Đầu tư ngày càng phát triển phức tạp hơn trong những thập kỷ gần đây, với sự ra đời của các công cụ phái sinh cung cấp cho nhà đầu tư những cách thức mới để quản lý tiền bạc. Việc sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và tạo lợi nhuận từ lâu đã tồn tại trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp, nơi một bên tham gia hợp đồng (bên bán) đồng ý bán hàng hóa hoặc vật nuôi cho đối tác (bên mua) đồng ý mua hàng hóa hoặc vật nuôi đó với giá thuận ngày hôm nay (giá tương lai) nhưng lại được giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ưu điểm của giao dịch chứng khoán trực tuyến
Chứng khoán phái sinh là gì?

1. Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được chia thành 2 dạng chính là hàng hóa như thực phẩm/nông sản, năng lượng…hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, …

Xem chi tiết bài viết “Chứng khoán phái sinh là gì?tại đây.

2. Phân loại chứng khoán phái sinh

Có nhiều loại công cụ phái sinh, bao gồm: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Trong đó, hiện chỉ có duy nhất một sản phẩm phái sinh được đưa vào triển khai và giao dịch tại Việt Nam là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

3. Sức hấp dẫn của sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai

Nhà đầu tư thường giao dịch hợp đồng tương lai với mục đích chính là:

  • Đầu cơ
  • Phòng ngừa rủi ro
  • Tìm kiếm lợi nhuận bằng cách kinh doanh chênh lệch giá

Sức hấp dẫn của sản phẩm này được thể hiện ở việc nhà đầu tư có thể mua/bán mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở tương ứng. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền ký quỹ với tỉ lệ nhất định để giao dịch các hợp đồng chứng khoán phái sinh có giá trị lớn gấp nhiều lần. Đây chính là đặc điểm hấp dẫn cũng chính là lợi thế đòn bẩy của của sản phẩm này. Sức hút của hợp đồng tương lai cũng đến từ việc nhà đầu tư có thể giao dịch theo cả 2 chiều thị trường lên/ xuống. Chính vì vậy, khi tin rằng thị trường sẽ giảm, nhà đầu tư hoàn toàn có thể bán khống Hợp đồng tương lai để bảo về danh mục trước sau đó mua lại để chốt lãi lỗ. Đồng thời, hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư mua bán trong ngày (T+0), thay vì phải chờ đến ngày T+2 khi giao dịch cổ phiếu. Đặc điểm này cho phép nhà đầu cơ chốt lời ngay trong phiên giao dịch.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng tương lai, đặc điểm cũng như cơ chế hoạt động của sản phẩm này, nhà đầu tư tham khảo bài viết: Giới thiệu về hợp đồng tương lai.

4. Các bước để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh

Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau đây để có thể bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ ban đầu

Bước 3: Thực hiện giao dịch và thanh toán bù trừ

Bước 4: Theo dõi các loại tỷ lệ ký quỹ