rủi ro thị trường là rủi ro vốn có trong tất cả các loại đầu tư phát sinh từ tính chất không ổn định của thị trường và của nền kinh tế toàn cầu nói chung. Rủi ro thị trường đơn giản là khả năng thị trường hoặc nền kinh tế sẽ suy giảm, khiến cho các khoản đầu tư cá nhân mất giá trị bất kể hiệu suất hay lợi nhuận của tổ chức phát hành. Ví dụ, trong khủng khoảng thị trường chứng khoán năm 2008, gần như mọi cổ phiếu đều bị mất giá trị mặc dù thực tế hầu hết các công ty đã không làm bất cứ điều gì sai hoặc thay đổi hoạt động của họ bằng bất kỳ cách nào. Kết quả không thể được dự đoán hoặc ngăn chặn bởi bất kỳ công ty nào.

tại sao các quỹ tương hỗ phải chịu rủi ro thị trường.jpg

Các loại rủi ro thị trường

Có nhiều thành phần rủi ro thị trường áp dụng cho các loại đầu tư khác nhau. Các loại rủi ro thị trường phổ biến là rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro lạm phát, rủi ro xã hội và rủi ro quốc gia. Một số loại đầu tư có thể có nhiều loại rủi ro thị trường. Loại rủi ro thị trường áp dụng cho các quỹ tương hỗ phụ thuộc vào tài sản được giữ trong danh mục đầu tư của nó.

Rủi ro vốn chủ sở hữu áp dụng cho các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán và đề cập đến rủi ro mà việc thay đổi giá trên thị trường chứng khoán có thể khiến một khoản đầu tư cá nhân ít có giá trị hơn khi chủ sở hữu muốn bán. Loại rủi ro này áp dụng gấp đôi cho các quỹ chứng khoán. Thứ nhất, giá trị của các quỹ tương hỗ có thể biến động, khiến cho cổ đông đầu tư mất giá trị. Ngoài ra, giá trị của các quỹ chứng khoán phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị thị trường của danh mục đầu tư chỉ bao gồm cổ phiếu, mà lần lượt cũng chịu rủi ro vốn chủ sở hữu. Rủi ro vốn chủ sở hữu cũng áp dụng cho các quỹ cân bằng bao gồm các khoản đầu tư chứng khoán.

Rủi ro lãi suất áp dụng cho các khoản đầu tư vào chứng khoán nợ, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Loại rủi ro này liên quan đến khả năng lãi suất tăng cao, theo quyết định của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ khiến cho các trái phiếu hiện tại ít có giá trị hơn. Loại rủi ro này tác động đến các quỹ trái phiếu, các quỹ thị trường tiền tệ và các quỹ cân bằng. Rủi ro tín dụng, hoặc rủi ro một vấn đề trái phiếu sẽ mặc định, cũng áp dụng cho các quỹ trái phiếu.

Rủi ro lạm phát, như tên của nó, là nguy cơ lạm phát dần dần sẽ làm xói mòn giá trị của đồng đô la và giảm giá trị của các khoản đầu tư dài hạn. Rủi ro lạm phát chủ yếu là một vấn đề đối với các quỹ thị trường tiền tệ vì lợi nhuận của họ quá thấp, họ có thể dễ dàng bị bỏ xa bởi lạm phát theo thời gian.

Rủi ro xã hội chủ yếu đề cập đến khả năng các sự kiện như chiến tranh, hành vi khủng bố hoặc bầu cử chính trị có thể có tác động tiêu cực đến thị trường nói chung. Tương tự, rủi ro quốc gia đề cập đến cùng một hiện tượng nhưng chỉ khi áp dụng cho các sự kiện ảnh hưởng đến đầu tư ở nước ngoài. Tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể, các loại rủi ro thị trường này có thể áp dụng cho bất kỳ quỹ tương hỗ nào vì chúng tác động đến thị trường Mỹ hoặc thị trường nước ngoài nói chung, điều này sẽ ảnh hưởng đến tài sản và tài sản nợ trong danh mục của quỹ.