Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ khi mới ra đời, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 22 năm phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành công. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng.

Bài viết liên quan:

Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán tác động như thế nào tới nền kinh tế

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam
Ảnh: Minh họa

Ngày 28/11/1996: Thành lập Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Ngày 11/07/1998: Khai sinh Thị trường chứng khoán Việt Nam với sự thành lập của trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – HOSE. Là nơi trao đổi các cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác cho những người môi giới và người mua bán cổ phiếu.

Ngày 28/07/2000: Phiên giao dịch đầu tiên với 2 cổ phiếu là REE và SAM. Lúc này một tuần chỉ có 2 phiên giao dịch.

Năm 2005: Thành lập Trung tâm lưu ký Việt Nam – VSD. Trung tâm lưu ký chứng khoán có nhiệm vụ quản lý sự sở hữu chứng khoán của khách hàng, nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Ngày 08/03/2005: Thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tiền thân của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX).

Ngày 24/06/2009: Vận hành sàn giao dịch chứng khoán Upcom. Mục đích của việc này là để quản lý giao dịch các cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên HOSE và HNX.

Ngày 06/02/2012: Ra mắt chỉ số VN30. VN30 ra đời đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết của thị trường. Nó cũng là cơ sở để phát triển các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ ETF.

Ngày 04/09/2012: Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+4 xuống T+3.

Ngày 15/01/2013: Điều chỉnh biên độ giao dịch HOSE +/- 7%, HNX +/- 10%

Ngày 22-29/7/2013: HOSE và HNX kéo dài thời gian giao dịch đến 15h00

Ngày 01/07/2015: Upcom điều chỉnh biên độ giao dịch từ +/-10% lên +/-15%.

Ngày 01/01/2016: Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2.

Ngày 01/07/2016: Khách hàng có thể bán chứng khoán đang chờ về tài khoản chứng khoán.

Trải qua gần 20 năm vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển tới mức: giá trị bình quân giao dịch đạt trên 3.000 tỷ đồng/phiên; hơn 700 công ty và quỹ đầu tư niêm yết trên HOSE và HNX; thị trường đã huy động được khoảng 80 tỷ USD cho nền kinh tế.