Mỗi nhà đầu tư quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đều muốn quỹ của mình có hiệu suất tốt nhất. Thật dễ dàng để thấy được tại sao bạn muốn đầu tư tăng trưởng 20% thay vì 5%, tuy nhiên có những yếu tố khác quyết định việc liệu ETF có phù hợp với bạn hay không. Sau đây là một số mẹo nhỏ mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đánh giá ETFs.

quỹ hoán đổi danh mục ETF
Làm thế nào để đánh giá hiệu suất ETF

Hiểu được lợi ích cốt lõi của ETF

Không bao giờ đầu tư hoặc mua một tài sản mà không có sự hiểu biết ban đầu. Bạn cần phải biết lý do tại sao bạn sẽ đặt tiền của bạn vào một ETF hơn là vào một quỹ tương hỗ, cổ phiếu, tài sản cho thuê hoặc vàng. Sự hấp dẫn của ETF được bao trùm bởi các lợi ích cốt lõi của nó, bao gồm thanh khoản, đa dạng hóa danh mục đầu tư, chi phí đầu vào thấp và minh bạch. Nếu những tính chất này không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với bạn, có thể đã đến lúc tìm kiếm một tài sản khác.

Xem thêm: So sánh ETF và Quỹ tương hỗ

Xác định rõ ràng và hiểu được kỳ vọng của bạn. Tất cả các hoạt động đầu tư đều tương đối, do đó, bạn sẽ đánh giá hiệu suất của một ETF dựa trên hiệu suất của các khoản đầu tư khác. Các nhà đầu tư ETF có xu hướng định giá đa dạng hóa, do đó, ETFs nên cung cấp đa dạng hóa tương đối hiệu quả cho mỗi đô la đầu tư. Nếu bạn đánh giá thấp chi phí và thanh khoản, ETF nên cung cấp chi phí tương đối thấp và thanh khoản tương đối cao trên mỗi đô la đầu tư. Về bản chất, tìm những yếu tố nào quan trọng đối với bạn, và hút về bất kỳ tài sản nào thể hiện hiệu quả nhất các yếu tố đó. Điều này đặc biệt quan trọng trước khi mua ETF, khi bạn phải đối mặt với các biến thể về cấu trúc sản phẩm, lựa chọn chỉ số điểm chuẩn, khối lượng giao dịch và rủi ro. Đội ngũ quản lý, chi phí quỹ và doanh thu cũng là yếu tố trọng quan trọng để xem xét.

Đánh giá các yếu tố độc lập

Ví dụ, chi phí quỹ là một biến số đánh giá độc lập. Nó luôn luôn tốt hơn nếu chi phí quỹ thấp hơn. Điều này đúng với các nhà đầu tư thận trọng và rủi ro, đối với tài sản trong nước và quốc tế, và đối với các quỹ miễn thuế hoặc chịu thuế. Nhắm mục tiêu ETF với tỷ lệ chi phí thấp hơn, vì bạn không thể kiểm soát lợi nhuận, nhưng bạn có thể kiểm soát những khoản phí bạn sẵn sàng trả.

Các yếu tố độc lập khác để đánh giá là tính thanh khoản, theo dõi chỉ số và chỗ dựa để tránh thuế. Nếu bạn đang tìm kiếm để bán ETFs, sẽ tốt hơn khi phí bảo hiểm thị trường thứ cấp cao hơn. Tương tự như vậy, khi mua ETFs, sẽ tốt hơn khi bạn có thể mua với mức giảm giá lớn hơn. Trừ khi ETF được quản lý tích cực , tốt nhất là nên có nhiều tài sản hơn trong quản lý.

Đánh giá các yếu tố phụ thuộc vào danh mục đầu tư

Yếu tố phụ thuộc vào danh mục đầu tư ngay lập tức là thành phần quỹ. Nó quan trọng cho dù ETF của bạn theo dõi trung bình công nghiệp Dow Jones hay chỉ số Nikkei hay nếu ETF của bạn nắm giữ trái phiếu hoặc sử dụng đòn bẩy. Hơn nữa, bạn không thể đánh giá đầy đủ các tài sản cơ bản mà không hiểu vai trò của chúng trong danh mục đầu tư lớn hơn của bạn.

Hãy xem xét độ sâu của cổ phiếu. Nếu đầu tư duy nhất của bạn là nhà và ETF, bạn có thể muốn một quỹ với hàng trăm cổ phần để tăng đa dạng hóa. Mặt khác, nếu bạn sở hữu một số quỹ đầu tư ETF khác nhau và muốn tập trung vào ngành cụ thể, thì tốt hơn là nên có một quỹ với số lượng nắm giữ ít hơn, có chọn lọc hơn. Lựa chọn điểm chuẩn và hiệu quả theo dõi của ETF là các yếu tố phụ thuộc quan trọng. Trong một số cách, chỉ mục cơ bản quan trọng hơn quy mô của quỹ hoặc nhóm quản lý. Chỉ số cơ bản của ETF xác định hiệu suất của nó ở mức độ lớn, nhưng nó cũng phải phù hợp với chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn. Các yếu tố phụ thuộc quan trọng khác bao gồm những rủi ro cụ thể, phân phối lợi nhuận vốn , tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư và các chiến lược lựa chọn bảo mật. (Xem thêm: Các chiến lược đầu tư ETF)

Tổng hợp: Kiến thức chứng khoán