Xem video trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t8olcPvaGQ8

Chứng quyền có bảo đảm (covered warrant) là sản phẩm tài chính cung cấp cho người sở hữu quyền (mà không phải nghĩa vụ) được mua hoặc bán tài cơ sở với giá được xác định trước tại một thời điểm đã được ấn định trong tương lai. Tài sản dùng làm cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm bao gồm các loại như: cổ phiếu đơn lẻ, rổ cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ, có thể thấy chứng quyền có bảo đảm mang đến cho nhà đầu tư một loạt các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong thời gian đầu triển khai tại Việt Nam sẽ chỉ có chứng quyền mua, hình thức thanh toán bằng tiền và chỉ có cổ phiếu được chọn là chứng khoán cơ sở. Xem chi tiết bài viết Chứng quyền có bảo đảm là gì tại đây.

chứng quyền có bảo đảm.jpg

Ưu điểm của đầu tư chứng quyền

Nhà đầu tư có thể sử dụng chứng quyền có bảo đảm cho nhiều mục đích khác nhau như:

  • Khả năng phòng hộ rủi ro cả khi thị trường tăng hay giảm.
  • Chi phí thấp so với cổ phiếu trong khi có thể tối ưu hóa lợi nhuận thu được từ biến động giá của chứng khoán cơ sở.
  • Hiệu ứng đòn bẩy cao có thể mang lại cho nhà đầu tư một tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) lơn hơn.
  • Mức phí tổn do lỗ vốn được khống chế tối đa bằng mức chi phí đầu tư ban đầu (phí mua chứng quyền).

Ví dụ: Cổ phiếu XYZ đang được giao dịch trên HOSE với giá 130.000 VNĐ/cổ phiếu. Cùng lúc có chứng quyền mua XYZC0918 giao dịch trên thị trường với giá 12.000VNĐ/chứng quyền. Chứng quyền XYZC0918 kiểu Châu Âu, cung cấp quyền mua cổ phiếu XYZ tại mức giá 150.000VNĐ/cổ phiếu, ngày đáo hạn 30/09/2018.

Nhà đầu tư A đầu tư mua 1000 cổ phiếu XYZ. Tổng giá trị đầu tư = 1000 x 130.000 = 130 triệu VNĐ.

Nhà đầu tư B đầu tư mua 1000 chứng quyền XYZC0918, tổng giá trị đầu tư = 1000 x 12.000 = 12 triệu VNĐ.

Giả sử tại ngày đáo hạn (30/9/2018) giá của cổ phiếu XYZ là 170.000 VNĐ/cổ phiếu. Theo đó:

Nhà đầu A có mức sinh lời = 1000 x (170.000 – 130.000) = 40 triệu VNĐ. Tỉ suất sinh lời = 40 triệu/ 130 triệu = 30,77%.

Nhà đầu tư B có mức sinh lời = 1000 x (170.000 – 150.000) – 12 triệu = 8 triệu VNĐ. Tỉ suất sinh lời = 8 triệu/ 12 triệu = 66,67%.

Các rủi ro đi kèm

Bên cạnh sức hấp dẫn được tạo ra bởi yếu tố đòn bảy, nhà đầu tư cần hiểu được các rủi ro đi kèm trong giao dịch chứng quyền.

  • Đòn bẩy cao cũng có nghĩa là chứng quyền sẽ nhạy cảm hơn đối với các thông tin tốt, xấu của chứng khoán cơ sở và do đó mức sinh lời hay rủi ro đối với chứng quyền cũng cao hơn.
  • Thời gian tồn tại của chứng quyền thông thường là ngắn hạn từ 3-24 tháng và sau thời gian này, chứng quyền sẽ không được giao dịch hay thực hiện quyền nữa.
  • Các rủi ro phát sinh khi nhà phát hành phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư khi chứng quyền đến hạn. Chính vì vây, trước khi mua chứng quyền, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về tình trạng tài chính của nhà phát hành và không nên giao dịch chứng quyền khi còn nghi ngờ về năng lực tài chính của họ.

Xem thêm: Phân biệt chứng quyền có bảo đảm, quyền chọn và chứng quyền công ty