Bạn không thể đi xa trên thị trường chứng khoán mà không hiểu lợi nhuận (Earnings). Mọi người từ CEO đến các nhà phân tích nghiên cứu đều say mê với con số được trích dẫn thường xuyên này. Nhưng chính xác những gì lợi nhuận đại diện cho? Tại sao nó thu hút được rất nhiều sự chú ý? Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này và nhiều hơn nữa trong mồi này về lợi nhuận.

Lợi nhuận là gì, eps là gì

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận chính là doanh thu trừ chi phí. Lấy doanh thu của công ty từ việc bán một cái gì đó, trừ đi tất cả các chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó, và, thì đấy, bạn có lợi nhuận! Tất nhiên, các chi tiết về kế toán trở nên phức tạp hơn nhiều, nhưng bên dưới tất cả các thuật ngữ tài chính, những gì thực sự được đo lường là một công ty kiếm được bao nhiêu tiền . Một phần của sự nhầm lẫn liên quan đến lợi nhuận được gây ra bởi nhiều từ đồng nghĩa của nó. Các điều khoản lợi nhuận, lợi nhuận ròng , điểm mấu chốt và lợi nhuận chỉ đề cập đến những điều tương tự.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Để so sánh lợi nhuận của các công ty khác nhau, nhà đầu tư và nhà phân tích thường sử dụng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Để tính EPS, bạn lấy các khoản lợi nhuận còn lại cho các cổ đông và chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành . Bạn có thể nghĩ EPS là cách mô tả lợi nhuận bình quân đầu người. Bởi vì mỗi công ty có một số cổ phần khác nhau mà công chúng sở hữu, so sánh chỉ số lợi nhuận của công ty không cho biết số tiền mỗi công ty thực hiện cho mỗi cổ phần của nó, vì vậy chúng tôi cần EPS để so sánh hợp lệ.

Ví dụ, có hai công ty: ABC Corp. và XYZ Corp. Cả hai đều có lợi nhuận 1 triệu USD nhưng ABC Corp có 1 triệu cổ phiếu còn lại trong khi XYZ Corp. chỉ có 100.000 cổ phiếu còn tồn đọng. ABC Corp. có EPS là 1 đô la trên mỗi cổ phiếu (1 triệu đô la / 1 triệu cổ phiếu) trong khi XYZ Corp. có EPS là 10 đô la trên mỗi cổ phiếu (1 triệu đô la / 100.000 cổ phiếu).

Lợi nhuận theo quý

Lợi nhuận quý xảy ra bốn lần mỗi năm; các công ty được giao dịch công khai tại Việt Nam được pháp luật yêu cầu phải báo cáo kết quả tài chính của họ hàng quý . Hầu hết các công ty đều theo năm dương lịch để báo cáo, nhưng họ có tùy chọn báo cáo dựa trên lịch tài chính của riêng họ .

Mặc dù điều quan trọng cần nhớ là các nhà đầu tư xem xét tất cả các kết quả tài chính, bạn có thể đoán rằng lợi nhuận (hoặc EPS) là số quan trọng nhất được phát hành trong mùa lợi nhuận, thu hút sự chú ý và truyền thông nhiều nhất. Trước khi báo cáo lợi nhuận xuất hiện, các nhà phân tích chứng khoán đưa ra các ước tính lợi nhuận – những gì họ cho rằng lợi nhuận sẽ đến. Những dự báo này sau đó được các công ty nghiên cứu biên soạn thành ” ước tính lợi nhuận đồng thuận “.

Khi một công ty đánh bại ước tính này, nó được gọi là lợi nhuận bất ngờ , và cổ phiếu thường tăng cao hơn. Nếu một công ty phát hành lợi nhuận dưới những ước tính này, nó được cho là thất vọng, và giá cả thường di chuyển thấp hơn. Tất cả điều này khiến cho việc cố gắng đoán xem cổ phiếu sẽ di chuyển như thế nào trong mùa lợi nhuận: thật sự là tất cả về kỳ vọng.

Tại sao các nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận?

Nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận bởi vì lợi nhuận yếu tố tác động lớn đến giá cổ phiếu. Lợi nhuận cao thường dẫn đến giá cổ phiếu tăng lên (và ngược lại). Đôi khi một công ty với giá cổ phiếu tăng vọt có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng giá tăng có nghĩa là các nhà đầu tư hy vọng rằng công ty sẽ có lợi nhuận trong tương lai – tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng công ty sẽ đáp ứng kỳ vọng hiện tại của nhà đầu tư.

Sự bùng nổ dotcom là một ví dụ hoàn hảo về lợi nhuận của công ty đến trong ngắn đáng kể số lượng các nhà đầu tư tưởng tượng. Khi sự bùng nổ bắt đầu, mọi người đều phấn khích về triển vọng của bất kỳ công ty nào tham gia vào Internet và giá cổ phiếu tăng vọt. Theo thời gian, nó trở nên rõ ràng rằng các dotcoms sẽ không kiếm được nhiều tiền như nhiều người đã dự đoán. Nó chỉ đơn giản là không thể cho thị trường để hỗ trợ định giá cao của các công ty này mà không có bất kỳ lợi nhuận; kết quả là, giá cổ phiếu của các công ty này sụp đổ.

Khi một công ty kiếm tiền, công ty có hai lựa chọn. Đầu tiên, nó có thể cải thiện sản phẩm của mình và phát triển sản phẩm mới. Thứ hai, nó có thể chuyển tiền vào cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phần . Nó thực sự là đơn giản! Trong trường hợp đầu tiên, bạn tin tưởng quản lý để tái đầu tư lợi nhuận với hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Trong trường hợp thứ hai, bạn sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Thông thường, các công ty nhỏ hơn cố gắng tạo ra giá trị cổ đông bằng cách tái đầu tư lợi nhuận, trong khi các công ty trưởng thành hơn trả cổ tức. Cả hai phương pháp đều không nhất thiết phải tốt hơn, nhưng cả hai đều dựa trên cùng một ý tưởng: về lâu dài, lợi nhuận mang lại lợi tức đầu tư cho cổ đông.

Kết luận

Lợi nhuận (Earnings) có nghĩa là tiền mà một công ty tạo ra. Nó thường được đánh giá về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) – đây là chỉ số quan trọng nhất về sức khỏe tài chính của công ty . Báo cáo lợi nhuận được phát hành bốn lần mỗi năm và được theo dõi rất chặt chẽ bởi Phố Wall. Cuối cùng, lợi nhuận ngày càng tăng là một dấu hiệu tốt cho thấy một công ty đang đi đúng hướng để mang lại lợi nhuận vững chắc cho các nhà đầu tư.