Chứng chỉ quỹ ETF ngày càng trở nên phổ biến và hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nhờ đặc tính linh hoạt và sự đa dạng của chúng. Tuy nhiên, để lựa chọn ETF phù hợp với số lượng ETF đáng ngại mà các nhà đầu tư phải đối mặt, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố sau:

Lựa chọn ETF phù hợp
Làm thế nào để lựa chọn ETF phù hợp?

Cấp độ tài sản 

Để được coi là một lựa chọn đầu tư khả thi, ETF phải có mức tài sản tối thiểu, với ngưỡng ít nhất là 10 triệu đô la. Trường hợp một ETF có tài sản dưới ngưỡng này, mức độ quan tâm của nhà đầu tư cũng sẽ bị hạn chế.

Hoạt động giao dịch

Nhà đầu tư cần kiểm tra xem ETF có được giao dịch với khối lượng đầy đủ hàng ngày hay không. Khối lượng giao dịch trong các ETF phổ biến nhất trung bình giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày. Ngược lại, một số ETF hầu như không giao dịch. Khối lượng giao dịch là một chỉ số tuyệt vời về thanh khoản, bất kể loại tài sản nào. Nói chung, khối lượng giao dịch của ETF càng cao thì càng có nhiều khả năng xảy ra và sự chênh lệch giá thầu lan rộng.

Xem thêm: Làm thế nào để đánh giá hiệu suất ETF

Chỉ số hoặc tài sản cố định 

Xem xét chỉ số cơ bản hoặc loại tài sản cố định mà ETF dựa vào. Từ quan điểm đa dạng hoá, sẽ thích hợp hơn để đầu tư vào một ETF được theo dõi rộng rãi, thay vì một chỉ số lờ mờ của một ngành công nghiệp hạn chế hoặc tập trung địa lý.

Thanh toán ETF

Việc đóng, hoặc thanh lý, của một ETF thường là một quá trình có trật tự. Tổ chức phát hành ETF sẽ thông báo cho nhà đầu tư, thông thường từ ba đến bốn tuần trước, về ngày ETF ngừng giao dịch. Điều đó có nghĩa rằng, một nhà đầu tư với một vị trí trong một ETF đang được thanh lý vẫn phải quyết định về hành động tốt nhất để bảo vệ đầu tư của mình. Về cơ bản, nhà đầu tư phải thực hiện một trong các lựa chọn sau:

1. Bán cổ phiếu trước ngày “ngừng giao dịch”

Đây là phương pháp chủ động có thể phù hợp trong trường hợp nhà đầu tư tin rằng có rủi ro về sự sụt giảm đáng kể trong tương lai gần.

2. Nắm giữ cổ phiếu ETF cho đến khi thanh lý

Giải pháp thay thế này có thể phù hợp nếu ETF được đầu tư vào một lĩnh vực không dễ bay hơi và rủi ro giảm thiểu là tối thiểu. Nhà đầu tư có thể phải đợi một vài tuần để nhà phát hành hoàn tất quá trình bán chứng khoán được nắm giữ trong ETF và phân phối số tiền ròng sau khi trừ đi các chi phí.
Bất kể quá trình hành động, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với vấn đề thuế phát sinh từ việc thanh lý khoản đầu tư ETF. Ví dụ: nếu ETF được giữ trong tài khoản chịu thuế, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế đối với bất kỳ khoản tăng vốn nào.

Xem thêm: 5 điều bạn nên biết về ETFs

Điểm mấu chốt

Khi chọn một ETF, nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố như mức độ tài sản, khối lượng giao dịch và chỉ số cơ bản của nó. Trong trường hợp ETF được thanh lý, nhà đầu tư phải quyết định bán cổ phiếu ETF trước khi ngừng giao dịch hay chờ cho đến khi quá trình thanh lý hoàn tất, xem xét đến khía cạnh thuế của việc bán ETF.

Tổng hợp: Kiến thức chứng khoán