Ý tưởng đầu tư là những góc nhìn riêng, những kế hoạch hoặc ý tưởng trong cách đầu tư tiền một cách có hiệu quả. Ý tưởng đầu tư thường liên quan đến chuyên môn và lời khuyên của một cố vấn đầu tư – những người đề xuất các kiểu đầu tư khác nhau dựa trên từng hoàn cảnh cụ thể.

Ý tưởng đầu tư
Tìm kiếm ý tưởng đầu tư

Giải thích ý tưởng đầu tư

Ý tưởng đầu tư và chiến lược đầu tư là cơ sở cho các quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư cá nhân thường tìm đến dịch vụ của các nhà cố vấn tài chính chuyên nghiệp để được giúp về xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Cố vấn tài chính có thể sử dụng nhiều công cụ để dự báo và phát triển chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư. Những bản kế hoạch này thường dựa trên rủi ro về tài sản và lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp cũng tìm kiếm lĩnh vực đầu tư để xây dựng danh mục đầu tư xung quanh chiến lược đầu tư.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại có thể giúp xây dựng một khuôn khổ cho kế hoạch đầu tư cá nhân. Lý thuyết xây dựng danh mục này cho rằng nhà đầu tư có thể xây dựng một danh mục đầu tư cho nhiều tài sản mà sẽ tối đa hóa lợi nhuận với một mức độ rủi ro nhất định. Dựa trên các biện pháp thống kê như phương sai và tương quan, lợi nhuận của nhà đầu tư cá nhân sẽ ít quan trọng hơn cách mà nhà đầu tư đối xử với toàn bộ danh mục đầu tư của mình.

Rủi ro của các loại tài sản

Phân loại tài sản đầu tư có thể giúp nhà đầu tư điền vào danh mục đầu tư của họ bằng cách sử dụng một nền tảng để phát triển các ý tưởng đầu tư. Nói chung các loại tài sản được kết hợp với một mức độ rủi ro nhất định sẽ có ích trong việc đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư. Những nhà đầu tư thận trọng hoặc những nhà đầu tư sắp nghỉ hưu có xu hướng chọn sự phân bổ đầu tư với rủi ro thấp hơn, trong khi nhiều nhà đầu tư chủ động tìm kiếm danh mục đầu tư với rủi ro cao hơn. Khi xác định mức độ chịu đựng rủi ro và phân loại việc đầu tư, các nhà đầu tư sẽ tìm thấy một loạt các ý tưởng đầu tư và các sản phẩm để lựa chọn. Thường thì loại hình đầu tư này tập trung vào tìm kiếm các ý tưởng đầu tư phù hợp với các đặc điểm nhất định.

Phong cách đầu tư

Phong cách đầu tư có thể là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm ý tưởng để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư thận trọng có thể tập trung vào các sản phẩm đầu tư như quỹ thị trường tiền tệ, sản phẩm cho vay, trái phiếu doanh nghiệp có năng suất cao, trái phiếu công ty có chất lượng cao và các trái phiếu chính phủ. Những nhà đầu tư chủ động hơn có thể chú ý đến cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu thu nhập hoặc quỹ được quản lý với một mức độ tập trung vốn hóa thị trường cụ thể. Nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng kỹ thuật định tính để tạo ra các ý tưởng đầu tư và chiến lược cho danh mục đầu tư của họ.

Trong một vài trường hợp, các nhà đầu tư có thể chọn các quỹ cân bằng với chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với hồ sơ được đề nghị của họ. Quỹ cân bằng có thể thay thế cho việc nắm giữ cổ phiếu cá nhân bằng cách quản lý chiến lược danh mục đầu tư toàn diện được phân bổ cho nhiều loại tài sản.

Trên đây là một số gợi ý giúp nhà đầu tư có thể tìm kiếm ý tưởng đầu tư để bổ sung vào danh mục của mình. Chúc các bạn đầu tư thành công.