Hầu hết mọi người đã nghe về cổ phiếu và trái phiếu, nhưng có rất nhiều các loại hình đầu tư khác nhau như quỹ tương hỗ, bất động sản, start up,… Danh sách này dường như là vô tận. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo cho các loại hình đầu tư khác nhau và ý nghĩa của chúng.

các loại hình đầu tư
Các loại hình đầu tư tại Việt Nam

Có thể bạn sẽ gặp một số thuật ngữ liên quan đến đầu tư của bạn. Chúng tôi sẽ liệt kê một vài trong số chúng dưới đây. Nhiều khoản này nói chung là những thứ mà thực tế bạn đã đầu tư:

Tài sản: Một sự sở hữu dự kiến sẽ tăng giá trị.

Holdings: Các tài sản cụ thể trong danh mục đầu tư của bạn.

Danh mục: Danh mục đầu tư của bạn đề cập đến tất cả các khoản đầu tư của bạn. Đa dạng hóa danh mục đầu tư có nghĩa là đầu tư vào một loạt tài sản.

Các lớp tài sản: Một nhóm tài sản có các đặc tính tương tự như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

Chúng tôi chia nhỏ các loại đầu tư khác nhau thành các loại cơ bản: Đầu tư tài sản sở hữu, đầu tư cho vay, các khoản tương đương tiền.

Đầu tư sở hữu

Các loại đầu tư sở hữu
Đầu tư sở hữu

Khi bạn mua một khoản đầu tư sở hữu, bạn sở hữu tài sản đó – thứ mà dự kiến sẽ tăng giá trị. Các khoản đầu tư sở hữu bao gồm:

Cổ phiếu: Còn được gọi là cổ phần. Cổ phiếu cho bạn cổ phần trong một công ty và lợi nhuận của nó. Về cơ bản, bạn có được quyền sở hữu một phần của công ty đại chúng. Phần lớn danh mục đầu tư của bạn có thể được tạo thành từ cổ phiếu.

Bất động sản: Bất kỳ bất động sản bạn mua và thuê hoặc bán là một khoản đầu tư sở hữu.

Các đồ vật quý giá: Kim loại quý, nghệ thuật, đồ sưu tập… có thể được coi là loại hình đầu tư sở hữu nếu mục đích là để bán lại chúng nhằm kiếm lợi nhuận.

Kinh doanh: Đưa tiền hoặc thời gian để bắt đầu việc kinh doanh của riêng bạn – một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể kiếm được lợi nhuận

Cho vay đầu tư

Với các khoản đầu tư cho vay, bạn mua một khoản nợ mà dự kiến có thể được hoàn trả. Bạn giống như ngân hàng. Nói chung đây là các khoản đầu tư có mức dộ rủi ro thấp. Điều này có nghĩa là chúng được coi như một khoản đầu tư an toàn hơn.

  • Trái phiếu: Trái phiếu là một thuật ngữ bao trùm đối với bất kỳ loại hình đầu tư nào. Khi bạn mua một trái phiếu, bạn cho một thực thể vay tiền (một công ty hoặc một chính phủ) và họ trả lại bạn trong một khoảng thời gian nhất định với lãi suất cố định. Một phần lớn danh mục đầu tư của bạn có lẽ sẽ được tạo thành từ trái phiếu
  • Chứng chỉ tiền gửi: là một thư tín phiếu do một ngân hàng phát hành để đổi lấy tiền của bạn. Có thể bạn đã thấy phiếu mua hàng của ngân hàng của bạn. Chúng là một tài khoản tiết kiệm, nhưng có một chút khác biệt. Thay vì lấy tiền của bạn ra bất kỳ lúc nào, bạn phải cam kết giữ nó trong một khoảng thời gian nhất định. Đổi lại bạn có mức lãi suất cao hơn dựa trên khoảng thời gian bạn đầu tư vào chúng.

Ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn, bạn vẫn nên có một danh mục đầu tư của bạn để cân bằng mọi thứ.

Các khoản tương đương tiền mặt

đầu tư vào tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền

Nói chung, một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn của danh mục đầu tư của bạn được tạo thành bằng tiền mặt. Đây có thể là một khoản tiết kiệm dơn giản, có thể là quỹ tiền tệ. Quỹ tiền tệ thực sự là một hình thức đầu tư cho vay, nhưng lợi tức thấp cho nên nó được coi như một khoản đầu tư tương đương tiền mặt.

Chúng ta sẽ nói về quỹ nhiều hơn một chút, nhưng trước tiên, chúng ta hãy kiểm tra một các khác để phân loại đầu tư – lựa chọn thay thế.

Lựa chọn thay thế

Vốn đầu tư mạo hiểm: Đây là khoản tiền dành cho một doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập, với kỳ vọng rằng nó sẽ phát triển, và bạn sẽ nhận được lợi tức từ khoản tiền đó. Rất nhiều lần, các nhà đầu tư mạo hiểm trở thành đối tác trong công ty, sở hữu một phần vốn cổ phần của nó và nhận được một tiếng nói trong các quyết định kinh doanh.

Hàng hóa: Đầu tư vào một mặt hàng là đầu tư vào một số tài nguyên ảnh hưởng đến nền kinh tế. Dầu, thịt bò và cà phê là các loại hàng hóa khác nhau. Các hợp đồng mà bạn sử dụng để mua những hàng hóa này được gọi là hợp đồng kỳ hạn.

Kết luận

Với rất nhiều thuật ngữ liên quan đến đầu tư, việc hiểu biết chính xác các loại hình đầu tư có vẻ phức tạp. Nhưng một khi bạn đã tổ chức các thuật ngữ này thành các loại, thực sự rất dễ hiểu cách hoạt động của chúng.