Tôi hiểu sự hấp dẫn và thách thức của tinh thần kinh doanh. Tôi cũng nhận thức sâu sắc về lập kế hoạch tài chính cho các doanh nhân khác nhau như thế nào. Trong sự nghiệp làm việc của mình, tôi đã dành nhiều thời gian hơn vào làm việc cho bản thân hơn là làm việc trong một công ty.

Xây dựng kế hoạch tài chính
Cách xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nhân

Kế hoạch tài chính cho các doanh nhân có thể khó khăn hơn. Nghỉ hưu trước nhiều năm, bắt đầu kinh doanh hoặc chỉ làm việc trên những thứ thực sự thú vị với những khách hàng và tập trung vào những mục tiêu kinh doanh. Nhưng bạn cần một kế hoạch tài chính để đạt được những điều đó.

Lập kế hoạch tài chính cho các doanh nhân là việc tập trung vào hoạt động kinh doanh và cải thiện dòng tiền. Nhưng khi việc kinh doanh bắt đầu và diễn ra, nếu bạn là một doanh nhân, vẫn còn một số kế hoạch khác. Dưới đây là một số kế hoạch tài chính cho doanh nhân.

Kế hoạch thuế

Bạn nên có một số lựa chọn liên quan đến giảm thuế. Giả sử bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn phải thực hiện một số lựa chọn khác nhau và nó sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn thuế của bạn. Xem xét các loại chế độ của ngành thuế cho người sử dụng lao động. Xác định khoản tiền bạn dành cho việc đóng thuế.

Những gì bạn có thể viết ra như là một chi phí kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng đến thuế, mặc dù điều này ít quan trọng hơn nhiều người lần đầu làm chủ doanh nghiệp.

Chọn lợi ích

Khi bạn làm việc cho ông chủ, đặc biệt là ông chủ lớn, bạn thường có đầy đủ các lợi ích. Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe và nghỉ hưu thường là những lợi ích lớn nhất, nhưng nhiều nhà tuyển dụng cũng cung cấp bảo hiểm cho cả cuộc đời. Khi bạn trở thành chủ nhân, bạn chọn lợi ích dành cho nhân viên của mình. Trong hầu hết trường hợp, luật pháp yêu cầu bạn phải cung cấp cho nhân viên của bạn các loại lợi ích giống như bạn nhận được như khi bạn đi làm.

Quản lý rủi ro

Giai đoạn khởi động cho hầu hết các doanh nghiệp là khá rủi ro. Hơn nữa, nếu bạn đã chấp nhận khoản nợ để đảm bảo hoạt động của mọi thứ, bạn có thể mất nhiều hơn. Nhưng khi một công việc kinh doanh bắt đầu và dòng tiền đã đạt tới một mức mong muốn, thì việc trở thành một doanh nhân có ít rủi ro hơn là trở thành một nhân viên.

Hầu hết các doanh nhân đều có nhiều khách hàng, và khả năng không có doanh thu là rất thấp. Mặt khác, nhân viên chỉ có một khách hàng – ông chủ của họ, và họ có thể có việc hoặc là không.

Chiến lược thoát

Đối với nhiều doanh nhân, một trong những động lực chính trong việc bắt đầu kinh doanh của chính họ là hoàn vốn khi doanh nghiệp của họ được bán. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc với các doanh nhân, một trong những câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra là liệu họ có xây dựng một chiến lược rút lui, và nếu có, họ mong đợi gì từ chiến lược. Trong nhiều trường hợp, khoản hoàn trả này là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cho doanh nhân. Nhưng một số khách hàng doanh nhân của chúng tôi có thể tiết kiệm đủ trong khi điều hành doanh nghiệp để đáp ứng các mục tiêu tài chính của họ.

Kết luận

Có thể mất một vài năm để quỹ đạo của một doanh nghiệp mới trở nên rõ ràng. Cho đến khi điều đó xảy ra, rất khó để xây dựng một kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu tài chính cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xây dựng kế hoạch tài chính cho các doanh nhân là chìa khóa, vì nó sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào dể thành công trong kinh doanh và đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân.