1. Đối tượng giao dịch hợp đồng tương lai?

Trên thị trường phái sinh, có hai đối tượng tham gia chính. Đó là nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro

Nhà phòng ngừa rủi ro thường không tìm kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch hàng hóa tương lai mà là tìm cách ổn định doanh thu hoặc chi phí hoạt động kinh doanh của họ. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ thường được bù đắp ở mức độ nào đó bằng một khoản lỗ hoặc lợi nhuận tương ứng trên thị trường đối với hàng hóa cơ sở.

Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch trồng 500 giạ lúa mì vào năm tới, bạn có thể trồng lúa mì và bán nó cho bất cứ giá nào khi thu hoạch hoặc bạn có thể khóa giá bằng cách bán một hợp đồng tương lai có nghĩa là bạn bán 500 giạ lúa mì sau vụ thu hoạch với giá cố định. Bằng cách khóa giá, bạn loại bỏ nguy cơ giảm giá lúa mì. Mặt khác, nếu nguồn cung lúa mì giảm, giá sẽ có thể tăng – đồng nghĩa với việc bạn sẽ chỉ nhận được số tiền theo hợp đồng. Nếu bạn là nhà sản xuất bánh mì, bạn có thể muốn mua hợp đồng tương lai lúa mì để khóa giá và kiểm soát chi phí của mình. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ trả quá mức hoặc (hy vọng) trả cho lúa mì tùy thuộc vào giá thực tế khi bạn giao lúa mì.

Các nhà đầu cơ thường không quan tâm đến việc sở hữu tài sản cơ sở. Họ về cơ bản đặt cược vào giá tương lai của một số mặt hàng. Vì vậy, nếu bạn không đồng ý với sự đồng thuận rằng giá lúa mì sẽ giảm, bạn có thể mua một hợp đồng tương lai. Nếu dự đoán của bạn là đúng và lúa mì tăng giá, bạn có thể kiếm tiền bằng cách bán các hợp đồng tương lai trước khi hợp đồng đáo hạn. Các nhà đầu cơ thường đổ lỗi cho việc biến động giá lớn, nhưng họ cũng cung cấp rất nhiều thanh khoản cho thị trường kỳ hạn.

Xem thêm: Giới thiệu về hợp đồng tương lai

Đối tượng giao dịch hợp đồng tương lai.jpg

 

2. Hợp đồng tương lai có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế

Các công ty sử dụng hợp đồng tương lai để khóa giá bảo đảm cho các nguyên liệu thô như dầu. Nông dân sử dụng chúng để khóa giá bán gia súc hoặc ngũ cốc của họ. Hợp đồng tương lai đảm bảo họ có thể mua hoặc bán hàng hóa với mức giá cố định. Họ có kế hoạch chuyển sở hữu hàng hóa theo hợp đồng. Thỏa thuận cũng cho phép họ biết doanh thu hoặc chi phí liên quan. Đối với họ, các hợp đồng giảm một lượng đáng kể rủi ro.

Các quỹ phòng hộ sử dụng hợp đồng tương lai để tăng thêm đòn bẩy trong thị trường hàng hóa. Họ không có ý định chuyển bất kỳ hàng hóa nào. Thay vào đó, họ có kế hoạch mua một hợp đồng bù đắp với mức giá sẽ giúp họ kiếm tiền. Theo một cách nào đó, họ đang đặt cược vào giá tương lai của hàng hóa đó.

3. Đặc điểm của hợp đồng tương lai

  • Hợp đồng tương lai là một công cụ được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán phái sinh. Vì vậy các điều khoản của hợp đồng tương lai đều được chuẩn hóa. Cụ thể, sở giao dịch nơi niêm yết hợp đồng tương lai sẽ quy định cụ thể các nội dung chi tiết của một hợp đồng, như: loại và chất lượng tài sản cơ sở, quy mô của hợp đồng (số lượng tài sản cơ sở giao dịch tương ứng với một hợp đồng), cách thức giao dịch – nhận cũng như thanh toán giữa hai bên khi hợp đồng đáo hạn….
  • Khi tham gia vào một giao dịch hợp đồng tương lai, cả hai bên giữ vị thế mua và bán của hợp đồng đều bị ràng buộc bởi những quyền và nghĩa vụ nhất định. Cụ thể, khi hợp đồng tương lai đáo hạn, bên bán của hợp đồng có nghĩa vụ giao một khối lượng tài sản cơ sở xác định cho bên mua và có quyền được nhận tiền từ bên mua. Ngược lại, bên mua của hợp đồng có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng và có quyền nhận tài sản chuyển giao từ bên bán.
  • Trên thị trường hợp đồng tương lai, ký quỹ là biện pháp bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ mang tính bắt buộc theo hợp đồng đối với cả bên mua và bên bán khi hợp đồng được thanh toán. Nhà đầu tư tham gia thị trường này phải đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ do sở giao dịch và trung tâm thanh toán bù trừ quy định cụ thể cho từng loại hợp đồng tương lai.

Xem thêm: Hợp đồng tương lai – 4 điều bạn cần biết