Đối với những người đang muốn tìm hiểu về thị trường chứng quán và các quy trình thủ tục đầu tư, ngày thanh toán, giao dịch T+2 và T+3 là điều cần phải nắm vững khi tìm hiểu kiến thức chứng khoán.

Ngày giao dịch thanh toán T+3

Ngày T+2, T+3 là gì?

Khi giao dịch chứng khoán, bạn tiến hành đặt lệnh mua/bán thành công thì ngày đó được tính là ngày T+0. Và các ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán lần lượt là T+1, T+2, T+3. Theo Luật Chứng khoán hiện nay, trong trường hợp bạn mua cổ phiếu thì đến 16h30’ ngày T+2, cổ phiếu bạn mua mới về đến tài khoản của bạn. Và sang ngày tiếp theo là T+3 bạn mới có thể bán được chúng. Tương tự như vậy, khi bạn bán cổ phiếu, đến 16h30’ ngày T+2 thì tiền mới về đến tài khoản của bạn.

Từ đó, Ngày giao dịch chính là ngày mà bạn đặt lệnh mua/bán thành công (T+0), và Ngày thanh toán là ngày cổ phiếu về đến tài khoản của người mua, tiền về đến tài khoản của người bán (T+2).

Việc xác định ngày T+2 rất quan trọng. Nó dùng để xác định việc nhà đầu tư có được nằm trong danh sách các cổ đông của công ty hay không. Ví dụ như bạn vừa đặt lệnh mua cổ phiếu của công ty A thành công, ngày hôm sau (T+1) công ty chốt danh sách cổ đông, thì bạn không được nằm trong danh sách cổ đông của công ty, vì thế không được hưởng một số quyền lợi nhất định của cổ đông năm đó.

Có thể mua, bán chứng khoán trong ngày?

Theo thông tư 203 của bộ tài chính, nhà đầu tư được phép mua, bán chứng khoán trong ngày, cụ thể như sau: Đối với những cổ phiếu nhà đầu tư đã mua trên hệ thống và đang trong quá trình chuyển quyền sở hữu, nhà đầu tư được phép bán nó ngay trong ngày hôm đó (T+0). Điều kiện là lệnh mua trước đó của nhà đầu tư phải nằm trong phiên khớp lệnh liên tục, và số chứng khoán bán phải bằng số mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại. Điều này có tác động rất tích cực đến ngành chứng khoán bởi tính thăng khoản được đẩy mạnh, nhà đầu tư có ít tiền nhưng vẫn giao dịch được nhiều. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chú ý phương pháp này chứa đựng nhiều rủi ro do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ.

Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực cần có nhiều thời gian để kiểm soát. Mời nhà đầu tư tham khảo các khóa học chứng khoán dành cho người mới bắt đầu tại: Khóa học chứng khoán online