Từ khi ra đời, tác động của thị trường chứng khoán đến nền kinh tế chung là không hề nhỏ. Thị trường chứng khoán (TTCK) đang ngày càng trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp và đang dần trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

thị trường chứng khoán tác động tới nền kinh tế
Ảnh minh họa

Hình thành hệ thống tài chính đa trụ cột

Từ khi TTCK mới thành lập cho đến năm 2010, lượng vốn huy động từ cổ phiếu, trái phiếu còn hạn chế, nhưng đến giai đoạn 2010-2014, tổng lượng vốn huy động được tăng mạnh, đạt 717.000 tỷ đồng, gấp 19 lần giai đoạn trước 2010. Đặc biệt vào năm 2014, TTCK huy động cho nền kinh tế 283.000 tỷ đồng, đạt 23% vốn đầu tư toàn xã hội.

Là một kênh đầu tư hấp dẫn

Những năm vừa qua, số lượng người tham gia TTCK ngày càng nhiều, tính thanh khoản tăng lên tục. Điều này thể hiện mức độ quan tâm của xã hội đến TTCK. Tính đến năm 2014, tổng số tài khoản đầu tư là 1,4 triệu. Số lượng nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng nhanh. Cùng với đó, tính thanh khoản của thị trường trong giai đoạn 2010-2015 bình quân đạt 2.900 tỷ đồng/phiên.

Giúp đẩy mạnh công tác cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

TTCK thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ảnh minh họa.

Với sự phát triển của mình, TTCK đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước. Năm 2014, thủ tướng ban hành Quyết định gắn việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này làm nên tính minh bạch cho hoạt động cổ phần hóa. Các công ty đã cổ phần hóa nhìn chung đạt hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh. Tính công khai minh bạch, trình độ quản trị trong các doanh nghiệp tham gia cổ phần hóa cũng không ngừng được nâng cao.

Kết luận: Thị trường chứng khoán ra đời mang lại những tác động tích cực tới nền kinh tế Việt Nam. Là một kênh huy động vốn quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên TTCK vẫn là kênh đầu tư mang nhiều rủi ro, nhà nước cần có các biện pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư mới có thể huy động nhiều hơn nữa nguồn tiền nhàn rỗi đi vào chứng khoán.