Các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) đã thu hút được khá nhiều sự chú ý gần đây. Một số người cho rằng ETFs chính là nguyên nhân gây ra sự tụt giá của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6 tháng 5 năm 2010; những người khác thấy rằng ETF đang thay thế chứng khoán thông thường, đánh bại mục đích ban đầu của thị trường chứng khoán: để giúp các doanh nghiệp huy động vốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ETFs vẫn phổ biến rộng rãi: nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều nắm giữ một hoặc nhiều ETF trong cả thời gian dài và ngắn. Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng ETFs hầu như không có rủi ro. Bài viết này khám phá các nguyên tắc đằng sau các quỹ hoán đổi danh mục ETF và vạch ra những cạm bẫy mà nhà đầu tư nên tránh.

Đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục ETF
Làm thế nào để đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục ETF?

Kiến thức của ETFs dựa trên lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư được phát triển vào những năm 1950. Lý thuyết cho rằng nếu các nhà đầu tư nhóm các chứng khoán khác nhau có tương quan ít hoặc tiêu cực với nhau, danh mục đầu tư sẽ mang lại ít rủi ro hơn so với từng chứng khoán riêng lẻ.

Tương quan là một thước đo về sự thay đổi chặt chẽ về giá hoặc lợi nhuận của hai chứng khoán di chuyển cùng nhau theo thời gian. Nếu hai cổ phiếu bất kỳ tăng và giảm song song, lợi nhuận của chúng cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ. Nếu hai cổ phiếu liên tục di chuyển theo hướng ngược nhau (một cổ phiếu tăng lên bất cứ khi nào một cổ phiếu khác giảm), lợi nhuận của các cổ phiếu này sẽ thể hiện mối tương quan nghịch. Nếu giá của hai cổ phiếu di chuyển độc lập với nhau, mối tương quan của chúng được cho là nhỏ hoặc gần bằng không, dẫn đến hiện tượng được gọi là “đa dạng hóa danh mục đầu tư”.

Do đó, việc đa dạng hoá một số rổ cổ phiếu tương quan hoặc không tương quan làm giảm rủi ro đầu tư tổng thể. Nhiều quỹ tương hỗ thụ động và các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) đã được phát triển để tận dụng nguyên tắc đa dạng hóa này.

Các mối tương quan về lợi nhuận cổ phiếu thường được ước tính bằng cách quan sát hành vi của các cổ phiếu được lựa chọn mỗi ngày trong một khoảng thời gian hữu hạn, chẳng hạn như một năm hoặc một tháng. Tuy nhiên, các mối tương quan thay đổi theo thời gian. Đặc biệt, khi thị trường chứng khoán dần dần tăng lên, một số cổ phiếu tăng lên, trong khi một số khác thì không. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán sụp đổ, hầu hết các cổ phiếu sẽ rớt đồng thời.

Xem thêm: Sơ lược về thị trường chứng khoán

Kết quả là, trong thời gian xảy ra sự sụp đổ của thị trường, các quỹ tương hỗ và ETF trở thành các khoản đầu tư đặc biệt rủi ro, thường rủi ro hơn nhiều so với các cổ phiếu riêng lẻ. Chiến lược giao dịch “sụp đổ” phát sinh: Khi thị trường sụp đổ, bán các quỹ tương hỗ và ETFs và mua các cổ phiếu riêng lẻ với các giá trị cơ bản mạnh. Chiến lược như vậy có thể được coi là chiến lược tập trung cơ bản: Giảm đa dạng hóa danh mục đầu tư, nghĩa là giảm số lượng nắm giữ các chỉ số và ETFs trong khi tăng cổ phần của từng cổ phiếu trong thời điểm thị trường sụp đổ khi lợi ích của đa dạng hóa bị hạn chế.

Xem thêm: So sánh ETF và Quỹ tương hỗ

Tóm lại, việc đa dạng hóa các cổ phiếu chỉ mang lại hiệu quả khi các mối tương quan thấp. Tuy nghiên, khi các mối tương quan cao, tập trung vào từng cổ phiếu sẽ là chiến lược tốt hơn cho nhà đầu tư.

Tổng hợp: Kiến thức chứng khoán