Chắc chắn bạn đã từng nghe về sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai qua các phương tiện truyền thông hoặc đọc về nó trên các trang web hoặc báo chí. Không giống như cổ phiếu – là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó, hợp đồng tương lai có nhiều đặc điểm khác biệt, làm cho sản phẩm này trở nên nổi bật so với các công cụ tài chính khác.

hợp đồng tương lai - 4 điều bạn cần biết.jpg
Hợp đồng tương lai

1. Khái niệm Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được xác định trước.

Như vậy, khi tham gia vào hợp đồng tương lai, bên mua và bên bán đều được biết trước về:

 • Loại hàng hóa (tài sản) sẽ mua – bán là gì;
 • Khối lượng hàng hóa (tài sản) sẽ mua – bán là bao nhiêu;
 • Thời điểm diễn ra giao dịch đó;
 • Giá giao dịch.

2. Đặc điểm của hợp đồng tương lai mà bạn nên biết

 • Hợp đồng tương lai không phải là công cụ nợ (trái phiếu, thế chấp) hay công cụ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu). Hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh, được lấy từ tài sản cơ sở.
 • Hợp đồng tương lai được đàm phán và giao dịch tại một sàn giao dịch tương lai (tương tự như một sàn giao dịch chứng khoán).
 • Giao dịch tương lai đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán và giảm thiểu rủi ro mặc định từ một trong hai bên liên quan.
 • Tất cả những người tham gia mua bán hợp đồng tương lai cần nộp tiền ký quỹ ban đầu,được đặt theo tỷ lệ phần trăm giá trị của hợp đồng tương lai. Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng tương lai đang được giao dịch và phải được duy trì bởi cả người mua và người bán trong suốt thời hạn của hợp đồng tương lai.
 • Không giống như cổ phiếu, hợp đồng tương lai giới hạn thời gian sở hữu (sở hữu đến ngày đáo hạn)
 • Biên độ hoặc tài sản thế chấp cần thiết để giao dịch kỳ hạn ít hơn (thường là 3 – 15%) so với tỷ lệ ký quỹ yêu cầu đối với cổ phiếu giao dịch.
 • Không có lãi suất nào được tính trên chênh lệch giữa ký quỹ và giá trị đầy đủ của hợp đồng.
 • Giá hợp đồng được xác định ngay tại thời điểm ký hợp đồng, không giống như một cổ phiếu mà lợi nhuận ròng hoặc lỗ chỉ được thực hiện sau khi nhà đầu tư bán cổ phiếu của họ.

3. Các loại hợp đồng tương lai

 • Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản
 • Hợp đồng tương lai tiền tệ
 • Hợp đồng tương lai lãi suất và hợp đồng trái phiếu
 • Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (ví dụ: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30)

4. Các đối tượng tham gia thị trường hợp đồng tương lai

Những người tham gia thị trường hợp đồng tương lai được phân thành hai nhóm chính:

 • Hedgers: Các hedgers sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro chống lại các biến động giá bất lợi trong hàng hóa cơ bản.
 • Các nhà đầu cơ: Các nhà đầu cơ là nhóm lớn thứ hai và bao gồm các nhà đầu tư. Các nhà đầu cơ tận dụng lợi thế của sự chênh lệch giá để tìm kiếm lợi nhuận.

Hợp đồng tương lai – Kết luận

Những kiến thức chúng ta đã đọc ở trên cho thấy một số điểm nổi bật của thị trường hợp đồng tương lai mà thường không được tìm thấy được ở các thị trường khác. Để giao dịch hợp đồng tương lai thành công, bạn cần hiểu rõ về mặt hàng mà bạn đang giao dịch. Thị trường hợp đồng tương lai cung cấp lợi thế đòn bẩy cũng như yêu cầu ký quỹ thấp hơn, làm cho nó trở nên hợp lý đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.

Xem thêm: Giới thiệu về hợp đồng tương lai