Hợp đồng tương lai được biết đến là một công cụ tài chính của phần lớn các nhà đầu cơ muốn phòng ngừa rủi ro về giá hoặc lợi nhuận từ những thay đổi sắp tới. Công cụ tài chính vô hình này giúp thúc đẩy sự chuyên môn hóa mang lại lợi ích cho tất cả người tiêu dùng bằng cách phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và cung cấp chính sách bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp.

Hợp đồng tương lai đã thu hút nhiều nhà phê bình kể từ khi ra đời. Những nhà phê bình này thường cho rằng các hợp đồng kỳ hạn có thể phục vụ một mục đích quan trọng, nhưng các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và giao dịch vốn dĩ là việc đầu cơ và do đó mang đến những rủi ro không cần thiết cho thị trường tài chính. Tuy nhiên, đây là những ý kiến hoàn toàn sai lệch.

phân biệt hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Cả hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai đều cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định với giá cả cụ thể. Tuy nhiên, đặc điểm có tính linh hoạt của hợp đồng tương lai đã khắc phục được những nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn và thường được xem là một phương thức tốt hơn để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Sự khác nhau giữa hai loại hợp đồng này thể hiện ở các điểm:

Về tính chất: điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chính là tồn tại một sở giao dịch có tổ chức giao dịch hợp đồng tương lai, trong khi đối với hợp đồng kỳ hạn thì không. Như vậy, hợp đồng kỳ hạn chỉ là hợp đồng riêng biệt giữa hai bên còn hợp đồng tương lai được trao đổi trên thị trường.

Về tính tiêu chuẩn hoá hợp đồng: không giống như các hợp đồng kỳ hạn, các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá. Các hợp đồng kỳ hạn có thể được lập ra cho bất kỳ loại hàng hoá nào, với bất kỳ số lượng và chất lượng, thời hạn thanh toán được hai bên tham gia hợp đồng chấp thuận.  Trong khi đó, các hợp đồng tương lai niêm yết tại các Sở giao dịch được quy định đối với một số hàng hoá cụ thể và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng và tại một thời điểm giao hàng xác định.

Về rủi ro trong thanh toán: Đối với các hợp đồng kỳ hạn, các khoản lỗ và lãi sẽ được thanh toán khi các hợp đồng đáo hạn. Trong khi đó đối với các hợp đồng tương lai, những thay đổi về giá trị của các bên tham gia hợp đồng (thông qua tài khoản) được điều chỉnh hàng ngày theo mức giá trị thị trường.

 

Tiêu chí

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng tương lai

Định nghĩa

Hợp đồng kỳ hạn là một hợp đồng giữa bên bán và bên mua về việc giao dịch một loại một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước Hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa bên bán và bên mua về việc giao dịch một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước.

Là gì?

Hợp đồng được thiết kế riêng Hợp đồng được chuẩn hóa

Được giao dịch trên

HĐKH không niêm yết và giao dịch trên thị trường OCT. Do đó tính thanh khoản của hợp đồng kỳ hạn thấp hơn hợp đồng tương lai. Được niêm yết: HĐTL được niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung.

Thanh toán

Vào ngày đáo hạn Trên cơ sở hàng ngày

Rủi ro

Cao Thấp

Quy mô hợp đồng

Phụ thuộc vào các điều khoản hợp đồng

Tài sản thế chấp

Không yêu cầu Yêu cầu ký quỹ ban đầu

Kỳ hạn

Theo các điều khoản của hợp đồng Ngày được xác định trước

Quy định

Tự điều chỉnh Bởi Sở giao dịch chứng khoán

Thanh khoản

Thấp Cao

Xem thêm: Giới thiệu về hợp đồng tương lai