Tiếp cận thị trường là phương pháp xác định giá trị của một tài sản dựa trên giá bán của các tài sản tương tự. Đây là một phương pháp định giá kinh doanh có thể được sử dụng để tính toán giá trị tài sản hoặc một phần của quá trình định giá cho một hoạt động kinh doanh chặt chẽ. Ngoài ra phương pháp tiếp cận thị trường có thể được sử dụng để xác định giá trị quyền sở hữu doanh nghiệp, chứng khoán hoặc tài sản vô hình. Bất kể tài sản nào đang được định giá, tiếp cận thị trường nghiên cứu về doanh thu gần đây của các tài sản tương tự, sau đó điều chỉnh thông qua sự khác nhau về chất lược hoặc số lượng.

cách tiếp cận thị trường
Cách tiếp cận thị trường

Giải thích tiếp cận thị trường

Mặc dù tương đối đơn giản để đánh giá các công ty giao dịch công khai, dựa trên giá cổ phiếu tại thời điểm bất kỳ. Tại Việt Nam chỉ có ít hơn 5% công ty niêm yết công khai. Điều này thể hiện những thách thức đối với những người cố gắng để có được một mức giá hợp lý cho một tài sản hoặc một công ty. Hai phương pháp tiếp cận thị trường để định giá chủ yếu là GTM (sử dụng giá của các công ty tương tự được bán gần đây) và GPCM (Sử dụng giá của các công ty niêm yết).

Các ví dụ về cách tiếp cận thị trường

Trong ngành bất động sản, giá trị của bất động sản thường có thể được ước tính bằng cách so sánh các tài sản: bất động sản được bán gần đây, giá của các bất động sản tương tự, giá các bất động sản gần đó. Với các công ty, các bước mà nhà đầu tư thương thực hiện để đánh giá kinh doanh tư nhân bao gồm tìm kiếm các giao dịch mua bán sáp nhập gần đây, ngành công nghiệp và các điều kiện kinh tế.

Nếu muốn định giá một công ty an ninh mạng, một nhà phân tích có thể thu thập thông tin các công ty an ninh mạng gần đây đã niêm yết có doanh thu tương tự và các quy trình tương tự trong hoạt động kinh doanh.

Cách tiếp cận thị trường: Lĩnh vực tiềm năng

Các lĩnh vực mà các nhà đầu tư và các nhà phân tích nên chú ý khi áp dụng tiếp cận thị trường là hoạt động bán hàng và doanh thu. Hai công ty đều có thể tham gia trong ngành y tế, tuy nhiên nếu một công ty dược phẩm lớn và một công ty công nghệ sinh học nhỏ khác, so sánh các giao dịch liên quan đến họ là chưa đủ. Ví dụ không nên xem xét giá trị của một công ty trong 12 tháng tiếp theo bằng cách dựa vào giá trị công ty trong 12 tháng trước